Home Wiadomości Minister Sprawiedliwości znów broni obywateli przed nieuczciwymi firmami pożyczkowymi

Minister Sprawiedliwości znów broni obywateli przed nieuczciwymi firmami pożyczkowymi

dodał Anna Wrona

Sąd Najwyższy uwzględniając skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, uchylił nakaz zapłaty, który obciążał mieszkankę Wrocławia, wynikający z umowy pożyczki zawartej w sierpniu 2011 r. Spółka udzielająca pożyczek domagała się od pozwanej zapłaty ponad 13 tys. złotych wraz z odsetkami z tytułu niespłaconej pożyczki.

Kwota udostępniona pożyczkobiorcy wyniosła 3,6 tys. zł, natomiast koszty związane z jej ubezpieczeniem, opłatą przygotowawczą i wynagrodzeniem pożyczkodawcy przekroczyły 4,4 tys. zł. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej rozpoznał pozew na korzyść spółki, nakazując kobiecie zapłacić żądaną kwotę w całości oraz dodatkowo blisko 2,6 tys. złotych kosztów procesu.

Prokurator Krajowy wskazał na rażące naruszenie prawa, wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla bez zbadania potencjalnie nieuczciwego charakteru zapisów umowy pożyczki. Spółka zastrzegła w umowie wysokie koszty dodatkowe w postaci marż, opłat i prowizji, w nadmierny i niczym nieuzasadniony sposób obciążający pożyczkobiorcę.

Sąd Najwyższy podzielił argumentację Prokuratora Generalnego i uchylił zaskarżony nakaz zapłaty, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania sądowi w Bielsku-Białej.

W związku z uchylonym nakazem zapłaty, sąd w Bielsku-Białej będzie musiał ponownie zbadać sprawę i ocenić, czy stosowane przez spółkę udzielającą pożyczek praktyki były zgodne z prawem. Uchylenie nakazu zapłaty może stanowić istotny precedens w przypadkach, w których konsumenci zostali obciążeni nieproporcjonalnie wysokimi kosztami dodatkowymi w wyniku zawartych umów pożyczkowych.

W kontekście tej decyzji Sądu Najwyższego, eksperci ds. prawa konsumentów zwracają uwagę na konieczność zwiększenia ochrony prawnej osób korzystających z usług firm pożyczkowych. Zalecają także, aby konsumenci byli świadomi swoich praw oraz dokładnie analizowali umowy przed podpisaniem, aby uniknąć nieuczciwych praktyk rynkowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości, w odpowiedzi na decyzję Sądu Najwyższego, oświadczyło, że będzie kontynuować działania mające na celu zwiększenie ochrony prawnej konsumentów, w tym pracować nad nowelizacją przepisów dotyczących pożyczek pozabankowych.

Organizacje konsumenckie, w świetle tej sprawy, również podkreślają znaczenie edukacji na temat praw konsumentów oraz monitorowania praktyk firm pożyczkowych. Konsumenci, którzy doświadczyli podobnych sytuacji, są zachęcani do zgłaszania swoich spraw do odpowiednich instytucji, takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich, UOKiK czy organizacje konsumenckie, w celu uzyskania pomocy prawnej i zbadania ewentualnych nieprawidłowości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie