Home Wiadomości Czy inflacja bazowa zacznie spadać? Wiceprezes NBP podaje kluczowe daty

Czy inflacja bazowa zacznie spadać? Wiceprezes NBP podaje kluczowe daty

dodał Anna Wrona

Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), Marta Kightley, poinformowała, że inflacja bazowa będzie spadać począwszy od drugiego kwartału bieżącego roku. Wyjaśniła również, że strata banku w 2022 roku miała charakter techniczny i była spowodowana podniesieniem stóp procentowych przez inne banki, co przyczyniło się do niższej wyceny papierów wartościowych innych państw, które znajdują się w portfelu NBP.

Kightley podkreśliła, że NBP nie ma na celu osiągania zysku, a jego wynik finansowy jest efektem ubocznym funkcjonowania banku i prowadzonej działalności. Wyjaśniła, że strata wynikła ze spadku wyceny papierów wartościowych, w które NBP inwestuje, takich jak amerykańskie papiery skarbowe. W 2022 roku, stopy procentowe rosły na całym świecie, co wpłynęło na spadek wyceny papierów wartościowych emitowanych przez rządy różnych państw.

Podczas rozmowy na antenie Polsat News, Kightley odniosła się również do ewentualnej obniżki stóp procentowych w tym roku, zwracając uwagę, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie zamknęła jeszcze cyklu podwyżek stóp procentowych z powodu wysokiej inflacji. Wiceprezes NBP dodała, że bank spodziewał się spadku inflacji bazowej nieco później niż inflacji CPI.

W marcu, inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wyniosła 12,3%, względem 12% w lutym. Główny wskaźnik inflacji wyniósł w marcu 16,1%, w porównaniu do 18,4% w lutym.

W związku z przewidywanym spadkiem inflacji bazowej w drugim kwartale, eksperci ekonomiczni spodziewają się, że sytuacja na rynku zacznie się stabilizować. Niemniej jednak, NBP będzie nadal monitorować sytuację makroekonomiczną w kraju i podejmować odpowiednie kroki, aby zapewnić stabilność finansową.

Wiceprezes Kightley podkreśliła również znaczenie odpowiedniej polityki monetarnej w walce z inflacją. Działania NBP, takie jak kontrolowanie stóp procentowych i polityki pieniężnej, mają na celu utrzymanie równowagi na rynku i ochronę interesów konsumentów oraz przedsiębiorstw.

W obliczu rosnących stóp procentowych na świecie, NBP będzie musiał dokładnie analizować sytuację globalną i wpływ międzynarodowych trendów na polską gospodarkę. Eksperci podkreślają potrzebę współpracy między NBP a innymi instytucjami finansowymi w celu opracowania efektywnych strategii zarządzania inflacją.

Kwestia inflacji ma również wpływ na codzienne życie obywateli. Wzrost cen towarów i usług może wpłynąć na siłę nabywczą Polaków, co ostatecznie oddziałuje na ogólny stan gospodarki. W związku z tym, NBP stara się utrzymać inflację na poziomie, który nie wpłynie negatywnie na życie konsumentów i nie spowoduje długotrwałych problemów gospodarczych.

W perspektywie dłuższego okresu, stabilizacja inflacji bazowej i CPI będzie kluczowym elementem utrzymania zdrowej i zrównoważonej gospodarki. NBP, jako bank centralny, ma istotną rolę do odegrania w osiągnięciu tego celu, zarówno poprzez swoje decyzje polityczne, jak i współpracę z innymi organami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki gospodarczej w Polsce.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie