Home Wiadomości Millennium Bank: Kredyty we frankach aktualna sytuacja i perspektywy dla frankowiczów 2023/24

Millennium Bank: Kredyty we frankach aktualna sytuacja i perspektywy dla frankowiczów 2023/24

dodał Anna Wrona

Millennium Bank to jeden z największych banków w Polsce, który od lat jest oskarżany o udzielanie kredytów hipotecznych w walutach obcych, głównie we franku szwajcarskim. W ostatnich latach liczba spraw sądowych przeciwko bankowi znacząco wzrosła, a frankowicze domagają się unieważnienia wadliwych umów kredytowych. W tym artykule przyjrzymy się aktualnej sytuacji Millennium Banku oraz perspektywom dla frankowiczów.

Aktualne rezerwy i ugody Millennium Banku

Na koniec września 2023 roku, Millennium Bank miał zarejestrowane 19 849 spraw sądowych dotyczących kredytów walutowych. Bank aktywnie promuje swój program ugód, aby uniknąć unieważnienia umów przez sądy. W III kwartale 2023 roku bank zawarł 869 ugód dotyczących kredytów walutowych, a od początku roku podpisał 2600 takich porozumień. Koszt ugód tylko w III kwartale wyniósł 87 mln zł.

Rezerwy na ryzyka prawne

Millennium Bank zawiązał rezerwy na ryzyka prawne w wysokości 673 mln zł w III kwartale 2023 roku. Rezerwa ta pokrywa już 73,5% portfela kredytów walutowych banku. Wzrost rezerw na ryzyko prawne jest spowodowany rosnącą liczbą spraw sądowych i potencjalnymi stratami, które bank może ponieść w wyniku unieważnienia umów przez sądy.

Wyniki spraw sądowych przeciwko Millennium Bankowi

W ciągu ostatnich lat sądy wydały wiele wyroków w sprawach frankowych przeciwko Millennium Bankowi. Do końca III kwartału 2023 roku sądy wydały 2 570 prawomocnych wyroków, z czego 2 493 dotyczyły roszczeń klientów wobec banku. Spośród tych spraw, 726 zakończyło się ugodami, 52 zostały umorzone, 61 zakończyło się korzystnie dla banku, a 1731 miało niekorzystny dla banku finał, w tym unieważnienia umów i odfrankowienia.

Perspektywy dla frankowiczów

Frankowicze, czyli osoby posiadające kredyty walutowe, są coraz mniej skłonne do zawierania ugód z Millennium Bankiem. Prawdopodobnie oczekują oni lepszych warunków ugód, podobnych do tych oferowanych przez Pekao S.A. Jednak eksperci uważają, że Millennium Bank nie jest skłonny do dostosowania swojego programu ugód do oczekiwań klientów, ze względu na duży portfel hipotek walutowych i wysokie rezerwy na ryzyko prawne.

Sukcesy frankowiczów w sprawach sądowych

Według nieoficjalnych danych z III kwartału 2023 roku, frankowicze odnieśli sukces w 96% spraw sądowych. W tym okresie zapadło co najmniej 2956 korzystnych dla frankowiczów orzeczeń spośród 3058 ogółem. Wyniki te wskazują, że sądy coraz częściej unieważniają wadliwe umowy kredytowe zawarte przez Millennium Bank.

W ostatnim czasie sądy wydały setki wyroków korzystnych dla frankowiczów przeciwko Millennium Bankowi. W jednym z przypadków, Sąd Okręgowy w Krakowie unieważnił umowę kredytu hipotecznego zawartą z bankiem w ciągu zaledwie 3 miesięcy.

Ten ekspresowy wyrok zapadł 10 lipca 2023 roku, Sąd Okręgowy w Krakowie. W rozpatrywanej sprawie o sygnaturze akt I C 1524/23 pozwany Millennium Bank został pozwany przez Frankowiczów, którzy kwestionowali warunki umowy kredytowej z 2006 roku. Sąd orzekł nieważność umowy, nakazując bankowi zwrot kwot 147.022,91 zł oraz 44.698,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za okres zwłoki, a także zobowiązał bank do pokrycia kosztów sądowych. Co zadziwiające, wyrok w ich sprawie zapadł już po zaledwie trzech miesiącach od rozpoczęcia postępowania. W przypadku utrzymania się wyroku w obecnym brzmieniu, całkowity zysk dla kredytobiorców może wynieść 397 tys. zł. Sprawę prowadził adwokat Paweł Borowski.

W innym przypadku ekspresowy prawomocny wyrok zapadł w Warszawie. Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej z Millennium Bankiem po 25 miesiącach postępowania. 5 września 2023 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok unieważniający umowę kredytową w walucie obcej, zawartą przez frankowiczów z Millennium Bankiem S.A. w 2008 roku. Ostateczne orzeczenie, sygnatura VI ACa 962/22, potwierdza wcześniejsze ustalenia Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 marca 2022 roku (XXVIII C 5336/21), które uznało umowę za nieważną i zasądzono dla Frankowiczów wysokości 176 278,64 zł oraz obowiązek pokrycia przez bank kosztów procesu. Cały proces, składający się z dwóch rozpraw – po jednej na każdym etapie sądowym – rozciągnął się na okres 25 miesięcy. Frankowiczów reprezentowali adwokaci Jacek Sosnowski i Dennis Jonczyk z Kancelarii Adwokackiej adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Statystyki dotyczące spraw sądowych

Według danych Rzeczpospolitej, do końca III kwartału 2023 roku frankowicze wytoczyli prawie 10 tysięcy spraw sądowych przeciwko bankom. Natomiast banki zawarły jedynie 8,3 tysiąca ugód w tym samym okresie. Wynika to z faktu, że unieważnienie umowy może przynieść frankowiczom znacznie większe korzyści niż dobrowolna ugoda.

Millennium Bank ma nadal problem z Frankowiczami

Millennium Bank nadal zmaga się z rosnącą liczbą spraw sądowych dotyczących kredytów walutowych. Pomimo działania programu ugód, frankowicze są coraz mniej skłonni do zawierania ugód z bankiem i coraz częściej decydują się na unieważnienie wadliwych umów kredytowych. Sądy wydają coraz więcej korzystnych dla frankowiczów wyroków, co zwiększa presję na bank. Perspektywy dla frankowiczów wydają się obiecujące, a Millennium Bank musi dostosować swoje działania do rosnących oczekiwań klientów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie