Home Banki mBank nie radzi sobie z kredytami we frankach znów zanotował stratę

mBank nie radzi sobie z kredytami we frankach znów zanotował stratę

dodał Bankingo

mBank ogłosił swoje wyniki finansowe, zanotowując stratę w ostatnim okresie i jednocześnie ujawniając, ile wydał na kredyty frankowe. Informacje te wywołały duże zainteresowanie wśród klientów i opinii publicznej.mBank czyli instytucja finansowa, która jest jednym z kluczowych graczy na polskim rynku bankowym, ogłosiła swoje wyniki finansowe. Niestety, w raporcie rocznym pojawiła się informacja o dużej stracie, która zaniepokoiła zarówno klientów, jak i inwestorów. Jednak jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów tych wyników było ujawnienie kosztów związanych z kredytami frankowymi udzielonymi przez bank.

Wyniki finansowe

W raporcie rocznym banku, który obejmuje okres ostatnich 12 miesięcy, pojawiła się informacja o znacznej straty finansowej. Bank odnotował spadek zysków o blisko 30% w porównaniu do poprzedniego roku. Ta informacja wywołała dużą dezorientację i niepewność wśród klientów i inwestorów, którzy zastanawiali się, jakie były przyczyny takiego wyniku.

Jednym z głównych czynników wpływających na straty finansowe banku były koszty związane z kredytami udzielonymi w walucie franka szwajcarskiego. Bank musiał ponieść znaczne koszty związane z różnicą kursową między frankiem szwajcarskim a polskim złotym. Ponieważ frank szwajcarski jest jedną z najbardziej niestabilnych walut na rynku, wiele osób, które zaciągnęły kredyty w tej walucie, znalazło się w trudnej sytuacji finansowej.

 

Wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF na dzień 30 września 2023 roku wyniosła 2,8 mld zł. W porównaniu do końca 2022 roku, wartość ta zmniejszyła się z 6,1 mld zł. Ponadto, wartość portfela kredytów w CHF, które zostały już całkowicie spłacone na dzień 30 września 2023 roku, wyniosła 9,0 mld zł. Ze względu na znaczenie ryzyka prawnego związanego z tymi kredytami dla sytuacji finansowej Grupy mBanku, poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące tych spraw sądowych, istotnych wyroków, programu ugód oraz wpływu ryzyka prawnego na bilans i rachunek zysków i strat Grupy mBanku.

Indywidualne sprawy sądowe przeciwko Bankowi dotyczące kredytów indeksowanych do CHF

Na dzień 30 września 2023 roku trwało 21 750 postępowań sądowych przeciwko mBankowi, wszczętych przez klientów związanych z umowami kredytowymi w CHF. Wartość roszczeń w tych sprawach wynosiła 8 318,3 mln zł. Liczba postępowań i wartość roszczeń wzrosła w porównaniu do końca 2022 roku.

Większość postępowań dotyczy klauzul waloryzacyjnych i zawiera roszczenia o częściową nieważność umów kredytowych. Na dzień 30 września 2023 roku mBank otrzymał 3 646 prawomocnych orzeczeń w tych sprawach, z czego tylko 110 było korzystnych dla banku. Pozostałe orzeczenia były niekorzystne. Około 91% niekorzystnych wyroków doprowadziło do unieważnienia umowy kredytowej.

mBank w trzecim kwartale przegrał 99,58% spraw (473 prawomocne wyroki, 471 korzystnych dla kredytobiorców)

Program ugód

W celu rozwiązania sporów sądowych i zmniejszenia ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do CHF, mBank rozpoczął program ugód dla posiadaczy takich kredytów. Program opiera się na dwóch głównych założeniach: eliminacji ryzyka zmiany kursu walutowego CHF/PLN oraz ograniczeniu ryzyka zmiany oprocentowania. W ramach ugody, kredyt w CHF jest konwertowany na złote polskie, a część zadłużenia jest umarzana. Po konwersji, klient może wybrać stałe lub zmienne oprocentowanie. Bank oferuje preferencyjne oprocentowanie kredytu dla klientów, którzy zawrą ugody.

Do 30 września 2023 roku, mBank zawarł łącznie 9 943 ugody w ramach programu. Ugody są zawierane w trybie pozasądowym, ale bank umożliwia również zawarcie ugody przy sądzie polubownym. Z raportu wynika, że kredytobiorcy niechętnie podpisują już ugody z mBank i znacznie chętniej składają pozwy do sądu. W 3 kwartale 2023 złożyli 1582 nowe pozwy (wzrost o 7,84% Q/Q).

Wpływ ryzyka prawnego na bilans i rachunek zysków i strat Grupy mBanku

Ryzyko prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do CHF ma istotny wpływ na bilans i rachunek zysków i strat Grupy mBanku. Bank musi uwzględniać to ryzyko w swojej strategii rachunkowości. W związku z tym, mBank stosuje odpowiednią metodologię do określenia wpływu ryzyka prawnego na swoje wyniki finansowe.

Sprawy sądowe związane z kredytami indeksowanymi do CHF stanowią istotne ryzyko dla banków, w tym dla  mBanku. W ostatnich latach, wielu klientów indywidualnych zaczęło kwestionować umowy kredytowe i składać pozwy sądowe. W odpowiedzi na to, mBank wprowadził program ugód, który ma na celu rozwiązanie sporów pozasądowych i zmniejszenie ryzyka prawnego. Program ten cieszy się obecnie niewielkim zainteresowaniem klientów.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie