Home Wiadomości Mam spłacony kredyt we frankach. Czy mogę wnieść pozew przeciwko bankowi? Ile jest czasu na pozwanie banku?

Mam spłacony kredyt we frankach. Czy mogę wnieść pozew przeciwko bankowi? Ile jest czasu na pozwanie banku?

dodał Bankingo

Czy posiadanie spłaconego kredytu hipotecznego we frankach oznacza, że utraciliśmy szansę na podjęcie prawnego działania przeciwko bankowi i odzyskanie nadpłaconych kwot? Okazuje się, że nie. Pomimo spłaty kredytu, istnieje możliwość wytoczenia pozwu bankowi i odzyskania znacznych sum pieniędzy. W tym artykule przyjrzymy się tej kwestii i przedstawimy ważne informacje dotyczące pozwanie banku po spłacie kredytu we frankach.

Spłata kredytu hipotecznego we frankach a możliwość pozwanie banku

W momencie, kiedy kurs franka zaczął dynamicznie rosnąć, wielu kredytobiorców we frankach zaczęło rozważać przedterminową spłatę kredytu. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że mimo spłaty kredytu, nadal mają możliwość wytoczenia pozwu przeciwko bankowi. Istotne jest to, że roszczenia związane z niedozwolonymi klauzulami zawartymi w umowie kredytowej nadal są aktualne, niezależnie od tego, czy kredyt został już spłacony w całości. Przez polskie prawo, roszczenia kredytobiorcy przedawniają się dopiero po upływie 10 lat. Oznacza to, że każdą nadpłatę, jaką wpłaciliśmy bankowi na skutek nieuczciwych warunków umowy frankowej, nadal możemy odzyskać. Warto dodać, że w wielu przypadkach możliwe do odzyskania kwoty sięgają kilkuset tysięcy złotych.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE)

Ważnym czynnikiem wpływającym na możliwość pozwanie banku po spłacie kredytu we frankach jest orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. W dniu 10 czerwca 2021 roku TSUE wydał wyrok, który stanowił przełom w sprawie kredytów we frankach. Trybunał uznał, że nieuczciwe warunki umowne zawarte w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej nie mogą ulec przedawnieniu, jeśli konsument nie miał wiedzy o ich nieuczciwym charakterze. Oznacza to, że nawet jeśli kredyt został już spłacony, a nawet jeśli od teg czasu minęło więcej niż 10 lat, kredytobiorca nadal ma prawo do odzyskania nadpłaconych kwot na podstawie tych nieuczciwych warunków umownych.

Potencjalne korzyści z pozwanie banku po spłacie kredytu we frankach

Pozwanie banku po spłacie kredytu we frankach może przynieść kredytobiorcy znaczące korzyści finansowe. W zależności od indywidualnej sytuacji, możliwe jest odzyskanie nadpłaconych kwot, które wynoszą często kilkaset tysięcy złotych. Ponadto, według najnowszego orzecznictwa TSUE, możliwe jest unieważnienie umowy kredytowej na podstawie teorii dwóch kondykcji. Oznacza to, że kredytobiorca może odzyskać całą nadpłatę, a saldo kredytu zostanie obniżone do zera. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości, co daje dodatkową korzyść dla kredytobiorcy.

W jaki sposób wnieść pozew przeciwko bankowi?

Jeśli zdecydujemy się na pozwanie banku po spłacie kredytu we frankach, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach frankowych. Taka kancelaria pomoże w analizie umowy kredytowej, oszacuje szanse na wygraną i określi, ile pieniędzy nadal można odzyskać od banku. Ponadto, kancelaria kompleksowo zajmie się przygotowaniem i złożeniem pozwu, reprezentowaniem klienta w procesie sądowym oraz zapewni ochronę prawna na kolejne 3 lata od uzyskania prawomocnego wyroku.

Ważne informacje dotyczące przedawnienia roszczeń

Warto zaznaczyć, że Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie roszczeń kredytobiorców we frankach, dotyczący również przedawnienia tych roszczeń. TSUE stwierdził, że dziesięcioletni termin przedawnienia dla roszczeń konsumenta do banku o zwrot nadpłaconych rat może być liczony dopiero wtedy, gdy konsument miał możliwość poznania swoich praw. To oznacza, że przedawnienie nie może rozpocząć się, dopóki konsument nie zdaje sobie sprawy z nieuczciwego charakteru klauzul umownych. Jest to ważne zabezpieczenie dla kredytobiorców, którzy wcześniej nie mieli wiedzy o nieuczciwych warunkach umowy kredytowej.

Ile można odzyskać po zwycięskiej walce z bankiem? Historia frankowicza, który odzyskał 590 235,80 zł.

Wyrokiem z dnia 27 lipca 2023 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł na korzyść klienta, nakazując mBankowi S.A. zwrot kwoty 590 235,80 zł z odsetkami. Dodatkowo, bank został zobowiązany do zwrotu 11 817,00 zł z tytułu kosztów procesowych. Ale jak doszło do tej sytuacji?

Sprawa rozpoczęła się dwa lata wcześniej, kiedy to klient, wspierany przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni, złożył pozew przeciwko bankowi. Po jednej rozprawie, gdzie Sąd zbadał dowody oraz zeznania, wydano werdykt.

Jednym z kluczowych momentów było wykazanie, że umowa była nieważna. Bank, korzystając ze swojej przewagi, stworzył niejasne klauzule, które dały mu pełną kontrolę nad określeniem wysokości zobowiązania klienta. Sąd uznał to za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i postanowił, że umowę należy unieważnić.

Jednak to, co wyróżniało tę sprawę, to fakt, że kredyt został spłacony przez klienta przed wniesieniem pozwu. Dlatego też, gdy umowa została uznana za nieważną, klient miał prawo do odzyskania wszystkich wpłaconych kwot.

Mimo sukcesu w pierwszej instancji, bank nie zamierza się poddać i prawdopodobnie wniesie apelację. Jednak z dotychczasowymi orzeczeniami na korzyść klientów, można być optymistycznie nastawionym co do wyniku w drugiej instancji.

Dla wielu klientów, którzy borykają się z problemami finansowymi i zobowiązaniami wobec banków, ta historia może być inspiracją. Dowodzi ona, że warto walczyć o swoje prawa i nie dawać się zdominować przez wielkie korporacje. Jeśli masz wątpliwości co do Twojej umowy kredytowej, warto skonsultować się z ekspertami, którzy pomogą Ci wyjaśnić sytuację i podjąć odpowiednie kroki.

Podsumowanie

Spłata kredytu hipotecznego we frankach nie przekreśla naszych szans na podjęcie prawnego działania przeciwko bankowi. Nadal istnieje możliwość wytoczenia pozwu i odzyskania nadpłaconych kwot na podstawie nieuczciwych klauzul umownych. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE potwierdza, że roszczenia kredytobiorców we frankach nie ulegają przedawnieniu, jeśli konsument nie miał wiedzy o nieuczciwości tych klauzul. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach frankowych, aby skutecznie wnieść pozew przeciwko bankowi i odzyskać nadpłacone kwoty. Przedawnienie roszczeń jest również ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, gdy planujemy podjąć działania prawne po spłacie kredytu we frankach.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie