Home Finanse Limit płatności gotówką w 2024 roku: Ile wynosi kwota limitu?

Limit płatności gotówką w 2024 roku: Ile wynosi kwota limitu?

dodał Bankingo

Limit płatności gotówką to ważna kwestia dla wielu przedsiębiorców. Wielu z nich preferuje dokonywanie transakcji gotówkowych, ze względu na ich wygodę. Jednak, istnieje odpowiedni limit, który określa maksymalną kwotę, jaką można zapłacić gotówką. W niniejszym artykule dowiesz się, ile wynosi limit płatności gotówką w 2024 roku i jakie są związane z nim konsekwencje.

Ile wynosi limit płatności gotówką w 2024 roku?

Limit płatności gotówką w 2024 roku wynosi 15 000 zł. Jest to maksymalna kwota, jaką można zapłacić gotówką w ramach jednej transakcji. Limit ten jest obowiązujący dla transakcji między przedsiębiorcami, gdzie wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 zł. Jeśli transakcja jest dokonywana pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną, limit ten nie ma zastosowania. W przypadku transakcji z zagranicznymi przedsiębiorcami, kwotę w walucie obcej należy przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Warto zaznaczyć, że limit dotyczy całej transakcji, a nie pojedynczej płatności. Jeśli wartość całej transakcji przekracza limit płatności gotówkowej, należy unikać regulowania jej gotówką. W przypadku umów ratalnych lub płatności w formie zaliczek, sposób uregulowania płatności powinien być zależny od łącznej sumy transakcji (kwoty brutto). Jeśli suma ta przekracza limit płatności gotówką, należy skorzystać z innych form płatności, takich jak przelew bankowy.

Konsekwencje przekroczenia limitu płatności gotówką

Niezastosowanie się do limitu płatności gotówką może wiązać się z pewnymi konsekwencjami. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatek o wartości powyżej 15 000 zł opłacony gotówką, będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo, w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów, zwiększenia przychodów w miesiącu, w którym została dokonana płatność gotówką.

Przykładowo, jeśli przedsiębiorca zakupił środek trwały o wartości 35 000 zł i uregulował płatność gotówką, nie będzie mógł pomniejszyć kosztów uzyskania przychodów o odpisy amortyzacyjne związane z tym środkiem trwałym. Podobnie, jeśli faktura kosztowa przekracza limit płatności gotówką, a zostaje opłacona częściowo gotówką, a częściowo przelewem bankowym, również nie można zaliczyć całej kwoty wydatku do kosztów podatkowych.

Kompensata, netting i barter a limit płatności gotówką

W przypadku uregulowania zobowiązań za pomocą kompensaty, nettingu lub umowy barterowej, limit płatności gotówką nie ma zastosowania. Przepisy dotyczące limitu płatności gotówką odnoszą się wyłącznie do pojęcia „płatności” wynikającej z transakcji. Formy uregulowania zobowiązań takie jak kompensata, netting czy barter nie są objęte tymi przepisami. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą korzystać z tych metod regulowania zobowiązań, jeśli spełniają inne wymagania prawne.

Na przykład, jeśli przedsiębiorca ma wobec innego przedsiębiorcy zobowiązanie w wysokości 20 000 zł, a ten drugi przedsiębiorca ma wobec pierwszego zobowiązanie w tej samej wysokości, mogą oni zastosować umowę kompensaty, aby zlikwidować wzajemne zobowiązania. W takim przypadku limit płatności gotówką nie ma znaczenia.

Jakie są konsekwencje przekroczenia limitu płatności gotówką?

Przekroczenie limitu płatności gotówką może prowadzić do konsekwencji podatkowych. Jeżeli przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatek opłacony gotówką, który przekracza limit płatności, będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów. W praktyce oznacza to, że taki wydatek nie będzie mógł być ujęty jako koszt podatkowy, co wpłynie na wysokość podatku dochodowego.

Przykładem może być sytuacja, w której przedsiębiorca zakupił nowy sprzęt o wartości 20 000 zł i opłacił go gotówką, przekraczając tym samym limit płatności gotówką. W takim przypadku, przedsiębiorca będzie musiał zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o wartość wydatku, co wpłynie na jego wynik finansowy.

Jakie są alternatywy dla płatności gotówkowych?

Ograniczenie płatności gotówkowych może wymagać od przedsiębiorców znalezienia alternatywnych form płatności. Przelew bankowy jest najpopularniejszą alternatywą dla gotówki. Zapewnia on bezpieczne i wygodne rozliczanie transakcji, a także umożliwia śledzenie historii płatności. Innymi alternatywami są płatności kartą, systemy płatności online, czeki bankowe, czy też płatności mobilne.

Warto zauważyć, że systemy płatności online, takie jak PayPal czy PayU, również spełniają wymogi regulowania zobowiązań. Przedsiębiorca może korzystać z tych platform, aby dokonywać płatności za pomocą rachunku płatniczego i uniknąć konieczności regulowania zobowiązań gotówką.

Podsumowanie

Limit płatności gotówką w 2024 roku wynosi 15 000 zł. Przekroczenie tego limitu może prowadzić do konsekwencji podatkowych, takich jak zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów. Ograniczenie płatności gotówkowych wymaga od przedsiębiorców korzystania z innych form płatności, takich jak przelew bankowy, płatności kartą czy systemy płatności online. Przedsiębiorcy powinni być świadomi limitu płatności gotówką i dostosowywać swoje transakcje do jego wymogów, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie