Home Wiadomości Liczba Pozwów Frankowych MOCNO Wzrosła – Jakie Są Przyczyny?

Liczba Pozwów Frankowych MOCNO Wzrosła – Jakie Są Przyczyny?

dodał Bankingo

Banki w Polsce zmagają się z rosnącą falą pozwów frankowych. Według najnowszych danych, tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 roku do sądów złożono ponad 18 tysięcy takich pozwów, co oznacza wzrost o blisko 14% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku. Eksperci przewidują, że liczba tych spraw będzie rosła jeszcze do połowy 2024 roku, co może stanowić poważne wyzwanie dla sektora bankowego.

Dynamika zjawiska i reakcja banków

Analiza danych z 47 sądów okręgowych pokazuje, że najwięcej pozwów frankowych złożono w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jednak pomimo tego, ich liczba rdr. spadła o ponad 20%, podczas gdy w niektórych mniejszych sądach widoczne są wzrosty rzędu nawet 200%.

Obserwuje się spadek liczby spraw kredytowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Co jest przyczyną tego zjawiska? Zdaniem ekspertów, dwa kluczowe czynniki mają tu decydujące znaczenie. Pierwszy to długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie w Sądzie Okręgowym, który jest jednym z najdłuższych w Polsce. Drugi czynnik to wzrost zgodności interpretacji przepisów z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w innych sądach, w tym sądach odwoławczych.

Co więcej, liczba spraw kredytowych, które trafiają do poszczególnych sądów, często jest bezpośrednio proporcjonalna do liczby mieszkańców danego okręgu. Stąd, zjawisko spadku liczby spraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie może wynikać również z demograficznych przemian.

Przyczyny wzrostu liczby spraw są zróżnicowane. Coraz więcej kredytobiorców zdaje sobie sprawę z wadliwości umów, a orzecznictwo sądów jest zasadniczo korzystne dla powodów. Dodatkowo, zawieszanie przez sądy płatności rat kredytu na czas procesu jest istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję o podjęciu drogi sądowej.

W mniejszych miastach sytuacja wygląda inaczej. Wzrosty liczby pozwów są tu nie tylko zauważalne, ale wręcz imponujące. Zamość, małe miasto na wschodzie Polski, zanotowało wzrost liczby pozwów aż o 200% (z 15 w I kw. 2022 roku do 45 w I kw. 2023 roku). Podobnie wygląda sytuacja w Nowym Sączu, gdzie wzrost wyniósł 185,2% (z 27 do 77), oraz w Koninie, gdzie liczba pozwów wzrosła o 184,6% (z 26 do 74).

Warszawa Straciła Przewodnictwo

Analiza danych pokazuje, że w pierwszym kwartale 2023 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło około 31,6% wszystkich spraw frankowych w Polsce. Jest to znaczący spadek w porównaniu z rokiem wcześniejszym, kiedy to udział Warszawy wynosił około 45,1%.

Oznacza to, że coraz więcej pozwów frankowych trafia do sądów poza stolicą. Ta tendencja może wskazywać na to, że problem kredytów frankowych staje się coraz bardziej powszechny w całym kraju, a nie tylko w największych miastach.

Skutki i przyszłość spraw frankowych

Patrząc na przyszłość, eksperci prognozują, że liczba pozwów frankowych będzie nadal rosła, co przekłada się na rosnące koszty dla banków. Jednocześnie, sądy coraz częściej interpretują przepisy zgodnie z orzecznictwem TSUE, co dodatkowo wzmacnia pozycję kredytobiorców. Wszystko to sugeruje, że sprawy frankowe stanowią poważne wyzwanie dla sektora bankowego, które prawdopodobnie będzie rosło w nadchodzących latach.

Frankowicze będą nadal pozywać

Podsumowując, problem umów frankowych w Polsce jest coraz bardziej skomplikowany i powszechny. Kredytobiorcy stają w obliczu rosnących wyzwań, a liczba pozwów złożonych w sądach prawdopodobnie będzie rosła w najbliższych latach. Oczekuje się, że różne czynniki, takie jak orzecznictwo TSUE, kurs franka, inflacja i stopy procentowe w Szwajcarii, będą dalej motywować kredytobiorców do podjęcia działań prawnych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie