Home Wiadomości Przegrane z Frankowiczami to koszty podatkowe dla banku – korzystna interpretacja WSA dla banków

Przegrane z Frankowiczami to koszty podatkowe dla banku – korzystna interpretacja WSA dla banków

dodał Bankingo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podjął orzeczenie (Wyrok WSA w Warszawie 8 sierpnia 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 2021/23), które stanowi korzyść dla banków. Sąd stwierdził, że kwoty wypłacane w związku z unieważnieniem umów kredytowych lub uznaniem klauzul denominacyjnych za niedozwolone są dla banków kosztem uzyskania przychodu. Jest to inna interpretacja niż ta przedstawiona przez fiskusa, który uważał, że banki powinny jedynie skorygować przychody.

Korzyści dla banków

Orzeczenie WSA pozwala bankom na skorygowanie uprzednio zapłaconego podatku poprzez rozpoznanie kosztów podatkowych. Jest to ważne, ponieważ umożliwia bankom zmniejszenie podatku. Jednak zgodnie z wykładnią fiskusa, banki powinny jedynie skorygować przychody, co ogranicza możliwość zmniejszenia podatku do okresów rozliczeniowych, za których zobowiązania podatkowe nie uległy przedawnieniu.

Interpretacja fiskusa

Fiskus argumentuje, że kwoty wypłacone w związku z unieważnieniem umów kredytowych lub uznaniem klauzul denominacyjnych za niedozwolone nie powinny zostać uznane za koszt uzyskania przychodu dla banków. Według fiskusa, banki powinny jedynie skorygować przychody, a nie rozpoznawać podatkowe koszty.

Skutki orzeczenia

Orzeczenie WSA ma istotne skutki dla banków. Pozwala im na skorygowanie uprzednio zapłaconego podatku poprzez rozpoznanie kosztów podatkowych związanych z unieważnieniem umów kredytowych lub uznaniem klauzul denominacyjnych za niedozwolone. To z kolei prowadzi do zmniejszenia obciążeń podatkowych dla banków.

Ograniczenia w możliwościach zmniejszenia podatku

Interpretacja fiskusa ogranicza możliwość zmniejszenia podatku do okresów rozliczeniowych, za których zobowiązania podatkowe nie uległy przedawnieniu. Oznacza to, że banki mogą skorygować przychody jedynie za te okresy, w których ich zobowiązania podatkowe są nadal aktualne.

Podsumowanie

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stanowi korzyść dla banków, pozwalając im na skorygowanie uprzednio zapłaconego podatku poprzez rozpoznanie kosztów podatkowych związanych z unieważnieniem umów kredytowych lub uznaniem klauzul denominacyjnych za niedozwolone. Interpretacja fiskusa, która ogranicza możliwość zmniejszenia podatku jedynie do okresów rozliczeniowych, w których zobowiązania podatkowe nie uległy przedawnieniu, wprowadza pewne ograniczenia dla banków.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie