Home Wiadomości Kwestia wzajemności umów kredytów frankowych – nowa sprawa frankowa przez TSUE

Kwestia wzajemności umów kredytów frankowych – nowa sprawa frankowa przez TSUE

dodał Bankingo
WYROK C-28/22 TREŚĆ

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ma rozstrzygnąć kluczowe pytania dotyczące wzajemności umów kredytów frankowych. W związku z tym, Sąd Najwyższy zawiesił rozpoznanie pytania Sądu Okręgowego w Krakowie, jednego z trzech pytań oczekujących na decyzję SN w tej sprawie.

W lutym br. Sąd Najwyższy zawiesił również sprawę pytania Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Pozostaje pytanie Rzecznika Finansowego, które czeka na rozpatrzenie przez siedmioosobowy skład SN. Mimo zbliżonej tematyki, te trzy zagadnienia nie zostaną połączone do wspólnego rozpatrzenia.

Pytania sądów z Gdańska i Krakowa dotyczą wzajemności umów kredytu hipotecznego, szczególnie w przypadkach unieważnienia umowy kredytu z powodu klauzul abuzywnych. Wówczas należy rozliczyć obie strony: kredytodawcę i kredytobiorcę. Sposób rozliczenia zależy między innymi od zakwalifikowania unieważnionej umowy jako wzajemnej czy nie.

Gdański sąd opowiedział się za zakwalifikowaniem umowy kredytu jako wzajemnej, podczas gdy Rzecznik Finansowy i krakowski sąd uważają, że umowa kredytu indeksowanego nie może być wzajemna, gdyż ryzyko walutowe zaburza proporcje świadczeń stron.

Ostateczne stanowisko Sądu Najwyższego w tej sprawie ma wpłynąć na jednolitość praktyki orzeczniczej sądów powszechnych w tzw. sprawach frankowych oraz na możliwość dochodzenia roszczeń przez konsumentów jako słabszych uczestników obrotu. Decyzję w tej kwestii mają wyznaczyć wyroki TSUE, które wpłyną na kolejne etapy rozstrzygania sporów frankowych.

Oczekuje się, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyjaśni kluczowe aspekty dotyczące kwestii wzajemności umów kredytów frankowych. Jego wyroki mają ogromne znaczenie dla dalszego kształtowania praktyki orzeczniczej w Polsce w sprawach frankowych.

Rozstrzygnięcia TSUE mają potencjał wpłynąć na życie tysięcy kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty frankowe oraz na funkcjonowanie polskiego rynku finansowego. W przypadku korzystnych dla kredytobiorców wyroków TSUE, banki mogą zostać zobowiązane do zwrotu części spłaconych rat kredytów lub zmiany warunków umowy, co będzie miało wpływ na ich wyniki finansowe.

Jednakże, rozstrzygnięcia TSUE nie będą oznaczać końca spraw frankowych w Polsce. Wiele indywidualnych sporów między kredytobiorcami a bankami będzie nadal rozpatrywanych przez sądy powszechne, które uwzględnią wyroki TSUE w swoich decyzjach. Ponadto, niezależnie od wyników tych spraw, polskie władze mogą podejmować dalsze działania w celu uregulowania kwestii frankowych, takie jak wprowadzenie nowych przepisów czy zmian w obowiązujących ustawach.

W związku z oczekiwaniem na wyroki TSUE, nie tylko sądy, ale również kredytobiorcy i banki z niecierpliwością wyczekują ich publikacji. Kluczowe decyzje TSUE, które wyjaśnią kwestię wzajemności umów kredytów frankowych, pozwolą na dalsze kształtowanie praktyki orzeczniczej w Polsce, co z kolei wpłynie na sprawiedliwość dla obu stron sporu – kredytobiorców i banków.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie