Home Wiadomości Kredyty we frankach: Jak walczyć o swoje prawa w 2023 roku

Kredyty we frankach: Jak walczyć o swoje prawa w 2023 roku

dodał Bankingo

Kredyty we frankach szwajcarskich, zwane również kredytami indeksowanymi, często stają się powodem trudnej sytuacji finansowej dla klientów, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego w obcej walucie. Wbrew pozorom, istnieją jednak sposoby, aby dochodzić swoich praw i zminimalizować negatywne konsekwencje związane z tego typu zobowiązaniami.

Czym różnią się kredyty we frankach od kredytów w PLN?

Podstawowe różnice między kredytem we frankach szwajcarskich a kredytem mieszkaniowym w złotówkach wynikają z podwójnych klauzul waloryzacyjnych. W przypadku kredytów indeksowanych, suma kredytu jest wypłacana klientowi w walucie polskiej, ale w dniu wypłaty przeliczana jest na franki szwajcarskie i księgowana jako saldo zadłużenia. W momencie spłaty raty kredytu, dokonywana jest odwrotna operacja – każdą ratę przelicza się z waluty obcej na walutę polską.

Warto zwrócić uwagę na kurs franka używany do przeliczenia rat, który pochodzi z tabeli kursowej banku i może być dowolnie kształtowany przez instytucję finansową. To właśnie ta cecha kredytów we frankach może prowadzić do rażąco niekorzystnych sytuacji dla kredytobiorców.

Jakie są szanse na wygraną z bankiem?

Na przestrzeni lat, różne sądy wydawały wyroki wskazujące na niedozwolone zapisy w umowach kredytów frankowych. Obecnie, po raz pierwszy istnieją konkretne możliwości dochodzenia swoich praw przez kredytobiorców. Dobre kancelarie frankowe w 2023 roku raportują, że ich klienci, Frankowicze wygrywają ponad 90% spraw o unieważnienie kredytu we frankach.

Porady dla klientów posiadających kredyty hipoteczne we frankach:

  1. Poznaj swoją umowę kredytową – szczegółowo przeanalizuj warunki, a zwłaszcza zapisy dotyczące przeliczania walut oraz marży kredytowej, możesz zrobić to samodzielnie korzystając z bazy klauzul niedozwolonych wydanej przez Rzecznika Finansowego, bezpłatnemu narzędziu SkanerCHF.PL lub wysyłając kopie umowy do wyceny sprawy dobrej kancelarii frankowej.
  2. Monitoruj sytuację na rynku – śledź zmiany kursów walut, decyzje banków centralnych oraz inne czynniki wpływające na oprocentowanie kredytów we frankach.
  3. Nie bój się dochodzić swoich praw – jeśli podejrzewasz, że twoja umowa zawiera niedozwolone zapisy, skonsultuj się z prawnikiem lub doradcą finansowym, nie czekaj! teraz jest dobry moment aby działać.
  4. Negocjuj z bankiem – niektóre instytucje finansowe mogą być otwarte na ugody. Choć obecnie powszechnie uważa się, że ugody nie są korzystne dla frankowiczów, sprawdź jaką propozycję ma dla Ciebie Twój bank.

Kredyty we frankach: Wątpliwe korzyści i nowe możliwości dla kredytobiorców

Kiedyś kredyty we frankach wydawały się atrakcyjniejsze dla kredytobiorców ze względu na niższe oprocentowanie LIBOR CHF w porównaniu do WIBOR przy tej samej wartości nominalnej kredytu w złotówkach. Stabilny kurs franka szwajcarskiego sprawiał, że kredyt we frankach wydawał się dobrą inwestycją. Banki chętnie kusiły klientów atrakcyjnymi ofertami, podkreślając korzystne oprocentowanie kredytu.

Sytuacja zmieniła się w styczniu 2015 roku, kiedy decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego spowodowała znaczny wzrost kursu CHF. W rezultacie wzrosły raty oraz zadłużenie wyrażone w walucie obcej. Wówczas kredytobiorcy uświadomili sobie, że kredyt zależny od kursu franka szwajcarskiego może być ryzykowny.

W umowach frankowych występowały klauzule abuzywne – zapisy narzucone przez przedsiębiorcę, sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumenta. Takie klauzule nie wiążą konsumenta i stanowią podstawę prawna roszczeń przeciwko bankom.

Kredyty we frankach: Odfrankowienie, unieważnienie umowy czy ugoda z bankiem – co wybrać?

Kredyty we frankach są problemem, z którym borykają się tysiące Polaków. W ostatnich latach coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, co jest lepszym rozwiązaniem dla posiadaczy kredytów w CHF: odfrankowienie, unieważnienie umowy kredytowej czy ugoda z bankiem? Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz banku, z którym współpracuje (np. PKO Bank Polski, Millennium czy mBank).

Odfrankowienie czy unieważnienie umowy kredytowej?

Dla niektórych kredytobiorców odfrankowienie umowy jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż po jego uzyskaniu zobowiązania spłacają już w walucie polskiej. Dla innych korzystniejszym wyjściem będzie unieważnienie umowy, zwłaszcza gdy kredyt we frankach w większości został już spłacony, a kredytobiorca może liczyć na zwrot pokaźnej sumy z banku.

Czym różni się odfrankowienie od unieważnienia umów kredytów mieszkaniowych?

Odfrankowienie powoduje, że kredytobiorca nadal musi spłacać kredyt, ale nie w innej walucie, co sprawia, że rata kredytu staje się niezależna od kursu franka szwajcarskiego. Usuwane są niedozwolone klauzule, ale umowa nadal obowiązuje, co prowadzi do niższych rat (zmienia się np. oprocentowanie kredytów).

Unieważnienie umowy kredytowej z kolei oznacza, że umowa zostaje uznana za nieważną, a kredytobiorca nie musi już spłacać kredytu. W przypadku unieważnienia umowy, kredytobiorca może domagać się zwrotu wpłaconych już rat kredytu.

Czy warto iść na porozumienie z bankiem?

Niektóre banki prowadzą kampanie namawiające kredytobiorców do zawarcia ugody w sprawie kredytu CHF. Jednak warto pamiętać, że instytucje finansowe w Polsce często mają na względzie swoje własne interesy, a nie klientów. Propozycje ugody mają na celu zabezpieczenie zysków banku kosztem kredytobiorcy.

Uwaga na bankowe propozycje ugód

Zawarcie ugody może oznaczać dla kredytobiorcy przejęcie ryzyka wzrostu stóp procentowych WIBOR, zrzeczenie się wszelkich roszczeń, a także ryzyko zapłaty podatku dochodowego od rzekomego umorzenia części długu. Całkowity koszt ugody jest zdecydowanie wyższy niż teoretyczne korzyści obiecywane przez banki w artykułach sponsorowanych.

Dlaczego bankom zależy na ugód z kredytobiorcami?

Banki doświadczają coraz liczniejszych porażek w sądach, co generuje miliardowe straty dla sektora bankowego w Polsce. Przyczyną są ogromne koszty sądowe, dlatego banki dążą do zmniejszenia ryzyka związanego z kredytami we frankach. Bankowe ugody są korzystne przede wszystkim dla banków, ponieważ kredytobiorca zrzeka się swoich roszczeń, a banki notują ogromne zyski z odsetek opartych na wskaźniku WIBOR.

Przed rosnącą falą pozwów frankowych, banki nie były zainteresowane porozumieniem z kredytobiorcami. Obecnie jednak wiedzą, że nie mają szans w sądowym starciu z frankowiczami, więc zawarcie ugody to jedyna ucieczka od kosztownego procesu.

Kredytobiorcy, którzy zastanawiają się nad odfrankowieniem, unieważnieniem umowy czy ugodą z bankiem, powinni dokładnie przeanalizować swoją sytuację oraz warunki proponowane przez bank. Nie ma uniwersalnych rozwiązań, a każdy przypadek jest inny.

Ważne jest, aby kredytobiorcy zdawali sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji każdego z tych rozwiązań i korzystali z porad specjalistów, takich jak doradcy finansowi czy prawnicy, aby podejmować świadome decyzje. Przede wszystkim warto pamiętać, że banki mają na względzie swoje własne interesy, a nie klientów, więc warto być ostrożnym i nie ulegać presji instytucji finansowych.

Jakie są szanse na wygranie z bankiem sprawy frankowej? 

Zgłaszając pozew dotyczący kredytu we frankach, warto zastanowić się nad szansami na sukces. Aż 98% spraw związanych z frankami jest wygranych przez klientów banków. Niemniej jednak, około 2-3% przypadków kończy się porażką. Czym są spowodowane te porażki? Wiele z nich wynika z błędów formalnych, opóźnień lub braku odpowiednich wniosków dowodowych.

Przewaga wygranych spraw związanych z frankami

Decydując się na podjęcie kroku sądowego, warto ocenić ryzyko, opierając się nie tylko na umowie kredytowej, ale także na statystykach przegranych spraw. Jeśli wybierzemy odpowiednią kancelarię prawną specjalizującą się w sprawach frankowych, nie musimy martwić się o przegraną.

W ciągu ostatnich dwóch lat, orzecznictwo stało się bardziej spójne, a sądy unieważniają kredyty we frankach zgodnie z wyrokami TSUE. W 2022 roku aż około 95% spraw zakończyło się porażką dla banków.

Kiedy osoby posiadające kredyty we frankach przegrywają w sądzie?

Większe ryzyko porażki dotyczy głównie przedsiębiorców. Wadliwość umowy jest oceniana głównie na podstawie art. 385(1) kodeksu cywilnego, jednak aby tak się stało, kredytobiorca musi być konsumentem. Fakt, że kredytobiorca jest przedsiębiorcą nie wyklucza zwycięstwa w sprawie frankowej, ale znacznie komplikuje proces. Ważne jest wykazanie celu zawarcia kredytu.

Przedsiębiorcy nie przegrywają automatycznie

Należy zauważyć, że przedsiębiorcy posiadający kredyty we frankach również wygrywają sprawy sądowe, co potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 r. (sygn. akt III CZP 40/22). Uchwała SN wskazuje, że umowy kredytów frankowych zawarte z przedsiębiorcami również mogą być uznane za nieważne.

Trudności z unieważnieniem kredytu a indywidualne warunki

Negocjowane warunki umowy kredytowej mogły wydawać się korzystne podczas zawierania, ale na etapie sprawy o unieważnienie sytuacja może się zmienić. Szanse na unieważnienie są wówczas mniejsze, ponieważ zakłada się, że kredytobiorca mógł negocjować kwestie indeksacji i był świadomy zagrożeń płynących z niekorzystnych zapisów umownych. W większości przypadków jednak negocjacja nie była możliwa.

Jednak nie oznacza to, że nie warto składać pozwu o unieważnienie umowy kredytowej. Jeśli kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach frankowych potrafi wykazać abuzywność umowy, sąd może orzec unieważnienie kredytu również w takich przypadkach. Nasza kancelaria prawna podejmuje się reprezentacji we wszystkich sprawach frankowych, niezależnie od ich skomplikowania. Reprezentujemy przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych i nie obawiamy się porażki, chociaż oceniamy ryzyko i zawsze uczciwie informujemy klienta o jego rozmiarach.

Podsumowując, szanse na wygraną w sądzie w sprawie kredytu we frankach są wysokie, jednak każdy przypadek jest inny i warto ocenić ryzyko. Wybór odpowiedniej kancelarii prawnej, specjalizującej się w sprawach frankowych, może znacznie zwiększyć szanse na sukces. Niezależnie od sytuacji, ważne jest, aby być świadomym wszystkich aspektów sprawy i podejmować decyzje oparte na solidnych informacjach oraz profesjonalnej analizie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie