Home Wiadomości Banki odnoszą sukcesy pomimo wakacji kredytowych i rezerw na spory frankowe

Banki odnoszą sukcesy pomimo wakacji kredytowych i rezerw na spory frankowe

dodał Bankingo

Sektor bankowy odnotowuje znaczące zyski, mimo wyzwań związanych z wakacjami kredytowymi i rezerwami na spory frankowe. W styczniu i lutym 2023 roku, banki wygenerowały około 6 mld zł zysku netto, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu z wynikami sprzed roku.

Jednym z głównych czynników wpływających na te zyski jest znaczny wzrost zysków odsetkowych. W ciągu roku zyski odsetkowe wzrosły z 10,4 mld zł do 14,7 mld zł, co pozwoliło zrekompensować wyższe koszty administracyjne oraz utratę wartości aktywów.

Koszty wakacji kredytowych wynoszące około 13 mld zł zostały zaksięgowane przez banki jednorazowo w lipcu 2022 roku, a późniejsze korekty były stosunkowo niewielkie. Pomimo tych kosztów, banki odnotowały zysk netto na poziomie 11,2 mld zł w 2022 roku, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym, kiedy to zysk wyniósł nieco ponad 6 mld zł. W roku 2020, sektor bankowy odnotował stratę netto wynoszącą 0,5 mld zł.

Rezerwy na spory frankowe również wpłynęły na wyniki finansowe sektora bankowego w 2022 roku. Szacuje się, że banki musiały zawiązać rezerwy na spory sądowe wynoszące około 10-11 mld zł. Pod koniec 2022 roku, wartość rezerw ośmiu największych banków na poczet sporów z frankowiczami i ugód wynosiła około 28 mld zł. W 2023 roku można spodziewać się dalszego zwiększania rezerw.

Wysokie stopy procentowe, które utrzymają się przez dłuższy czas, będą sprzyjały tworzeniu rezerw na ryzyko prawne przez banki. Możliwa korekta głównej stopy NBP pod koniec roku nie zmieni zasadniczo sytuacji. Zyski z wysokich odsetek kredytobiorców zostaną przetransferowane w celu pokrycia kosztów roszczeń frankowiczów.

W rezultacie, sektor bankowy radzi sobie z wyzwaniami związanymi z wakacjami kredytowymi oraz sporami frankowymi, co przekłada się na znaczący wzrost zysków. Wysokie stopy procentowe pozostają kluczowym czynnikiem, który pozwala bankom na utrzymanie wysokich zysków

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie