Home Wiadomości Kredyty przewalutowane ze złotych na franki – co można zrobić w 2024 roku?

Kredyty przewalutowane ze złotych na franki – co można zrobić w 2024 roku?

dodał Bankingo

Kredyty przewalutowane ze złotych na franki szwajcarskie to temat, który wciąż budzi wiele emocji i kontrowersji. Osoby, które zdecydowały się na taki kredyt często zmagają się z wysokimi ratami i niekorzystnym kursem walutowym. Jednak istnieją możliwości, aby pozbyć się tego zadłużenia. W tym artykule przedstawimy różne rozwiązania prawne dla kredytobiorców, którzy chcą unieważnić umowę kredytu przewalutowanego ze złotych na franki.

Rozstrzygnięcia mogą być różne

Kredytobiorcy, którzy walczyli w sądach o unieważnienie umowy kredytu frankowego, często odnoszą sukces. Jednak sytuacja jest bardziej skomplikowana dla tych, którzy najpierw wzięli kredyt w złotówkach, a następnie przewalutowali go na franki. W ich przypadku również istnieje szansa na unieważnienie umowy. W zależności od okoliczności sprawy, kredytobiorcy mogą dążyć do unieważnienia całej umowy kredytu, unieważnienia samego aneksu lub odfrankowienia aneksu. Istnieje również możliwość unieważnienia umowy kredytu złotówkowego, powołując się na abuzywność postanowień umownych dotyczących zmiennego oprocentowania kredytu.

Pranwicy, podkreślają, że możliwe jest doprowadzenie do nieważności umowy kredytu złotówkowego. W tym celu można powołać się na abuzywność postanowień umownych odnoszących się do zmiennego oprocentowania kredytu, brak prawidłowej informacji o ekonomicznych skutkach zawarcia umowy kredytu oraz niedookreślenie mechanizmu zmiennego oprocentowania kredytu.

Przewalutowane kredyty często mają wady

Kredyty przewalutowane ze złotych na franki często posiadają klauzule przeliczeniowe, które są niekorzystne dla kredytobiorców. Banki najczęściej przeliczają zobowiązanie kredytobiorcy z PLN na CHF po kursie niewskazanym w aneksie. Nawet jeśli kurs został wskazany w aneksie, nie ma gwarancji, że został faktycznie zastosowany do przewalutowania. Klauzule dotyczące spłaty kredytu po aneksie najczęściej obligują kredytobiorców do spłaty kredytu w złotówkach, z zastosowaniem kursów bankowych do przeliczania ich na CHF. Brak również wyczerpujących informacji dotyczących ryzyka walutowego.

Linia orzecznicza dopiero się kształtuje

W sprawach dotyczących kredytów przewalutowanych ze złotych na franki nie ma jeszcze wielu prawomocnych rozstrzygnięć. Jednak można zauważyć trend, że coraz więcej orzeczeń zmierza do uznania zmienionej umowy za nieważną. Sędziowie zaczynają dostrzegać, że aneks wprowadzający przejście z kredytu złotowego na powiązany z walutą jest tak mocną ingerencją w treść stosunku prawnego, że należy go uznać za nieważny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, kredytobiorca powraca do pierwotnej umowy złotowej opartej o parametr WIBOR.

Decyzja sądu zależy od różnych czynników, takich jak czas między zawarciem umowy a podpisaniem aneksu, sposób wypłaty kredytu oraz intencje stron przy zawarciu pierwotnej umowy. Istotne jest również, czy bank rekomendował kredyt frankowy od samego początku czy też klienci upierali się przy kredycie złotówkowym.

Podsumowanie

Unieważnienie umowy kredytu przewalutowanego ze złotych na franki może być skomplikowanym procesem, ale istnieją szanse na sukces. Kredytobiorcy mogą dążyć do unieważnienia całej umowy, unieważnienia samego aneksu lub odfrankowienia aneksu. W przypadku kredytów złotówkowych możliwe jest powołanie się na abuzywność postanowień umownych dotyczących zmiennego oprocentowania kredytu. Należy jednak pamiętać, że orzecznictwo w tej sprawie dopiero się kształtuje, a każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Ważne jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach kredytów przewalutowanych ze złotych na franki, który pomoże w doborze odpowiedniej strategii i przedstawi możliwe rozwiązania prawne. Warto również być świadomym ryzyka związanego z takimi kredytami i dokładnie analizować umowy przed ich podpisaniem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie