Home Wiadomości Kredyty Mieszane: Nadchodzi Ratunek od TSUE dla Frankowiczów?

Kredyty Mieszane: Nadchodzi Ratunek od TSUE dla Frankowiczów?

dodał Bankingo

Już za kilka dni, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowie na pytanie, które trapi wielu kredytobiorców walutowych: czy osoba, która zaciągnęła kredyt w CHF (frankach szwajcarskich) i część tych środków przeznaczyła na prowadzenie działalności gospodarczej, nadal może być uważana za konsumenta? To pytanie, będące tematem prejudycjalnym, zostanie rozstrzygnięte 8 czerwca 2023 roku w ramach sprawy C-570/21.

Jego odpowiedź ma kluczowe znaczenie dla licznych kredytobiorców, często określanych jako Frankowicze lub Eurowicze, którzy zdecydowali się zaciągnąć kredyt na różne cele, w tym na prowadzenie działalności gospodarczej. Wątpliwości dotyczące legalności i skutków takiego rozwiązania do tej pory nie pozwalały na jednoznaczne stwierdzenie, czy możliwe jest unieważnienie tzw. „umowy walutowej”.

Kluczowa Rola Rzecznika Generalnego TSUE

Na ocenę sytuacji Frankowiczów ma wpływ opublikowana 15 grudnia 2022 roku opinia Rzecznika Generalnego TSUE. Zwraca on uwagę na brak jednolitej definicji konsumenta w prawie umów Unii Europejskiej. Jego zdaniem, należy przede wszystkim uwzględnić „słabszą pozycję” konsumenta w porównaniu z drugą stroną umowy, zgodnie z zasadami unijnego prawa konsumenckiego.

Rzecznik Generalny TSUE zauważa, że pojęcie konsumenta nie jest definiowane abstrakcyjnie, ale w odniesieniu do konkretnego zachowania danej osoby. Oznacza to, że ochrona konsumencka może dotyczyć także przedsiębiorców, w tym prawników specjalizujących się w prawie konsumenckim.

W kontekście umów o charakterze mieszanym, które są częściowo związane z działalnością gospodarczą, a częściowo mają charakter osobisty, Rzecznik stwierdza, że takie umowy powinny być interpretowane na korzyść konsumenta. Jego zdaniem, nawet ograniczone cele gospodarcze nie powinny wpływać na utratę ochrony konsumenckiej, wynikającej z dyrektywy 93/13/EWG, przez kredytobiorcę.

Wyrok TSUE – Nowa Nadzieja dla Kredytobiorców?

Podsumowując, wydaje się, że zdaniem Rzecznika Generalnego TSUE, kredytobiorcy zawierający umowy o charakterze mieszanym powinni być traktowani jako konsumenci, o ile cel gospodarczy jest na tyle ograniczony, że nie dominuje nad ogólnym charakterem umowy.

Czy nadchodzący wyrok TSUE potwierdzi te oczekiwania i przyniesie zmiany na lepsze dla kredytobiorców? Czy zbliża się ostateczny ratunek dla Frankowiczów z kredytem mieszanym? Nadchodzące dni przyniosą odpowiedź na te pytania, a tysiące kredytobiorców z niecierpliwością oczekują na rozstrzygnięcie TSUE.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie