Home Wiadomości Kredyty Frankowe we Wrocławiu czy każdą sprawę wygrasz w sądzie?

Kredyty Frankowe we Wrocławiu czy każdą sprawę wygrasz w sądzie?

dodał Bankingo

Jeżeli prześledzimy dyskusje na lokalnych forach internetowych, możemy odnieść wrażenie, że w sprawach związanych z kredytami frankowymi we Wrocławiu, wszyscy kredytobiorcy wychodzą zwycięsko. Wydaje się, że wszyscy sędziowie w mieście orzekają zgodnie z prawem unijnym i ustabilizowanym orzecznictwem. To spostrzeżenie może prowadzić do błędnych przekonań, a prawda jest nieco bardziej skomplikowana. Czy naprawdę zawsze wygrywamy? Czy ryzyko przegranej nie istnieje?

Analiza orzeczeń Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu. Mimo ogólnie przychylnego podejścia do kredytobiorców we Wrocławiu, istnieje ryzyko przegranej w pierwszej instancji. Nie jest to związane z błędami pełnomocnika kredytobiorcy, ale z różnicami w interpretacji prawa przez poszczególnych sędziów.

Przykładem może być stanowisko Pani SSO Katarzyny Tybur, które różni się od większości orzeczeń w sprawach „frankowych”. Jeżeli strony nie dojdą do ugody, której sędzia zawsze usilnie dąży, Pani SSO Tybur oddala roszczenie o ustalenie nieważności i zapłatę. Odrzuca także ewentualne roszczenia dodatkowe.

Według Pani SSO Tybur, kredytobiorcy nie mają prawnego interesu w ustalaniu nieważności kredytu. Klauzule przeliczeniowe, zdaniem sędzi, są uczciwe i banki nie mają pełnej dowolności w kształtowaniu kursów walut. Co więcej, klauzule te stają się problematyczne dla kredytobiorców, tylko gdy złoty osłabia się wobec franka. W związku z tym, w jej opinii, w kwestionowanych umowach nie występują klauzule abuzywne, które w rażący sposób narażałyby interesy konsumenta.

Fragment uzasadnienia wyroku

 

Czy warto walczyć o swoje prawa?

Takie orzeczenia, choć zaskakujące, nie są ostateczne. Wyrok oddalający w pierwszej instancji i uzasadniony w ten sposób, nie ma szansy przetrwać w sądzie wyższej instancji. Dlatego też, mimo początkowych trudności, walka o swoje prawa może ostatecznie doprowadzić kredytobiorcę do sukcesu.

Należy pamiętać, że ryzyko zawsze istnieje, ale nie powinno to odstraszać od walki o swoje prawa. Niezależnie od tego, jak skomplikowane wydają się sprawy prawne, warto skonsultować się z profesjonalnym i bardzo doświadczonym w sprawach frankowych adwokatem, aby zrozumieć wszystkie aspekty swojej sytuacji i podjąć najlepsze dla siebie decyzje.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie