Home Finanse Kredyt hipoteczny we frankach lub euro a rozwód: Jak rozwiązać zobowiązanie po rozstaniu?

Kredyt hipoteczny we frankach lub euro a rozwód: Jak rozwiązać zobowiązanie po rozstaniu?

dodał Bankingo

Rozwód to trudny okres w życiu małżeństwa, a jeszcze bardziej skomplikowany staje się, gdy małżonkowie mają wspólny kredyt hipoteczny w walucie obcej, takiej jak frank szwajcarski. Jak postępować z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Czy istnieje możliwość podziału zobowiązania lub jego unieważnienia? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania i przedstawić różne rozwiązania dla rozwodzących się małżonków.

Kto spłaca kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Po rozstaniu małżonkowie przestają być małżeństwem i ustaje ustroj wspólności majątkowej. To oznacza, że są współwłaścicielami (w częściach ułamkowych) majątku wspólnego, w tym nieruchomości, którą zakupili za środki pochodzące z kredytu hipotecznego. Należy jednak zauważyć, że podział majątku nie rozwiązuje problemu kredytu hipotecznego, ponieważ podział obejmuje tylko aktywa, a kredyt to pasywo. Nawet jeśli małżonkowie zawrą porozumienie dotyczące nieruchomości i jedno z nich przejmie jej własność, to bank nie zmienia warunków kredytu i obowiązek spłaty zobowiązania nadal spoczywa na obu małżonkach. Dług, czyli wspólny kredyt hipoteczny, muszą nadal spłacać solidarnie.

Wniesienie pozwu o unieważnienie kredytu lub odfrankowienie

Po rozwodzie może pojawić się potrzeba złożenia pozwu o unieważnienie kredytu lub odfrankowienie. Kto może złożyć taki pozew i czy można przenieść obowiązek spłaty tylko na jednego z małżonków?

Zgodnie z zasadami, wszyscy kredytobiorcy powinni być stroną powodową w przypadku pozwu przeciwko bankowi w sprawie kredytu we frankach. Brak uczestnictwa drugiego małżonka w procesie może skutkować oddaleniem powództwa. Jednak istnieją opinie, że w przypadku sporów dotyczących kredytu we frankach, istnieje tzw. współuczestnictwo materialne jednolite konieczne. Oznacza to, że udział w procesie powinien wziąć również drugi małżonek. Jeśli pozew zostanie złożony tylko przez jednego kredytobiorcę, sąd może wezwać drugiego do udziału w sprawie.

Jak walczyć z bankiem o kredyt hipoteczny po rozwodzie?

W przypadku kredytu we frankach są dwie główne kategorie roszczeń, które mogą być dochodzone drogą sądową. Pierwsze to roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytowej, które wiąże się z żądaniem zwrotu wszystkich dotychczas spłaconych rat i kosztów. Drugie to roszczenie o odfrankowienie umowy, które polega na uznaniu, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia dotyczące przeliczania wartości zobowiązania i rat. W przypadku uwzględnienia roszczenia o unieważnienie umowy, umowa traktowana jest tak, jakby nigdy nie miała wiążących skutków prawnych, a kredytobiorca może żądać zwrotu spłaconych rat i kosztów. Jednak roszczenie o odfrankowienie jest coraz częściej kwestionowane przez sądy, ponieważ umowa odfrankowionego kredytu byłaby sprzeczna z istotą stosunku prawnego.

Jak się pozbyć zobowiązania po rozwodzie?

Najprostszym sposobem na unieważnienie kredytu frankowego po rozwodzie jest porozumienie między małżonkami w sprawie złożenia pozwu przeciwko bankowi. Pozew powinien obejmować żądanie uznania umowy za nieważną i roszczenie zwrotu rat. Jednak zgodnie z orzecznictwem sądów, pomiędzy współkredytobiorcami zachodzi współuczestnictwo jednolite konieczne, co oznacza, że wszyscy kredytobiorcy powinni być stroną powodową. Sąd nie może wydać rozstrzygnięcia wcześniej dotyczącego poszczególnych współuczestników. W związku z tym, jeśli drugi małżonek nie chce brać udziału w procesie, to unieważnienie kredytu może być utrudnione.

Przeniesienie całego kredytu na jednego z małżonków

Innym rozwiązaniem jest przeniesienie całego kredytu na jednego z małżonków i zwolnienie drugiego z obowiązku spłaty. Jednak taka zmiana wymaga zgody banku. Bank może obciążyć kredytobiorców dodatkowymi prowizjami za zmianę umowy i zażądać dodatkowego zabezpieczenia. Ponadto, spłacanie kredytu tylko przez jednego z byłych małżonków może być dla niego dużym obciążeniem finansowym, zwłaszcza jeśli kredyt we frankach jest drogi. Bank może również nie wyrazić zgody na przeniesienie kredytu tylko na jednego małżonka, uważając, że korzystniej jest mieć dwóch dłużników niż jednego.

Walka z bankiem o kredyt hipoteczny po rozwodzie

Najlepszym rozwiązaniem dla rozwodzących się frankowiczów jest wspólne wytoczenie pozwu przeciwko bankowi. Wówczas można dążyć do unieważnienia umowy kredytowej lub odfrankowienia kredytu. Ważne jest, aby skonsultować się z profesjonalną kancelarią prawną, która pomoże w przygotowaniu odpowiedniej strategii. W przypadku napiętych relacji między byłymi małżonkami, mediacje mogą być pomocne w osiągnięciu porozumienia i minimalizacji kontaktu. Należy pamiętać, że bankowi najbardziej zależy na konflikcie między byłymi małżonkami, dlatego warto działać wspólnie, aby odzyskać swoje pieniądze.

Podsumowanie

Rozwód i kredyt hipoteczny w walucie obcej to trudne i skomplikowane sytuacje. Podział majątku nie rozwiązuje problemu zobowiązania, a unieważnienie lub odfrankowienie kredytu wymaga współpracy i walki z bankiem. Przeniesienie całego kredytu na jednego z małżonków może być kosztowne i trudne do uzyskania zgody banku. Najlepszym rozwiązaniem jest wspólne wytoczenie pozwu przeciwko bankowi i dążenie do unieważnienia umowy kredytowej lub odfrankowienia kredytu. Ważne jest skonsultowanie się z profesjonalnym prawnikiem i działanie we współpracy, aby odzyskać swoje pieniądze i zakończyć zobowiązanie po rozwodzie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie