Home Wiadomości Kredyt frankowy w Banku Svenska Handelsbanken AB: Unieważnienie umowy jakie są możliwości

Kredyt frankowy w Banku Svenska Handelsbanken AB: Unieważnienie umowy jakie są możliwości

dodał Bankingo

Kredyt frankowy jest tematem, który w ostatnich latach wzbudza wiele kontrowersji i dyskusji w Polsce. Jednym z banków, które udzielały tego rodzaju kredytów, był Bank Svenska Handelsbanken AB. Chociaż nie był on tak popularny jak niektóre inne instytucje finansowe, to również umowy kredytowe zawierane z tym bankiem były obarczone niedozwolonymi klauzulami. W rezultacie istnieje możliwość unieważnienia takich umów i dochodzenia swoich praw przed sądem.

Bank Svenska Handelsbanken AB – krótka charakterystyka

Bank Svenska Handelsbanken AB to szwedzki bank, który pojawił się na polskim rynku w 1997 roku. Chociaż nie zdobył dużej popularności wśród polskich klientów, udzielał kredytów w różnych walutach, w tym również kredytów frankowych. Obecnie bank ten wycofał się z polskiego rynku, jednak pozostają jeszcze kredytobiorcy, którzy zawarli umowy frankowe z tą instytucją w latach 2005-2009.

Klauzule niedozwolone w umowach kredytowych Svenska Handelsbanken AB

Podobnie jak w przypadku innych banków, umowy kredytowe Svenska Handelsbanken AB zawierały klauzule niedozwolone, które stanowią podstawę do unieważnienia tych umów. Wiele umów kredytowych to tzw. umowy adhezyjne, w których warunki umowne są narzucane jednostronnie przez bank, bez możliwości negocjacji przez kredytobiorcę. Bank przygotował wzór umowy, w którym zawarte zostały postanowienia niedozwolone dotyczące przeliczania kwoty kredytu oraz wyliczania rat. Klauzule te dają bankowi prawo do jednostronnego ustalania salda kredytu i regulowania wysokości rat kredytowych w oparciu o kursy kupna i sprzedaży walut obcych. Takie postanowienia naruszają zasadę swobody umów i mogą być uznane za abuzywne.

Unieważnienie umowy kredytowej Svenska Handelsbanken AB

Unieważnienie umowy kredytowej z Banku Svenska Handelsbanken AB oznacza, że umowa ta nie wiąże stron od samego początku. Kredytobiorca ma prawo żądać zwrotu kapitału, który otrzymał od banku, a bank musi zwrócić wszystkie środki, które pobrał od kredytobiorcy w ramach spłaty kredytu. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca nie musi dłużej spłacać rat kredytowych, a bank musi zwrócić wszystkie pobrane odsetki, marże i inne opłaty. Jednak w przypadku, gdy kredytobiorca nie spłacił całości kapitału na dzień wyroku, może być zobligowany do zwrotu różnicy między otrzymaną kwotą a spłaconą sumą.

Kiedy warto rozważyć pozwanie Banku Svenska Handelsbanken AB?

Decyzja o pozwanie Banku Svenska Handelsbanken AB zależy od indywidualnych okoliczności każdego przypadku. Jeśli umowa kredytowa zawarta z tym bankiem zawiera klauzule niedozwolone, które naruszają prawa konsumenta, warto rozważyć podjęcie działań prawnych. Wiele osób obecnie wygrywa sprawy frankowe przeciwko różnym bankom, w tym również przeciwko Bankowi Svenska Handelsbanken AB. Wyroki sądowe coraz częściej orzekają nieważność umów kredytowych i przyznają kredytobiorcom rację. Warto więc skonsultować się z doświadczoną kancelarią prawną, która pomoże ocenić szanse na wygraną w sądzie i złożyć pozew przeciwko bankowi.

Proces pozwanie Banku Svenska Handelsbanken AB

Proces pozwanie Banku Svenska Handelsbanken AB jest stosunkowo prosty, jeśli skorzysta się z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej. Pierwszym krokiem jest zebranie dokumentów dotyczących kredytu, takich jak umowa kredytowa, zaświadczenia o spłacie rat, korespondencja z bankiem, itp. Następnie należy złożyć reklamację do banku, żądając unieważnienia umowy kredytowej. Jeżeli bank nie zgodzi się dobrowolnie na unieważnienie umowy, można wnieść pozew do sądu. W przypadku wygranej, bank musi zwrócić wszystkie wpłacone przez kredytobiorcę raty, a kredytobiorca musi oddać jedynie pożyczoną kwotę w polskich złotych, bez dodatkowych opłat.

Korzyści z unieważnienia umowy kredytowej Svenska Handelsbanken AB

Unieważnienie umowy kredytowej z Banku Svenska Handelsbanken AB może przynieść wiele korzyści kredytobiorcy. Przede wszystkim, osoba ta przestaje być zobowiązana do spłaty dalszych rat kredytowych, co często stanowi duże obciążenie finansowe. Ponadto, bank musi zwrócić wszystkie wpłacone przez kredytobiorcę raty, co może być znaczącym zwrotem pieniędzy. W przypadku, gdy kredytobiorca nie spłacił całej kwoty kredytu, może mieć obowiązek jedynie zwrotu różnicy między otrzymaną a spłaconą sumą. Unieważnienie umowy kredytowej daje więc kredytobiorcy możliwość uwolnienia się od długów i odzyskania części swoich środków.

Podsumowanie

Kredyt frankowy udzielany przez Bank Svenska Handelsbanken AB również może być unieważniony na podstawie niedozwolonych klauzul w umowie. Bank ten, chociaż nie był tak popularny jak niektóre inne instytucje finansowe, również stosował praktyki nieuczciwe wobec kredytobiorców. Unieważnienie umowy kredytowej daje kredytobiorcom możliwość uwolnienia się od spłaty dalszych rat kredytowych i odzyskania części swoich środków. Warto skonsultować się z doświadczoną kancelarią prawną, która pomoże w procesie pozwanie banku i uzyskanie sprawiedliwości przed sądem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie