Home Finanse Aneks do umowy kredytu hipotecznego frankowego – Korzystne rozwiązanie czy pułapka?

Aneks do umowy kredytu hipotecznego frankowego – Korzystne rozwiązanie czy pułapka?

dodał Bankingo

Umowa kredytu hipotecznego frankowego to zobowiązanie, które może wymagać pewnych zmian w określonych okolicznościach. W takim przypadku bank i kredytobiorca mogą podpisać aneks do umowy kredytu, który wprowadza nowe postanowienia i reguluje obowiązki i uprawnienia stron. Aneksowanie umów kredytowych jest praktykowane przez banki, ale należy zachować ostrożność, szczególnie przy kredytach frankowych, które są często przedmiotem postępowań sądowych. W artykule omówimy, jak aneks do umowy kredytu hipotecznego frankowego może wpływać na prawa i roszczenia frankowicza.

Pułapki aneksów do umowy kredytu hipotecznego frankowego

Podpisanie aneksu do umowy kredytu hipotecznego frankowego może wiązać się z pewnymi pułapkami, które mogą negatywnie wpłynąć na kredytobiorcę. Jedną z najczęstszych „pułapek” jest zapis o uznaniu długu przez kredytobiorcę. Uznanie długu ma duże znaczenie dla banku, ponieważ potwierdza, że kredytobiorca ma zaległe zobowiązania. Bank może wtedy żądać spłaty kredytu w pełnej wysokości określonej w umowie. Dodatkowo, uznanie długu przerywa bieg przedawnienia roszczeń i umożliwia bankowi wystąpienie z nakazem zapłaty w sądzie. Jeśli kredytobiorca nie jest świadomy konsekwencji i podpisze aneks z takim zapisem, bank uzyskuje silny argument przemawiający na jego korzyść w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Ochrona praw frankowicza

Warto pamiętać, że mimo podpisania aneksu do umowy kredytu hipotecznego frankowego, kredytobiorcy wciąż mają prawo bronić swoich praw w sądzie i dochodzić nieważności umowy lub nieskuteczności niektórych jej postanowień. Ocenę umowy kredytu frankowego dokonuje się na podstawie stanu istniejącego w momencie jej zawarcia. Zgodnie z orzecznictwem, istotne jest przeprowadzenie kontroli incydentalnej wzorca umowy w chwili jej zawarcia, a nie w momencie jej wykonywania. Istotne jest również, że zawarcie aneksu do umowy kredytu hipotecznego nie ma znaczenia dla skutków stosowania klauzul abuzywnych, które wystąpiły przed zawarciem aneksu. Jeśli umowa jest nieważna, nie ma możliwości jej modyfikacji, a skutki stosowania niedozwolonych klauzul będą występować od samego początku.

Renegocjacja umowy kredytowej

W przypadku potrzeby zmiany warunków umowy kredytowej, kredytobiorcy mogą rozważyć możliwość renegocjacji umowy z bankiem. Renegocjacja umowy polega na zmianie warunków spłaty zadłużenia i dostosowaniu ich do możliwości kredytobiorcy. Przy renegocjacji można zmienić takie elementy jak długość okresu spłaty kredytu, ilość rat czy wysokość miesięcznego zobowiązania. Renegocjacja umowy może być korzystna dla obu stron i pozwolić na znalezienie rozwiązania dostosowanego do aktualnej sytuacji kredytobiorcy.

Koszty aneksu do umowy kredytu hipotecznego frankowego

Podpisanie aneksu do umowy kredytu hipotecznego frankowego wiąże się z pewnymi kosztami. Opłaty za aneks są zazwyczaj niewielkie i ustalane przez bank. Mogą się mieścić w przedziale od 200 zł do 400 zł, jednak wysokość opłat zależy od oferty danego banku. Warto sprawdzić w tabeli opłat i prowizji banku, jakie są dokładne koszty związane z podpisaniem aneksu. W niektórych przypadkach podpisanie aneksu może być darmowe, zwłaszcza jeśli inicjatywa do jego zawarcia wyszła od banku.

Wpływ aneksu na możliwość pozwania banku

Zawarcie aneksu do umowy kredytu hipotecznego frankowego nie uniemożliwia kredytobiorcy dochodzenia swoich roszczeń przeciwko bankowi. Warto pamiętać, że aneks i możliwość spłaty kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich nie mają związku z mechanizmem indeksacji i nie wpływają na zasady ustalania kursu walut. Umowa kredytowa może być nadal kwestionowana, nawet jeśli kredytobiorca podpisał aneks. Przykładem orzecznictwa sądowego jest uchwała Sądu Apelacyjnego, która wskazuje, że nie można konwalidować nieważnej od początku umowy za pomocą ugody, chyba że powód wyraził w pełni świadomą zgodę na postanowienia abuzywne. Jeśli takiej zgody nie ma, umowa nadal może być poddawana wątpliwościom i kwestionowana.

Podsumowanie

Podpisanie aneksu do umowy kredytu hipotecznego frankowego może wiązać się z pewnymi ryzykami, szczególnie jeśli zawiera on zapisy niekorzystne dla kredytobiorcy. Niemniej jednak, kredytobiorcy wciąż mają prawo do dochodzenia swoich roszczeń i kwestionowania zapisów umowy. W przypadku zmiany warunków kredytu, renegocjacja umowy może być korzystnym rozwiązaniem. Warto zawsze dokładnie zapoznać się z treścią aneksu i skonsultować z ekspertem prawnym, aby zrozumieć konsekwencje podpisywanych dokumentów i chronić swoje prawa.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie