Home Finanse Koszty i korzyści z ugody za kredyt we frankach

Koszty i korzyści z ugody za kredyt we frankach

dodał Bankingo

W ostatnich latach coraz więcej kredytodawców oferuje swoim klientom ugody frankowe jako alternatywę dla niekorzystnych rozstrzygnięć orzeczniczych. Ugoda frankowa jest propozycją banku mającą na celu uniknięcie niekorzystnych kosztów związanych z procesem sądowym. Choć banki często kuszą kredytobiorców korzystnymi warunkami ugody, warto dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw takiej decyzji. Warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii, która pomoże ocenić skutki finansowe ugody frankowej i zdecydować, czy taka decyzja jest opłacalna.

Zwolnienie z podatku dochodowego

Jednym z argumentów banków zachęcających do zawarcia ugody frankowej jest możliwość zwolnienia kredytobiorców z podatku dochodowego w przypadku umorzenia części zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie to dotyczy jedynie spełnienia konkretnych przesłanek, które nie zawsze są spełniane przez wszystkich Frankowiczów. Rozporządzenie Ministra Finansów przewiduje zwolnienie z podatku dla osób, które wzięły kredyt na sfinansowanie jednej inwestycji oraz nie korzystały wcześniej z takiego zwolnienia. W praktyce oznacza to, że nie dla wszystkich kredytobiorców zawarcie ugody frankowej jest opłacalne pod względem podatkowym.

Zawarcie ugody a proces sądowy

Decydując się na zawarcie ugody frankowej, należy wziąć pod uwagę koszty związane z zainicjowaniem i prowadzeniem procesu sądowego. Banki często nie proponują zwrotu tych kosztów, które ponoszą kredytobiorcy. Dlatego warto skonsultować się z profesjonalną kancelarią, która pomoże ocenić, czy proponowana ugoda jest korzystna finansowo i czy koszty procesu sądowego powinny być uwzględnione w ofercie ugody.

Fikcyjne saldo kredytu

Kolejnym ważnym aspektem jest fikcyjne saldo kredytu. Często saldo to przewyższa nawet kwotę udzielonego pierwotnie kredytu, mimo regularnej spłaty przez wiele lat. Banki nie proponują zwrotu nadpłaty nad kapitałem, którą kredytobiorcy wpłacili na ich rzecz. Propozycje ugód skierowane do pozostałych kredytobiorców zakładają przewalutowanie salda kredytu na PLN przy zastosowaniu kursu ustalonego przez bank oraz kontynuację spłaty zadłużenia kredytu PLN oprocentowanego stawką WIBOR. W praktyce oznacza to zamianę ryzyka walutowego na ryzyko wysokiego oprocentowania WIBOR.

Zwrot kosztów procesu

Banki nie oferują kredytobiorcom zwrotu kosztów procesu sądowego związanych z inicjowaniem i prowadzeniem sporu. Mimo że te koszty są ponoszone przez kredytobiorców, banki nie uwzględniają ich w ofercie zawarcia ugody. Dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii, która pomoże ocenić, czy proponowana ugoda uwzględnia te koszty.

Korzyści z korzystnego wyroku sądowego

W przypadku korzystnego wyroku sądowego stwierdzającego nieważność umowy kredytu, kredytobiorcy nie są zobowiązani do opłacenia podatku dochodowego. Bez znaczenia pozostaje cel kredytowania, miejsce zamieszkania kredytobiorcy czy tożsamość pozostałych kredytobiorców. W świetle prawa oraz według Ministerstwa Finansów konsument rozliczający się z bankiem na skutek wyroku sądu nie osiąga żadnej dodatkowej korzyści finansowej.

Zalety ugody frankowej Wady ugody frankowej
Zwolnienie z podatku dochodowego w niektórych przypadkach Nie zawsze korzystne warunki, często mniej satysfakcjonujące niż efekt prawomocnego wyroku
Możliwość umorzenia części zobowiązania Brak zwrotu nadpłaty nad kapitałem kredytu
Uniknięcie długotrwałego procesu sądowego Przewalutowanie salda kredytu na PLN z ryzykiem wysokiego oprocentowania WIBOR
Banki nie proponują zwrotu kosztów procesu sądowego
Możliwe opodatkowanie przychodu wynikającego z umorzenia części długu
Niektóre kredytobiorcy mogą nie spełniać wymogów zwolnienia z podatku

 

Podsumowanie

Podsumowując, przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody frankowej warto dokładnie przeliczyć, czy proponowana ugoda jest rzeczywiście korzystna. Banki często stawiają na uniknięcie dla siebie dotkliwych konsekwencji przegrywanych procesów sądowych. Dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii, która pomoże ocenić konsekwencje finansowe takiej decyzji i doradzić, czy zawarcie ugody jest obecnie opłacalne.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie