Home Finanse Komu przysługuje odliczenie leków od podatku?

Komu przysługuje odliczenie leków od podatku?

dodał Bankingo

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT istnieje możliwość odliczenia wydatków na lekarstwa, co stanowi część ulgi rehabilitacyjnej. W ramach tej ulgi podatnicy mogą odliczyć poniesione w poprzednim roku koszty związane z zakupem leków. Jednak korzystanie z tej ulgi wiąże się z pewnymi warunkami i ograniczeniami. W niniejszym artykule omówimy, kto może skorzystać z ulgi na leki, jakie są zasady i limity odliczeń oraz jak dokonać rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kto może skorzystać z ulgi na leki?

Ulga na leki przysługuje jedynie osobom mającym status osoby niepełnosprawnej oraz ich opiekunom. Osoby niepełnosprawne oraz osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z tej ulgi tylko wtedy, gdy suma ich wydatków na leki w danym miesiącu przekroczy kwotę 100 zł.

Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności, przyznaną rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidztwa, mogą skorzystać z ulgi na leki.

Ponadto, osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne, takie jak współmałżonek, dziecko własne, przysposobione lub obce przyjęte na wychowanie, pasierb, rodzic, rodzic współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć lub synowa, również mogą skorzystać z tej ulgi.

Zasady i limity ulgi na leki

W ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatki poniesione na leki mogą być odliczone od dochodu (w przypadku podatników PIT) lub od przychodu (w przypadku osób opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym). Odliczenie dotyczy różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Przykładowo, jeżeli osoba niepełnosprawna zakupiła w lipcu 2022 r. leki za łączną kwotę 190 zł, może odliczyć za ten miesiąc kwotę 90 zł. Jednak gdy w listopadzie 2022 r. zakupiła lekarstwa za 100 zł, nie może odliczyć za ten miesiąc żadnej kwoty.

Ważne jest, aby zauważyć, że nie można sumować wydatków poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami poniesionymi w następnym miesiącu lub w innych miesiącach. Liczy się suma z danego miesiąca.

Aby móc skorzystać z ulgi na leki, konieczne jest zachowanie dokumentów potwierdzających zakup. Dokumenty takie mogą zawierać dane sprzedającego i kupującego, nazwę kupionego produktu oraz kwotę zakupu. Mogą to być faktury, rachunki, dowody wpłaty na poczcie lub potwierdzenia przelewu bankowego. Paragon nie jest akceptowalnym dowodem poniesionych kosztów.

Jak skorzystać z ulgi na leki w rocznym zeznaniu podatkowym?

Aby skorzystać z ulgi na leki, konieczne jest dokonanie rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz i podać informacje dotyczące poniesionych wydatków na leki.

W formularzu rocznego zeznania podatkowego PIT, podatnik powinien wpisać kwotę poniesionych wydatków na leki w odpowiednim polu. Należy podać dokładną sumę wydatków, która przekracza kwotę 100 zł w danym miesiącu.

W przypadku kontroli fiskusa, ważne jest zachowanie dokumentów potwierdzających zakup leków oraz kopii recept wystawionych przez lekarza specjalistę lub zaświadczenia lekarskiego o potrzebie stosowania danych leków.

Podsumowanie

Ulga na leki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT umożliwia odliczenie wydatków poniesionych na lekarstwa. Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne oraz osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne. Odliczenie dotyczy wydatków powyżej 100 zł miesięcznie. Konieczne jest zachowanie dokumentów potwierdzających zakup oraz dokonanie rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Przestrzeganie tych zasad i ograniczeń pozwoli skorzystać z ulgi na leki i zmniejszyć podatek do zapłacenia.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie