Home Edukacja Komu bank wystawia list mazalny? Wyjaśnienie, wnioskowanie i odmowa

Komu bank wystawia list mazalny? Wyjaśnienie, wnioskowanie i odmowa

dodał Bankingo

List mazalny, inaczej kwit mazalny, to dokument niezbędny do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, na przykład po spłaceniu kredytu hipotecznego. W artykule wyjaśniamy, komu bank wystawia list mazalny, jak o niego wnioskować, co zawiera, jakie są jego koszty i co zrobić, gdy bank odmówi jego sporządzenia.

 1. List mazalny – co to jest kwit mazalny? List mazalny to pisemne oświadczenie wierzyciela hipotecznego potwierdzające uregulowanie należności przez dłużnika oraz wyrażające zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości będącej zabezpieczeniem zobowiązania.
 2. Kto wystawia list mazalny? List mazalny wystawia wierzyciel hipoteczny, na którego rzecz była ustanowiona hipoteka, najczęściej bank, który zabezpieczył kredyt hipoteczny lub pożyczkę gotówkową hipoteką nieruchomości kredytobiorcy.
 3. List mazalny – jakie informacje zawiera? List mazalny zawiera m.in. numer księgi wieczystej, dane nieruchomości, rodzaj ustanowionej hipoteki, oświadczenie o wygaśnięciu wierzytelności hipotecznej oraz zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.
 4. Jak i kto może wnioskować o list mazalny? O list mazalny powinien wnioskować właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką, najczęściej będący jednocześnie dłużnikiem hipotecznym.
 5. Wniosek o list mazalny – wzór Wniosek o list mazalny powinien zawierać dane wnioskodawcy, numer księgi wieczystej nieruchomości, informacje o hipotece i podstawie wierzytelności hipotecznej. Nie ma oficjalnego szablonu pisma, ale warto je przygotować na piśmie, aby mieć dowód dopełnienia formalności.
 6. Koszt kwitu mazalnego Większość banków nie pobiera opłat za wystawienie listu mazalnego. Jeśli jednak opłata jest pobierana, wynosi zazwyczaj nie więcej niż 40-50 zł.
 7. Ile się czeka na list mazalny? Czas oczekiwania na list mazalny może wynosić 2-3 tygodnie od dnia całkowitej spłaty zobowiązania, choć może się różnić w zależności od instytucji.
 8. Co w sytuacji gdy bank odmówi wystawienia kwitu mazalnego?

  Bank nie może odmówić wystawienia kwitu mazalnego, jeśli wierzytelność hipoteczna została całkowicie spłacona. Zgodnie z art. 94 ustawy o księdze wieczystej i hipotece „wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki”, co z kolei jest podstawą do usunięcia wpisu o hipotece z księgi wieczystej.

  Jeśli zatem bank odmawia wystawienia listu mazalnego, najprawdopodobniej uważa, że zobowiązanie kredytowe nie zostało całkowicie spłacone. Być może nie są uregulowane jakieś dodatkowe opłaty wynikające z umowy kredytowej, albo odsetki z tytułu opóźnienia w regulowaniu rat. Taką sytuację należy wyjaśnić z bankiem i ewentualnie zapłacić brakującą kwotę, o ile jej żądanie jest uzasadnione.

  A co jeśli bank odmawia wystawienia kwitu mazalnego pomimo spłacenia całego zobowiązania i wygaśnięcia hipoteki? W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak złożenie pozwu do sądu przeciwko bankowi o usunięcie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.

  List mazalny a wygaśnięcie hipoteki – podsumowanie

  Wygaśnięcie hipoteki po całkowitej spłacie zobowiązania uprawnia właściciela nieruchomości do usunięcia wpisu na jej temat w księdze wieczystej. Aby tego dokonać w sądzie rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych, należy jednak posiadać stosowną zgodę wierzyciela hipotecznego, czyli list mazalny, który jednocześnie potwierdza spłatę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.

  Banki zazwyczaj sporządzają taki dokument automatycznie po otrzymaniu ostatniej raty kredytu. Warto jednak dopytać w swoim banku o procedurę zwolnienia hipoteki, ponieważ niektóre instytucje wymagają od kredytobiorców złożenia pisemnego wniosku o wydanie zaświadczenia na potrzeby dopełnienia formalności w księgach wieczystych.

   

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie