Home Wiadomości Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaskarży wyrok Sądu Administracyjnego w sprawie Leszka Czarneckiego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaskarży wyrok Sądu Administracyjnego w sprawie Leszka Czarneckiego

dodał Bankingo

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła zamiar złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) dotyczącego decyzji o unieważnieniu nałożonej kary finansowej na Leszka Czarneckiego za niedochowanie zobowiązań inwestorskich. Wcześniej, we wrześniu 2022 roku, KNF nałożyła na Czarneckiego karę w wysokości 20 mln zł za niezrealizowanie zobowiązania inwestorskiego i brak działań mających na celu spełnienie kapitałowych wymogów regulacyjnych Getin Noble Banku.

Ustawa Prawo Bankowe jednoznacznie stanowi, że niezrealizowanie zobowiązań inwestorskich niesie za sobą sankcje. KNF podkreśla, że decyzję o nałożeniu kary na Leszka Czarneckiego podjęła zgodnie z przepisami ustawy.

Decyzja KNF wobec Leszka Czarneckiego

W przeszłości Leszek Czarnecki, związany z Getin Noble Bankiem, złożył zobowiązania inwestorskie, które nie zostały spełnione. Sytuacja ta wymusiła interwencję Komisji Nadzoru Finansowego, która w wyniku przeprowadzonych analiz i ocen nałożyła na Czarneckiego karę finansową w wysokości 20 mln zł. Decyzja ta miała związek z faktem, że Czarnecki nie dokapitalizował Getin Noble Banku, co spowodowało pogorszenie się sytuacji finansowej tego banku.

W wyniku decyzji KNF, Getin Noble Bank musiał zostać poddany przymusowej restrukturyzacji, a koszty tego procesu wyniosły 10,34 mld zł. Z tej kwoty 6,87 mld zł pochodziło ze środków publicznych gromadzonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), natomiast 3,47 mld zł zostało zaangażowane przez największe banki komercyjne w Polsce poprzez System Ochrony Banków Komercyjnych.

Konsekwencje biernego podejścia Leszka Czarneckiego

KNF twierdzi, że bierna postawa Leszka Czarneckiego miała realne konsekwencje, takie jak utrata środków należących do szkół, szpitali i jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, system bankowy poniósł bezpośrednie i pośrednie koszty przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku w wysokości 10,34 mld zł.

W przypadku braku interwencji ze strony KNF, bank mógł zbankrutować, co wiązałoby się z kosztami wynoszącymi łącznie 38,1 mld zł, w tym 3,3 mld zł depozytów, które nie mogły zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG.

Skarga kasacyjna KNF

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem pisemnym wyroku WSA z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie VI SA/WA 8176/22, uchylającego decyzję KNF o nałożeniu kary na Leszka Czarneckiego, Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła złożyć skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. KNF podkreśla, że decyzja o złożeniu skargi kasacyjnej wynika z przekonania o uzasadnieniu i sprawiedliwości nałożonej kary finansowej.

KNF argumentuje, że bierna postawa Leszka Czarneckiego spowodowała straty dla indywidualnych posiadaczy akcji i obligacji podporządkowanych Getin Noble Bankowi. Ponadto, brak działań ze strony Czarneckiego mógł zagrażać utracie środków finansowych należących m.in. do szkół, szpitali i jednostek samorządu terytorialnego.

Wniosek KNF o skargę kasacyjną jest kolejnym krokiem w procesie rozstrzygania sporu dotyczącego nałożonej kary finansowej na Leszka Czarneckiego. Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu przysługuje teraz możliwość rozpatrzenia skargi kasacyjnej i wydania ostatecznego orzeczenia w tej sprawie.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie