Home Wiadomości Kolicja Obywatelska walczy o głosy Frankowiczów – padły konkretne obietnice wyborcze!

Kolicja Obywatelska walczy o głosy Frankowiczów – padły konkretne obietnice wyborcze!

dodał Bankingo

W kontekście nadchodzących wyborów w 2023 roku, Tomasz Daros, kandydat na posła z krakowskiej listy KO, zaprezentował projekt ustawy, który zakłada zawieszenie płatności rat dla frankowiczów oraz osób posiadających kredyty w innych walutach obcych w przypadku przedłużającego się postępowania przed sądem. Celem tego rozwiązania jest ułatwienie osobom mającym kredyty we frankach przeprowadzania długotrwałych spraw sądowych. Wiele spraw tego typu przedłuża się na wiele miesięcy, co powoduje dodatkowe obciążenie dla frankowiczów. Projekt ten ma na celu zapewnienie im tymczasowego odciążenia finansowego w okresie oczekiwania na orzeczenie sądu.

Dlaczego zawieszenie rat jest konieczne?

Wielu frankowiczów skarży się na długotrwałość postępowań sądowych. Średni czas trwania takiej sprawy wynosi kilkanaście miesięcy w pierwszej instancji. Długotrwałe oczekiwanie na rozstrzygnięcie sądu powoduje, że osoby posiadające kredyty we frankach nie są w stanie regularnie spłacać rat, co prowadzi do poważnych trudności finansowych.

Zawieszenie płatności rat w przypadku braku orzeczenia sądu w terminie do pięciu miesięcy stanowiłoby tymczasowe rozwiązanie, które pozwoliłoby frankowiczom uniknąć dodatkowego obciążenia podczas trwania postępowania sądowego.

Propozycje zawarte w projekcie

Projekt ustawy opracowany przez Tomasz Darosa i Jana Hoffmana zakłada nie tylko zawieszenie płatności rat, ale również inne istotne zmiany mające na celu usprawnienie postępowań sądowych dotyczących kredytów we frankach.

Wśród proponowanych rozwiązań znajduje się ograniczenie przesłuchiwania zbędnych świadków, które często prowadzi tylko do wydłużenia procesu sądowego. Dodatkowo, projekt ma na celu ujednolicenie orzecznictwa w sprawach frankowych, które obecnie jest niejednolite w różnych sądach w Polsce.

Orzecznictwo w sprawach frankowych

Wiele spraw frankowicze kieruje do Warszawy, ponieważ w sądzie warszawskim można stosunkowo szybko uzyskać zawieszenie spłaty rat. Dotychczasowe orzecznictwo w sprawach dotyczących zabezpieczenia kredytów we frankach nie jest jednolite. W Warszawie często udzielano zabezpieczenia w postaci braku obowiązku spłaty rat, gdy kwoty dotychczas spłaconych rat przewyższały kwotę otrzymanego kredytu. Natomiast w Krakowie wnioski o zabezpieczenie zazwyczaj były odrzucane. Dlatego też wielu frankowiczów kieruje swoje sprawy do Warszawy, gdzie mimo długiego oczekiwania na orzeczenie można uzyskać korzystne rozstrzygnięcie. Projekt ustawy ma na celu ujednolicenie tych zasad, aby zapewnić równą i sprawiedliwą obronę dla wszystkich frankowiczów niezależnie od ich lokalizacji.

Korzyści dla frankowiczów i banków

Propozycja zawieszenia płatności rat frankowiczom nie obciąży budżetu państwa, a jednocześnie znacząco ułatwi życie osobom dotkniętym tym problemem. Zawieszenie płatności rat pozwoli na tymczasowe odciążenie finansowe i uniknięcie dodatkowych trudności podczas trwania postępowania sądowego. Ponadto, Tomasz Daros wierzy, że wprowadzenie takiego rozwiązania może skłonić banki do bardziej skłonnego do ugody, co w efekcie odciąży również wymiar sprawiedliwości.

Perspektywa polityczna

Tomasz Daros podkreśla, że projekt ustawy jest jednym z punktów jego programu wyborczego. Chce on poświęcić uwagę na problem kredytów we frankach i dążyć do uzyskania szerokiego poparcia dla tego projektu, który dotyczy bardzo dużej grupy ludzi. W kontekście nadchodzących wyborów, temat ten staje się coraz bardziej istotny dla wielu wyborców, którzy oczekują działań na rzecz frankowiczów.

Projekt ustawy zakładający zawieszenie płatności rat dla frankowiczów w przypadku przedłużającego się postępowania sądowego prezentowany przez Tomasza Darosa ma na celu rozwiązanie problemu długotrwałości postępowań sądowych dotyczących kredytów we frankach. Zawieszenie płatności rat na okres oczekiwania na orzeczenie sądu ma na celu tymczasowe odciążenie finansowe dla frankowiczów. Projekt ten wprowadza również inne istotne zmiany, takie jak ograniczenie przesłuchiwania zbędnych świadków i ujednolicenie orzecznictwa. Celem projektu jest zapewnienie równych praw i obrony dla wszystkich frankowiczów niezależnie od ich lokalizacji. Projekt ten, będący częścią programu wyborczego Tomasza Darosa, cieszy się dużym zainteresowaniem i oczekuje się szerokiego poparcia w kontekście nadchodzących wyborów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie