Home Wiadomości Kolejny rekordowy rok zarobków banków w Polsce mimo wyzwań na rynku

Kolejny rekordowy rok zarobków banków w Polsce mimo wyzwań na rynku

dodał Bankingo

Banki w Polsce odnotowały doskonałe wyniki odsetkowe w czwartym kwartale, mimo pogorszenia warunków na rynku. To pozytywny prognostyk na rok 2024. Mimo niższych stóp procentowych, banki potrafią utrzymać wysoką marżę. Oczywiście, jak sytuacja będzie się rozwijać pod względem nominalnych wyników, zależy od decyzji Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych. Niezależnie od tego, projektem rządowym jest przedłużenie wakacji kredytowych na rok 2024. Tym razem pomoc dla kredytobiorców, czyli możliwość zawieszenia czterech rat kapitałowo-odsetkowych, nie będzie już tak kosztowna dla banków. Prawo do wakacji mają uzyskać tylko osoby, których miesięczna rata przekracza 35% miesięcznych dochodów. Szacuje się, że przy 100-procentowej partycypacji koszt programu wyniesie 3,6 mld zł, a przy takiej partycypacji jak przy poprzednich wakacjach – około 2,5 mld zł.

Wzrost wyników prowizyjnych

W czwartym kwartale 2023 roku dziewięć analizowanych banków mogło osiągnąć wynik prowizyjny w wysokości około 4,5 mld zł. To około 4% więcej niż rok wcześniej i około 1% więcej niż w trzecim kwartale 2023 roku. W całym 2023 roku banki mogły zarobić około 17,6 mld zł na prowizjach, czyli o 1% mniej niż w 2022 roku.

Koszty operacyjne, według prognoz analityków, mogły wynieść około 8,4 mld zł w czwartym kwartale 2023 roku, co oznaczałoby wzrost o około 20% w ujęciu rocznym i 9% w ujęciu kwartalnym. Wzrost ten wynika z podwyżek wynagrodzeń pracowników oraz innych wydatków związanych z presją inflacyjną. Szacuje się, że łączne koszty działalności banków w 2023 roku mogą wynieść około 32 mld zł, czyli mniej więcej tyle samo, co w 2022 roku, gdy banki były dodatkowo obciążone wysokimi składkami na Fundusz Wsparcia Kredytodawców oraz fundusz przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku.

Prognozy dotyczące zysków netto

Mimo bardzo dobrych wyników operacyjnych, wszystko wskazuje na to, że łączny zysk netto analizowanych banków w czwartym kwartale 2023 roku będzie znacząco niższy niż w trzecim kwartale 2023 roku. Analitycy prognozują, że wyniesie on około 6,2 mld zł, czyli o 30% mniej niż poprzedni kwartał i o 2% mniej niż rok temu.

Wyzwania związane z rezerwami frankowymi

Spadek zarobków w czwartym kwartale dotyczy niemal wszystkich banków i jest efektem dwóch czynników. Po pierwsze, szybko rosnące koszty w porównaniu z poprzednimi kwartałami. Po drugie, duże rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi. BNP Paribas dokonał rekordowo wysokich odpisów na ten cel, przekraczając 1 mld zł. W efekcie, szacuje się, że bank pokaże stratę rzędu około 370 mln zł w czwartym kwartale. Podobnie, mBank również zdecydował się na znaczne odpisy związane z rezerwami frankowymi.

Podsumowanie

Rok 2023 był rekordowy dla polskich banków, pomimo wyzwań związanych z pogorszeniem warunków na rynku. Banki udowodniły, że potrafią utrzymać wysoką marżę mimo niższych stóp procentowych. Pomoc dla kredytobiorców w postaci przedłużenia wakacji kredytowych na rok 2024 nie będzie tak kosztowna dla banków, a wyniki prowizyjne w czwartym kwartale 2023 roku były na wysokim poziomie. Wzrost kosztów operacyjnych jest związany z presją inflacyjną i podwyżkami płac.

Pomimo dobrych wyników operacyjnych, oczekuje się niższego zysku netto w czwartym kwartale. Wyzwaniem dla banków są rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi, które wpływają na spadek zarobków. Mimo to, perspektywy na rok 2024 są obiecujące, a banki mają szanse utrzymać się na wysokim poziomie rentowności.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie