Home Wiadomości BNP Paribas kontra Frankowicze: Ugoda czy unieważnienie kredytu w sądzie w 2024 roku?

BNP Paribas kontra Frankowicze: Ugoda czy unieważnienie kredytu w sądzie w 2024 roku?

dodał Bankingo

W ostatnich latach kwestia kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich (CHF) wzbudza ogromne zainteresowanie i kontrowersje w Polsce. Wielu kredytobiorców, zwanych popularnie „frankowiczami”, boryka się z wysokimi ratami i ryzykiem zmiany kursu waluty. Banki, w tym BNP Paribas, są z kolei oskarżane o wprowadzenie niewłaściwych praktyk kredytowych i brak transparentności. W wyniku tego narosłego konfliktu, frankowicze coraz częściej decydują się na podjęcie kroków prawnych w celu odzyskania swoich pieniędzy i ochrony swoich praw. Na początku roku 2024 w sądach toczy się już ponad 150.000 spraw z powódzwa frankowiczów.

W niniejszym artykule przyjrzymy się dwóm głównym rozwiązaniom, które stoją przed frankowiczami w starciu z BNP Paribas: ugoda z bankiem a wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Przeanalizujemy korzyści i wady każdego z tych rozwiązań, aby pomóc frankowiczom podjąć świadomą decyzję.

Ugody bankowe BNP Paribas

W odpowiedzi na narastającą liczbę pozwów, BNP Paribas w 2021 roku uruchomił program ugód z frankowiczami. Bank oferuje przewalutowanie kredytu zaciągniętego we frankach na złotówki oraz zmniejszenie salda kredytowego, a nawet umorzenie części zobowiązań. Jednakże, warto zauważyć, że korzyści płynące z takiej ugody mogą być złudne. Nawet jeśli saldo kredytowe zostanie zmniejszone, to raty mogą wzrosnąć ze względu na rozliczanie na podstawie wskaźnika WIBOR + marża. W rezultacie, kredyt przekonwertowany na złotówkowy może okazać się droższy w porównaniu do oryginalnych warunków umowy.

Dodatkowo, warunki ugody oferowane przez BNP Paribas nie są zgodne z korzyściami, jakie frankowicz może uzyskać poprzez pozew sądowy. Statystyki mówią same za siebie – frankowicze wygrywają 99% spraw sądowych (wygrane prawomocne). Pozew sądowy może przynieść frankowiczom całkowite uwolnienie się od kredytu, brak konieczności spłaty rat, wyzerowanie salda oraz zwrot nadpłaconych pieniędzy wraz z odsetkami ustawowymi. Wybór między ugoda a pozwem staje się coraz bardziej oczywisty dla frankowiczów.

Wyroki TSUE a prawa frankowiczów

Rok 2024 stwarza unikalnie korzystne warunki dla frankowiczów, którzy chcą walczyć o swoje prawa w sądzie. W 2023 roku zapadło aż 10 wyroków TSUE, które wzmocniły pozycję frankowiczów w sporach z bankami. Dzięki tym orzeczeniom, kredytobiorcy frankowi zyskali pewność wygranej również w przypadkach, które wcześniej budziły wątpliwości. Teraz możliwe jest skuteczne unieważnienie kredytu CHF, niezależnie od tego, czy nieruchomość była wynajmowana czy służyła celom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej czy wykonywanym zawodem. Co więcej, frankowiczom nie grozi ryzyko pozwania ze strony banków, a roszczenia banków o zwrot kapitału mogą być przedawnione. Prawnicy wskazują, że rok 2024 to idealny moment aby pozwać bank i unieważnić kredyt we frankach. Jednocześnie podkreślają aby nie dać się nabrać na narracje banków zgodnie z którą ugody są korzystne dla frankowiczów w 2024 roku.

Podsumowanie

W starciu z BNP Paribas, frankowicze mają dwie główne opcje: zdecydować się na ugody bankowe lub walczyć o swoje prawa w sądzie, odwołując się do wyroków TSUE. Ugody bankowe oferowane przez BNP Paribas mogą wydawać się korzystne, ale ukrywają pewne pułapki, takie jak wzrost rat w wyniku przewalutowania na złotówki. Z kolei wyroki TSUE dają frankowiczom pewność wygranej i możliwość całkowitego uwolnienia się od kredytu. Korzystając z pomocy dobrych kancelarii frankowych, frankowicze mogą osiągnąć sprawiedliwe ugody już w sądach, które przynoszą podobne korzyści jak wyroki sądowe, albo unieważnić kredyt na podstawie wyroku sądowego. Należy pamiętać, że wybór między ugoda a pozwem powinien być dokładnie przemyślany i oparty na indywidualnych potrzebach i celach każdego frankowicza.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie