Home Wiadomości Kluczowe Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE: Nowe Perspektywy dla Klientów Banków

Kluczowe Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE: Nowe Perspektywy dla Klientów Banków

dodał Bankingo

Przełomowy okres w sporach między konsumentami a sektorem bankowym zapoczątkowały cztery kluczowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: C-570/21 z 8 czerwca 2023 r., C-520/21 i C-287/22 z 15 czerwca 2023 r., oraz fundamentalne C-260/18 z 3 października 2019 r. Wszystkie one zmieniły obraz sporów sądowych, przechylając szalę zwycięstwa zdecydowanie na stronę Konsumentów. Dla tych, którzy nadal spłacają kredyt lub już zdążyli go spłacić, te wyroki otworzyły drogę do unieważnienia umowy zawartej z bankiem.

Banki na skraju załamania: Uchylanie się do ugód

Banki, odczuwając ciężar tych decyzji, zaczęły szukać ratunku w ugodach. Widać to po wzmożonej aktywności w nawiązywaniu kontaktu z kredytobiorcami, którzy otrzymują wiadomości i telefony zachęcające do zawarcia ugody. Mimo że są to pozytywne znaki, obecne propozycje ugód nie są alternatywą dla konsumentów, zwłaszcza dla tych, którzy zdecydowali się na dochodzenie swoich roszczeń od banku. Bez sukcesów konsumentów w sądach, ugody byłyby niemożliwe.

Statystyki mówią same za siebie: banki przegrywają

Sądy coraz częściej orzekają na korzyść kredytobiorców. Wygrane spraw stanowią obecnie od 98 do 99% wszystkich rozpatrywanych spraw. W niektórych miesiącach, jak na przykład styczeń 2023 roku, sprawy przeciwko Votum zakończyły się 100% korzystnymi i prawomocnymi wyrokami. Ta jednomyślna linia orzecznicza oznacza, że każdy kolejny proces sądowy staje się znaczącym obciążeniem finansowym dla banków.

Ugoda nie jest równoznaczna z przyznaniem winy

Ugoda oferowana przez banki nie oznacza, że uznają swoją winę w sprawie kredytów we frankach. Są one raczej dobrze wykalkulowanym elementem strategii banków na rozwiązanie sporów z własnymi klientami. Ugoda może pomóc bankom uniknąć dodatkowych kosztów związanych z przegranymi sprawami sądowymi oraz częściowo zahamować wzmacnianie negatywnego wizerunku całego sektora bankowego.

Prawomocny wyrok sądowy przynosi więcej korzyści

Większość ugód polega na konwersji kredytu CHF na kredyt w PLN, tak jakby od początku był kredytem złotowym. Niemniej jednak, żadna ugoda nie zapewni konsumentom takich korzyści, jak prawomocny wyrok sądowy w zakresie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.

TSUE: Ochrona konsumentów jest nadrzędną wartością

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej umocnił pozycję kredytobiorców, stwierdzając, że bankom nie należą się inne dodatkowe roszczenia poza zwrotem udzielonego kapitału (C-570/21, 15 czerwca 2023). Tego samego dnia, Trybunał potwierdził, że sąd powinien rozważyć zawieszenie płatności rat, jeżeli jest prawdopodobieństwo unieważnienia umowy kredytowej (C-287/22). Trybunał, w wyroku C-570/21 z 8 czerwca, zwiększył ochronę praw kredytobiorców w sporach z instytucjami finansowymi.

Wyroki TSUE rozstrzygają wszelkie wątpliwości

Te przełomowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oznaczają, że banki nie mają już ryzyka przegrania procesu o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Oznacza to, że obecne propozycje ugód nie muszą być pierwszym wyborem dla konsumentów. Statystyki sądowe są niezwykle korzystne dla konsumentów, co wskazuje na zmianę dynamiki w relacjach między bankami a konsumentami.

Zakończenie

Niezależnie od działań banków, te decyzje są ogromnym krokiem naprzód w ochronie praw konsumentów. Rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są przełomowe i wskazują, że ochrona konsumentów jest nadrzędną wartością w prawie europejskim. To jest sygnał dla sektora bankowego, że prawa konsumenta muszą być na pierwszym miejscu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie