Home Wiadomości Frankowicze kontra banki: Jakie roszczenia mogą być dochodzone?

Frankowicze kontra banki: Jakie roszczenia mogą być dochodzone?

dodał Bankingo

W ostatnich latach, temat frankowiczów i ich walki z bankami coraz częściej gości w mediach. Nieodłącznym elementem tych sporów są roszczenia dochodzone przez kredytobiorców. Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie C 520/21 zarysował nowe możliwości dla frankowiczów. Warto jednak pamiętać, że prawo wspólnotowe nie gwarantuje z góry zasądzenia roszczeń – każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy. Czy kredytobiorcy mają podstawy do dochodzenia odszkodowania, wynagrodzenia czy waloryzacji? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Pierwszą kwestią, której należy się przyjrzeć, jest możliwość dochodzenia przez frankowiczów wynagrodzenia za korzystanie z ich kapitału przez bank. Pomimo iż TSUE otworzył furtkę do formułowania takich roszczeń, to jednak nie zapewnia ich z góry zasądzenia. Głównym celem dyrektywy 93/13 jest przywrócenie sytuacji stron sprzed wprowadzenia niedozwolonych klauzul do umowy. Zgodnie z tym celem, powinno nastąpić rozliczenie wzajemnych świadczeń, bez dodatkowego wynagrodzenia. Oznacza to, że każda sytuacja wymagałaby odpowiedniej analizy i wyważenia interesów obu stron.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Drugą ścieżką, którą mogą podjąć frankowicze, jest dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia, które mają swoje podstawy w art. 415 Kodeksu cywilnego. Tego typu roszczenia wiążą się z wykazaniem przez kredytobiorcę bezprawnego zawinionego działania banku, doznania szkody i istnienia bezpośredniego związku przyczynowego między szkodą a zawarciem umowy. Zasądzenie takich roszczeń wymaga jednak drobiazgowej analizy stanu faktycznego danej sprawy oraz zbadania okoliczności towarzyszących tej sprawie.

Waloryzacja zwracanej kwoty

Kolejnym roszczeniem, które może być dochodzone przez frankowiczy, jest waloryzacja zwracanej przez bank kwoty. Podstawa tego roszczenia wynika bezpośrednio z art. 3581 Kodeksu cywilnego, który pozwala sądowi na zmianę wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego. Wskazuje to na możliwość dochodzenia przez kredytobiorców waloryzacji świadczeń spełnionych wzajemnie przez strony.

Ważne decyzje o przyszłości finansowej

W przypadku dochodzenia roszczeń przez frankowiczy, odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz waloryzacja wydają się być najskuteczniejszymi roszczeniami, którymi obecnie dysponują kredytobiorcy. Wszystko zależy jednak od drobiazgowej analizy stanu faktycznego oraz zbadania okoliczności towarzyszących każdej sprawie. Wybór drogi sądowej wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie