Home Edukacja Klauzule abuzywne w umowach kredytowych: Na czym polega abuzywność?

Klauzule abuzywne w umowach kredytowych: Na czym polega abuzywność?

dodał Bankingo

Klauzule abuzywne w umowach kredytowych stanowią istotny temat, który w ostatnich latach wzbudził wiele kontrowersji. W szczególności, umowy kredytowe denominowane i indeksowane kursem CHF, znane jako umowy frankowe, stały się przedmiotem sporu między kredytobiorcami a bankami. Większość tych umów zawierała klauzule abuzywne, które naruszały prawa i interesy konsumentów. W niniejszym artykule dowiesz się więcej na temat klauzul abuzywnych, ich definicji, jak je rozpoznać i jakie konsekwencje niesie za sobą ich obecność w umowach kredytowych.

Klauzule abuzywne – definicja i znaczenie

Klauzule abuzywne to postanowienia umowne, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem, rażąco naruszają jego interesy oraz są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Klauzule abuzywne mogą występować w różnego rodzaju umowach, w tym również w umowach kredytowych.

Klauzule abuzywne w umowach kredytowych mają szczególne znaczenie, ponieważ dotyczą one relacji między kredytobiorcą a bankiem. Kredytobiorcy często znajdują się w mniej uprzywilejowanej pozycji w stosunku do banków, dlatego istnieje potrzeba ochrony ich praw i interesów. Klauzule abuzywne naruszają te prawa i interesy, dlatego są uważane za niedozwolone i nieważne.

Jak rozpoznać klauzule abuzywne w umowach kredytowych?

Rozpoznanie klauzul abuzywnych w umowach kredytowych może być trudne, ale istnieją pewne wskazówki, które mogą pomóc w identyfikacji tych niedozwolonych postanowień. Przede wszystkim warto zapoznać się z treścią umowy i dokładnie przeanalizować wszystkie jej zapisy.

Klauzule abuzywne często dotyczą aspektów takich jak przeliczanie zadłużenia i rat na podstawie kursu waluty, jednostronna zmiana warunków umowy przez bank, ograniczenie odpowiedzialności banku za niewykonanie świadczenia czy wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy.

Warto również sprawdzić, czy dany zapis umowy został uznany za klauzulę abuzywną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Urząd ten prowadzi rejestr klauzul abuzywnych, który zawiera informacje na temat niedozwolonych postanowień umownych.

W przypadku kredytów we frankach istnieje też specjalne narzędzie do wykrywania klauzul abuzywnych w umowach frankowiczów stworzone przez wiodącą polską kancelarię frankową Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni dostepne na stronie https://skanerchf.pl/

Jeśli w umowie występują klauzule abuzywne, należy pamiętać, że są one nieważne i nie wiążą konsumenta. Kredytobiorca ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem i domagać się unieważnienia umowy lub odszkodowania za poniesione szkody.

Konsekwencje obecności klauzul abuzywnych w umowach kredytowych

Obecność klauzul abuzywnych w umowach kredytowych może mieć poważne konsekwencje dla kredytobiorców. Przede wszystkim, umowa może zostać uznana za nieważną, co oznacza, że strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń. Kredytobiorca może żądać zwrotu spłaconych rat, odsetek i prowizji, a bank może żądać zwrotu otrzymanego kapitału.

Dodatkowo, kredytobiorcy mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem, domagając się odszkodowania za poniesione szkody wynikające z niedozwolonych klauzul umownych. Sądy coraz częściej przyznają roszczenia kredytobiorców i unieważniają umowy kredytowe zawierające klauzule abuzywne.

Warto również pamiętać, że klauzule abuzywne mogą mieć wpływ na wysokość spłacanych kredytów. W przypadku umów frankowych, niedozwolone postanowienia umowne dotyczące przeliczania zadłużenia na podstawie kursu waluty mogą prowadzić do znacznych strat finansowych kredytobiorców.

Podsumowanie

Klauzule abuzywne w umowach kredytowych stanowią naruszenie praw i interesów konsumentów. Są to niedozwolone postanowienia umowne, które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Klauzule abuzywne mogą występować w różnego rodzaju umowach, w tym w umowach kredytowych.

Rozpoznanie klauzul abuzywnych może być trudne, ale warto dokładnie przeanalizować treść umowy i sprawdzić, czy dany zapis został uznany za niedozwolony przez Prezesa UOKiK. Obecność klauzul abuzywnych w umowie kredytowej może mieć poważne konsekwencje, takie jak unieważnienie umowy, żądanie zwrotu otrzymanych świadczeń oraz dochodzenie roszczeń przed sądem. Kredytobiorcy powinni być świadomi swoich praw i składać reklamacje w przypadku stwierdzenia klauzul abuzywnych w umowie kredytowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie