Home Edukacja Kiedy bank zgłasza wyłudzenie kredytu? Rozpoznanie zagrożenia i jego konsekwencje

Kiedy bank zgłasza wyłudzenie kredytu? Rozpoznanie zagrożenia i jego konsekwencje

dodał Bankingo

Wyłudzanie kredytów stanowi globalne zagrożenie dla banków i firm pożyczkowych. Mimo stosowania najlepszych praktyk bezpieczeństwa, oszustwa kredytowe nadal mają miejsce. Warto zatem upewnić się co do prawdziwości informacji podawanych we wniosku kredytowym, aby uniknąć problemów ze spłatą zaciągniętego zobowiązania.

Wyłudzenie kredytu w polskim prawie

Wyłudzenie kredytu jest regulowane przede wszystkim przez art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. Przestępstwo to polega na uzyskaniu kredytu lub pożyczki na podstawie fałszywych informacji lub dokumentów. Oszustwo kredytowe może obejmować zarówno przypadki wykorzystania cudzych danych osobowych, jak i zaciągnięcia zobowiązania na podstawie nieprawdziwych informacji we własnym imieniu.

Kiedy bank zgłosi podejrzany wniosek kredytowy?

Bank może zgłosić podejrzany wniosek kredytowy w sytuacji, gdy dłużnik przestaje spłacać swoje zobowiązania. Wówczas pożyczkodawca sprawdzi, czy istnieje podejrzenie oszustwa, i jeśli tak, zgłosi sprawę do odpowiednich organów ścigania.

Jakie są konsekwencje wyłudzenia kredytu?

Wyłudzenie kredytu może zostać ukarane grzywną lub karą pozbawienia wolności, których wymiar zależy od skali przewinienia. W przypadku więzienia kara może wynosić od 3 miesięcy do 5 lat, a jeśli dodatkowo doszło do wprowadzenia innej osoby w błąd, kara może wynieść od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak powinien wyglądać wniosek kredytowy, aby uniknąć oskarżenia o wyłudzenie?

Aby wniosek kredytowy nie został uznany za próbę wyłudzenia, musi być w pełni zgodny z prawdą. Wnioskodawca powinien znać swoją sytuację finansową i uwzględnić wszystkie zobowiązania oraz źródła dochodu. Ustalenie rzeczywistych wydatków oraz nadmiaru środków do dyspozycji po spłacie rat pozwoli na składanie prawdziwych informacji w wniosku kredytowym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2023 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie