Home Wiadomości Jeśli Frankowicze i Złotówkowicze będą pozywać banki to kredyty będą droższe

Jeśli Frankowicze i Złotówkowicze będą pozywać banki to kredyty będą droższe

dodał Bankingo

W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost ryzyka prawnego związanego z hipotekami frankowymi, co przejawia się w rosnącej liczbie pozwów składanych przez klientów i unieważnianych przez sądy umów. Banki muszą w związku z tym zawiązywać duże rezerwy. Również hipoteki złotowe stanowią obecnie problem, wynikający z gwałtownego wzrostu stóp procentowych, a także prób podważania stawki WIBOR, na której oparte jest oprocentowanie większości takich hipotek. Reforma wprowadzająca nowy wskaźnik, WIRON, dodatkowo nasila te obawy.

Program wakacji kredytowych, który pozwala klientom na zawieszenie ośmiu rat w latach 2022-2023 bez względu na ich sytuację finansową, generuje dodatkowe koszty dla sektora bankowego, wynoszące około 15 mld zł. Istnieją też obawy, że program ten zostanie wydłużony o kolejny rok. Bankowcy martwią się także, że w obliczu spadku stóp procentowych w przyszłości, klienci z hipotekami o stałej stopie procentowej będą czuć się oszukani.

Stawka WIRON – pojęcie i znaczenie w rynku finansowym

Stawka WIRON (Warszawska Indeksacja Stóp Procentowych) jest jednym z ważniejszych wskaźników rynku finansowego w Polsce. Jest ona oparta na średniej stopie procentowej kredytów udzielanych przez instytucje finansowe dla sektora prywatnego i jest publikowana codziennie przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Stawka WIRON stanowi punkt odniesienia dla wielu instytucji finansowych i jest wykorzystywana do wyceny instrumentów finansowych, takich jak lokaty, kredyty i obligacje. Dlatego też, zmiany w stawce WIRON mają bezpośrednie przełożenie na wysokość oprocentowania produktów finansowych oferowanych przez instytucje finansowe.

Warto zauważyć, że stawka WIRON jest jednym z kilku wskaźników, które śledzą rynkowy poziom stóp procentowych. Inne popularne wskaźniki to np. WIBOR czy EURIBOR. Wszystkie te wskaźniki służą do określenia trendów w rynku finansowym i pomagają inwestorom i instytucjom finansowym w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Podsumowując, stawka WIRON jest ważnym wskaźnikiem rynku finansowego i ma kluczowe znaczenie dla rynku kredytów i produktów finansowych w Polsce. Zmiany w stawce WIRON powinny być śledzone przez inwestorów i instytucje finansowe, aby lepiej zrozumieć kierunki rynku finansowego i podejmować właściwe decyzje inwestycyjne.

Wpływ wakacji kredytowych na rentowość hipotek

Banki w Polsce dostrzegają problem rosnącego ryzyka prawno-regulacyjnego, szczególnie dla banków z inwestorami zagranicznymi. Wzrost tego ryzyka dotyczącego kredytów mieszkaniowych może wpłynąć na ceny i dostępność tych kredytów.

W rezultacie niektóre banki już zaczęły ograniczać ofertę kredytów hipotecznych. W sektorze bankowym powinna być zachowana zdolność finansowania potrzeb klientów, jednak ryzyko prawno-regulacyjne jest trudne do wyceny i może negatywnie wpłynąć na rentowność hipotek.

Branża jest obecnie niepokojona m.in. możliwymi wakacjami kredytowymi w sytuacji wysokich stóp procentowych. Bankowcy uważają, że w takiej sytuacji wakacje te powinny być uwzględnione w cenie kredytów.

W ostatnich miesiącach pojawiły się dyskusje na temat ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych. Niepewność zwiększa się w związku z tą kwestią. Wprowadzenie wakacji kredytowych jako nowej normalności i poziom stóp procentowych przekraczających określony poziom, może mocno obniżyć rentowność hipotek i wpłynąć na podejście banków do ceny.

Z drugiej strony, wzrost stóp procentowych, który jest czynnikiem inicjującym rozważania o wakacjach kredytowych i podważaniu stawek WIBOR, wpływa pozytywnie na dochody banków. Wynik odsetkowy, kluczowy dla ich zysków, rośnie w bezprecedensowy sposób.

Wpływ wprowadzenia stawki WIRON na banki i rynek kredytów

Wprowadzenie stawki WIRON dla nowych kredytów prawdopodobnie wpłynie na banki, które uwzględnią te koszty w marży lub poziomie ofertowanego oprocentowania. Poziom marży zostanie dostosowany, aby zyskowność kredytu dla banku była odpowiednia. Wprowadzenie tej stawki może prowadzić do wzrostu marży, kiedy stopy procentowe będą spadać.

Analitycy twierdzą, że banki będą próbować przenieść część tych kosztów na swoich klientów poprzez obniżenie oprocentowania lokat, podniesienie opłat lub podniesienie oprocentowania kredytów. Banki mają obecnie problem z małą sprzedażą kredytów hipotecznych, dlatego starają się uatrakcyjnić swoją ofertę. Efektem tego jest, że w ostatnich miesiącach wiele instytucji finansowych uatrakcyjnia swoją ofertę hipotek, by zyskać względy klientów.

Efekt wprowadzenia stawki WIRON na rynek kredytów hipotecznych

Banki staną przed trudnym wyzwaniem, gdy wprowadzona zostanie stawka WIRON. Z jednej strony będą starali się dostosować do oczekiwań konsumentów, którzy wymagają transparentności, prostoty i braku zawiłości w umowach kredytowych.

Z drugiej strony będą musieli znaleźć równowagę między interesem kredytodawcy a konsumenta. Banki będą również musiały pokazać, że oferowane przez nich produkty i usługi przynoszą klientom faktyczną korzyść, a ceny ustalane są w jasny i przejrzysty sposób. W przypadku kredytów hipotecznych, warunek ten może być spełniony tylko przez kredyty z stałą stopą procentową.

Wiele banków obecnie ogranicza sprzedaż kredytów hipotecznych, co jest uważane za strategię krótkoterminową. Z uwagi na wysokie stopy procentowe, sprzedaż hipotek jest obecnie niska i niektóre instytucje będą udzielać ich tylko do własnych klientów lub na stałą stopę procentową.

Banki kontrolowane przez państwo, takie jak PKO BP, Pekao i Alior, łącznie mają około 45% udziału w sprzedaży nowych hipotek. W dłuższej perspektywie utrata udziału w rynku hipotek może być błędna, ponieważ prowadzi do mniejszego wzrostu skali działania, spadku pozycji rynkowej i siły konkurencyjnej.

W branży bankowej istotne jest, aby zachować dużą skalę działania, co umożliwia większe możliwości. Z tego powodu, nawet jeśli zarządy banków są obecnie niezadowolone z pewnych działań polityków czy aspektów prawnych, dbając o długoterminowe interesy swoich instytucji, nie powinny odpuszczać rynku hipotek.

Podsumowując

Stawka WIRON jest narzędziem, które umożliwia bankom i innym instytucjom finansowym śledzenie i uwzględnianie ryzyka kredytowego podczas udzielania pożyczek. Wysokość stawki WIRON zależy od kilku czynników, w tym wysokości wynagrodzenia, historii kredytowej i innych informacji dotyczących potencjalnego kredytobiorcy. Banki i inne instytucje finansowe często uwzględniają stawkę WIRON, aby ocenić zdolność kredytową i zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy.

W ostatnim czasie niektóre banki ograniczają sprzedaż hipotek, co jest uznawane za strategię krótkoterminową. Bankowcy twierdzą, że w długim okresie taka strategia byłaby błędem, ponieważ prowadziłaby do spadku pozycji rynkowej i siły konkurencyjnej banków. Duże banki, takie jak PKO BP i Pekao, kontrolowane przez państwo, nie powinny odpuszczać rynku hipotek, ponieważ hipoteka jest kluczowym produktem i utrata udziału w rynku hipotek byłaby błędem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie