Home Edukacja Jaki podatek płaci pracujący emeryt?

Jaki podatek płaci pracujący emeryt?

dodał Bankingo

Rozliczenie roczne podatku to ważny obowiązek finansowy dla każdego podatnika. Dla emerytów pracujących, którzy otrzymują zarówno emeryturę, jak i dochody z pracy, proces ten może być nieco bardziej skomplikowany. W niniejszym artykule omówimy szczegóły dotyczące rozliczenia rocznego pracujących emerytów w Polsce. Dowiesz się, jakie formularze podatkowe należy złożyć, jakie ulgi przysługują pracującym seniorom oraz jak przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jak rozliczać pracujących emerytów?

Rozliczenie roczne dla pracujących emerytów różni się od tych, którzy pobierają tylko świadczenie emerytalne. W przypadku pracujących seniorów, konieczne jest złożenie formularza PIT-37, który jest przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody ze stosunku pracy za pośrednictwem płatnika. W odróżnieniu od formularza PIT-40A, który jest składany przez osoby pobierające tylko emeryturę lub rentę, PIT-37 obejmuje zarówno dochody z emerytury, jak i dochody z pracy.

Ulga dla pracujących seniorów

Pracujący emeryci mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej zwanej PIT-0, która została wprowadzona w ramach zmian podatkowych Polskiego Ładu. Aby móc skorzystać z tej preferencji podatkowej, emeryci muszą spełniać pewne warunki. Przede wszystkim muszą nie pobierać świadczenia emerytalnego, mimo że mają do niego prawo. Dodatkowo, nie powinni również pobierać renty rodzinnej z ZUS, świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej, ani uposażenia dla sędziego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Ulga podatkowa polega na objęciu zerowym podatkiem dochodowym przychodów, których suma nie przekracza 85 528 zł w ciągu roku podatkowego. Dzięki temu, pracujący emeryci nie płacą podatku dochodowego nawet do kwoty 115 528 zł. Warto wspomnieć, że pracujący seniorzy mają również prawo do kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł, która obowiązuje od 2022 roku.

Zawiadomienie ZUS o przychodach emeryta

Osoby pobierające emeryturę lub rentę, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn, 60 dla kobiet) i uzyskały dodatkowy przychód z pracy, mają obowiązek poinformować ZUS o wysokości zarobków. Natomiast osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, nie muszą zgłaszać ZUS-owi swoich zarobków.

Pracujący emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, powinni zgłosić ZUS-owi swoje dodatkowe dochody do końca lutego. Dotyczy to zarobków z umowy o pracę, umowy zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu należy przedstawić zaświadczenie od pracodawcy lub złożyć samodzielne oświadczenie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasady ogólne rozliczania pracujących emerytów

Pracujący emeryci rozliczają swoje dochody z emerytur oraz ze stosunku pracy za pomocą formularza PIT-37. Wypełniają go na podstawie otrzymanych deklaracji podatkowych PIT-40A lub PIT-11A, które są dostarczane przez organ rentowy (ZUS lub KRUS) oraz informacji PIT-11 o przychodach, dochodach i pobranych składkach podatnika, które są dostarczane przez pracodawcę.

Formularz PIT-11A stanowi jedynie informację o dochodach, natomiast formularz PIT-40A jest gotową deklaracją podatkową. Jeśli podatnik otrzymał formularz PIT-11A, musi samodzielnie wypełnić deklarację podatkową na podstawie tych informacji i złożyć ją w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia roku podatkowego (do 2 maja 2022 r.). Jeśli otrzymał formularz PIT-40A i chce skorzystać z ulg podatkowych, złożyć wspólne zeznanie z małżonkiem lub przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, musi samodzielnie wypełnić roczne zeznanie podatkowe na podstawie tych informacji.

Elektroniczne rozliczanie PIT

Rozliczenie roczne podatku można złożyć elektronicznie, co jest wygodnym i skutecznym sposobem na rozliczenie swoich przychodów. Istnieje kilka platform, które umożliwiają elektroniczne składanie deklaracji podatkowych, takich jak Twój e-PIT czy system e-Deklaracje. Dodatkowo, istnieją profesjonalne programy do rozliczania PIT, które zapewniają kompleksowe narzędzia i wsparcie w procesie rozliczenia podatkowego.

Przekazywanie 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Pracujący emeryci mają możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wypełnić formularz PIT-OP, który jest wnioskiem o przekazanie 1,5% podatku ze złożonego rocznego zeznania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Podsumowanie

Rozliczenie roczne dla pracujących emerytów jest nieco bardziej skomplikowane niż dla osób pobierających tylko emeryturę. Pracujący seniorzy muszą złożyć formularz PIT-37 i wypełnić go na podstawie otrzymanych deklaracji podatkowych PIT-40A lub PIT-11A oraz informacji PIT-11 od pracodawcy. Mają również prawo skorzystać z ulgi podatkowej PIT-0, która umożliwia zerowy podatek dochodowy dla pracujących emerytów, którzy spełniają określone warunki. Dodatkowo, emeryci mogą przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Elektroniczne rozliczanie PIT oraz profesjonalne programy do rozliczania podatku to wygodne rozwiązania ułatwiające ten proces. Pamiętaj, że prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku jest ważnym obowiązkiem finansowym, który należy spełnić.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie