Home Wiadomości Jak wiele spraw frankowych wygrywają frankowicze?

Jak wiele spraw frankowych wygrywają frankowicze?

dodał Bankingo

Kredyty we frankach szwajcarskich, znane również jako kredyty frankowe, w Polsce stały się przedmiotem wielu sporów sądowych. Wiele osób, które zaciągnęły takie kredyty, boryka się z trudnościami związanymi z wysokimi ratami i ryzykiem kursowym. Jednak zgodnie z analizą przeprowadzoną przez różne źródła, frankowicze mają znacznie większe szanse na wygraną w sądzie.

Według danych zebranych w 2022 roku, aż 98 procent spraw frankowych kończy się korzystnym wyrokiem dla kredytobiorców. Oznacza to, że przeważająca większość frankowiczów odnosi sukces w walce z bankami. Jest to imponujący wynik, szczególnie w porównaniu do lat przed 2019 rokiem, gdy wyroki na korzyść frankowiczów były znacznie rzadsze.

Należy jednak zauważyć, że wciąż istnieje około 2 procent spraw, w których to banki odnoszą zwycięstwo. Chociaż to niewielki odsetek, nie można go bagatelizować. Przegrana w sprawie frankowej nadal jest możliwa, dlatego tak ważne jest dokładne zrozumienie potencjalnych ryzyk i prawidłowe przygotowanie się do procesu sądowego.

Przyczyny przegranych spraw frankowych

Wiele czynników może przyczynić się do przegranej sprawy frankowej. Jednym z najczęstszych powodów jest obecność błędów formalnych, takich jak uchybienia terminowe lub brak odpowiednich dokumentów przedstawionych przez pełnomocnika strony. Należy również wziąć pod uwagę złożoność samej umowy kredytowej oraz związane z nią aspekty, takie jak powiązanie kredytu z działalnością gospodarczą lub wynajmem nieruchomości.

W przypadku kredytobiorców, którzy są przedsiębiorcami, ryzyko przegranej może być większe. Umowa kredytowa może zostać uznana za wadliwą na podstawie artykułu 385(1) Kodeksu cywilnego, ale tylko jeśli kredytobiorca ma status konsumenta. Jeśli kredyt został zaciągnięty na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ryzyko przegranej może wzrosnąć.

Kolejnym czynnikiem, który może przyczynić się do przegranej, jest indywidualne negocjowanie umowy kredytowej. Jeśli kredytobiorca był zaangażowany w negocjacje warunków umowy, bank może argumentować, że klient był świadomy i zrozumiał konsekwencje związane z kredytem. Należy jednak pamiętać, że każda sprawa jest inna, a decyzje sądowe mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności.

Statystyki wygranych spraw frankowych

Statystyki dotyczące wygranych spraw frankowych potwierdzają dominującą pozycję frankowiczów w sądach. Dane za rok 2022 wskazują, że aż 98 procent spraw kończy się korzystnym wyrokiem dla kredytobiorców. Najwięcej przegranych spraw frankowych odnotowano w przypadku banku mBank, który przegrał ponad 900 spraw w pierwszej instancji.

Niektóre źródła podają również, że orzecznictwo sądowe stało się bardziej jednolite w ostatnich latach, a sądy coraz częściej unieważniają umowy kredytowe oparte na walucie franka szwajcarskiego. To dobra wiadomość dla frankowiczów, którzy chcą walczyć o unieważnienie swoich umów kredytowych.

Kiedy frankowicze przegrywają w sądzie?

Chociaż większość spraw frankowych kończy się wygraną dla kredytobiorców, istnieją pewne sytuacje, w których banki mogą odnieść zwycięstwo w sądzie. Jednym z takich przypadków jest umowa kredytowa, która była indywidualnie negocjowana i nie zawierała abuzywnych klauzul. Bank może argumentować, że kredytobiorca był świadomy i akceptował warunki umowy.

Innym czynnikiem, który może przyczynić się do przegranej, jest związany z działalnością gospodarczą cel kredytu. Jeśli kredyt został zaciągnięty na potrzeby prowadzenia działalności zarobkowej, kredytobiorca może tracić argumenty oparte na ochronie praw konsumenta.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy nie mają szans na wygraną w sprawie frankowej. Uchwała Sądu Najwyższego z kwietnia 2022 roku stanowi, że umowy kredytowe zawarte z przedsiębiorcami również mogą być uznane za nieważne. Przedsiębiorcy mogą zwiększyć swoje szanse na wygraną, jeśli mogą udowodnić, że cel kredytu był częściowo lub całkowicie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Długa kolejka spraw frankowych w sądach

Wzrost liczby spraw frankowych spowodował znaczne obciążenie sądów, a czas oczekiwania na wyrok może się znacznie wydłużyć. W sądach w Warszawie, gdzie koncentruje się duża liczba spraw, czas oczekiwania na wyrok może wynosić nawet 6 lat. W mniejszych sądach czas oczekiwania jest krótszy, ale nadal znaczny.

Jednak niektóre sądy uwzględniają wnioski o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie płatności rat kredytowych na czas trwania procesu. Ta procedura ma miejsce zwłaszcza w sytuacji, gdy kapitał został już spłacony.

Banki składają skargi kasacyjne

Banki, które przegrywają sprawy frankowe, często składają skargi kasacyjne, ale są one rzadko przyjmowane przez Sąd Najwyższy. Obecnie trudniej jest udowodnić bankom istnienie rozbieżnej linii orzeczniczej lub potrzebę wykładni prawa.

Jednym z nierozstrzygniętych jeszcze tematów jest wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy. W I kwartale 2023 roku sądy oddaliły większość roszczeń banków o odsetki za nieważne kredyty. Jednak ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie powinno nastąpić po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Frankowicze mają znacznie większe szanse na wygraną w sprawach frankowych, ale nie można bagatelizować pozostałych 2 procent spraw, w których banki odnoszą zwycięstwo. Przyczyny przegranych mogą być różne, takie jak błędy formalne, negocjowanie umowy lub powiązanie kredytu z działalnością gospodarczą. Warto zauważyć, że sądy coraz częściej unieważniają umowy kredytowe oparte na walucie franka szwajcarskiego.

Czas oczekiwania na wyrok w sprawach frankowych może być długi, zwłaszcza w dużych sądach. Banki, które przegrywają sprawy frankowe, często składają skargi kasacyjne, ale są one rzadko przyjmowane przez Sąd Najwyższy. Wciąż pozostaje nierozstrzygnięta kwestia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy.

Wnioskiem jest to, że frankowicze mają dużą szansę na wygraną w sprawach frankowych, ale każda sprawa jest inna i decyzje sądowe mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności. Dlatego ważne jest skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże w analizie sytuacji i podejmie odpowiednie kroki prawne.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie