Home Wiadomości Czy frankowicze odzyskują swoje pieniądze?

Czy frankowicze odzyskują swoje pieniądze?

dodał Bankingo

Kredyty frankowe, związane z walutą obcą – frankiem szwajcarskim, od dawna budzą wiele kontrowersji i niepewności. Wielu kredytobiorców zastanawia się, czy mają szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Czy unieważnienie umowy kredytowej jest realne? W niniejszym artykule przyjrzymy się tej kwestii z różnych perspektyw.

Historia kredytów frankowych

Na początku lat dwutysięcznych kredyty frankowe cieszyły się dużą popularnością. Banki zaczęły udzielać kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. To przyciągnęło zagranicznych inwestorów, którzy chcieli ulokować swoje kapitały w Polsce. Pierwsze oferty kredytów frankowych pojawiały się w bankach austriackich, takich jak Raiffeisen Bank. Obecnie szacuje się, że ponad 800 tysięcy Polaków zaciągnęło kredyty we frankach szwajcarskich.

Sytuacja procesowa frankowiczów

Analizując dostępne statystyki spraw frankowych, można zauważyć, że większość frankowiczów odnosi sukcesy w sądach. Wyniki wyroków w ich sprawach są bardzo korzystne. Statystycznie rzecz biorąc, około 90-95% spraw kończy się na korzyść frankowiczów. Wyroki często unieważniają umowy kredytowe, co daje nadzieję na odzyskanie pieniędzy z kredytu.

Jednak uzyskanie pozytywnego wyroku to nie koniec sprawy. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy i strategii procesowej. Po wygranej w sądzie, nadal konieczna jest profesjonalna pomoc prawników, zwłaszcza jeśli potrzebne są dodatkowe czynności, takie jak odfrankowienie lub unieważnienie umowy.

Należy też wspomnieć o specyficzej sytuacj frankowiczów z Getin Bank, którzy w związku z tym, że tamk ogłosił upadłość mogą mieć problemy z odzyskaniem pieniędzy.

Odfrankowienie a unieważnienie umowy

Po wygranej sprawie frankowej istnieją różne możliwości rozliczenia się z bankiem. Dwie główne strategie to odfrankowienie i unieważnienie umowy kredytowej. Odfrankowienie polega na przeliczeniu kredytu na złotówki, uwzględniając kurs franka, który obowiązywał w momencie zawarcia umowy. Natomiast unieważnienie umowy oznacza, że umowa jest traktowana jako nieważna i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

W przypadku unieważnienia umowy kredytowej, strony postępowania muszą dokonać wzajemnych rozliczeń. Bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłacone przez niego środki, a kredytobiorca powinien zwrócić bankowi kapitał otrzymany w ramach kredytu. Istnieje możliwość rozłożenia spłaty na raty zgodnie z przepisami prawa.

Unieważnienie umowy kredytowej ma wiele pozytywnych skutków dla kredytobiorcy. Przede wszystkim, kredytobiorca pozbywa się negatywnych konsekwencji umowy, takich jak klauzule abuzywne. Ponadto, kredytobiorca staje się właścicielem nieruchomości, która jest wolna od hipoteki. Unieważnienie umowy daje także szansę na odzyskanie zdolności kredytowej.

Przedawnienie roszczeń

W przypadku kredytów frankowych, okres przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat, a po nowelizacji Kodeksu Cywilnego z 2018 roku, tylko 6 lat. Ta zmiana ma znaczenie dla frankowiczów, ponieważ każda rata kredytu przedawnia się osobno, a roszczenie banku przedawnia się w całości po 3 latach. Dlatego ważne jest, aby frankowicze byli świadomi upływu czasu i podjęli odpowiednie działania w celu odzyskania swoich pieniędzy.

Ugody bankowe

Banki, które udzielały kredytów frankowych, często oferują francowiczom ugody. Ugoda polega na przeliczeniu kredytu na złotówki z uwzględnieniem bieżącego kursu franka. W praktyce oznacza to zamianę kredytu na kredyt złotowy, zarówno z oprocentowaniem stałym, jak i zmiennym.

Warto jednak zauważyć, że ugoda bankowa może nie być zawsze najkorzystniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy. Wyrok sądowy unieważniający umowę kredytową może okazać się bardziej korzystny, ponieważ daje możliwość odzyskania większej kwoty pieniędzy.

Unieważnienie umowy a skutki prawne

Po unieważnieniu umowy kredytowej, kredytobiorca ma możliwość zaniechania spłaty kolejnych rat do banku na czas trwania procesu, na podstawie postanowienia sądu o zabezpieczeniu. Jest to realna ulga dla frankowicza, która pozwala na odzyskanie kontroli nad swoimi finansami.

Po prawomocnym wyroku unieważniającym umowę, bank musi wystawić list zaległości, na podstawie którego hipoteka zostanie wykreślona z księgi wieczystej. Jeśli bank nie dostarczy takiego dokumentu, kredytobiorca może złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie hipoteki na podstawie wyroku sądu z klauzulą wykonalności.

Podsumowanie

Czy francowicze odzyskują swoje pieniądze? Analizując wyniki wyroków w sprawach frankowych oraz możliwości unieważnienia umowy kredytowej, można stwierdzić, że istnieje realna szansa na odzyskanie pieniędzy i obecnie praktycznie wszyscy frankowicze, którzy pozywają banki z dobrymi prawnikami wygrywają swoje sprawy i odzyskują pieniądze od banków. Wyjątkiem jednak mogą być frankowicze z Getin Bank, gdyż bank ten ogłosił upadłość. Unieważnienie umowy daje kredytobiorcom możliwość rozliczenia się z bankiem i uwolnienia się od negatywnych skutków umowy. Ważne jest jednak, aby frankowicze byli świadomi swoich praw i skorzystali z profesjonalnej pomocy prawnika w procesie odzyskiwania swoich pieniędzy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie