Home Finanse Jak podważyć ugodę z bankiem w sprawie kredytu frankowego?

Jak podważyć ugodę z bankiem w sprawie kredytu frankowego?

dodał Jacek Kabała

Coraz więcej frankowiczów, którzy zawarli ugodę z bankiem, może zastanawiać się nad jej podważeniem. Ostatnie wyroki polskich sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dają bowiem możliwość unieważnienia umowy kredytowej. Często jednak sami kredytobiorcy nie zdają sobie sprawy, że same ugody nie są tak korzystne, jak banki zapewniają. Właśnie sposób informowania o skutkach ugody może pomóc się z nich wyplątać. W tym artykule omówimy, kiedy i jak można podważyć ugodę z bankiem w sprawie kredytu frankowego.

Podstawy prawne dotyczące ugód bankowych

Banki zaczęły oferować ugody szczególnie po czerwcowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym wskazano, że nie mają one podstaw do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Ugody te opierają się na programie zainicjowanym przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Przewidują one przewalutowanie kredytu w taki sposób, jakby był on spłacany od samego początku w złotówkach. Banki oferują różne warunki ugody, jednak większość z nich zakłada obniżenie salda kredytu i kontynuację spłaty w złotówkach. Mimo to, prawnicy podkreślają, że to rozwiązanie jest korzystne głównie dla tych kredytobiorców, którzy mają już niewielką sumę do spłaty i mogą ją uregulować jednorazowo.

Kiedy można podważyć ugody bankowe?

Podważenie ugody z bankiem w sprawie kredytu frankowego może być możliwe w przypadku nieprawidłowego informowania kredytobiorców o skutkach ugody oraz w przypadku błędów w samej umowie. Warto zaznaczyć, że ugoda jest umową między stronami, na mocy której decydują one o tym, w jaki sposób chcą uregulować swoje stosunki prawne wynikające z umowy kredytowej. Dlatego ważne jest, aby kredytobiorca znał zarówno plusy, jak i minusy oferty bankowej.

Rozważając możliwość podważenia treści ugody, warto mieć na uwadze, że pomoc prawnika może być nieoceniona w takiej sytuacji. Prawnik specjalizujący się w sprawach kredytów frankowych będzie w stanie przeanalizować umowę kredytu pod kątem błędów lub nieprawidłowości, które mogą stanowić podstawę do podważenia ugody.

Postępowanie w przypadku podważenia ugody

W przypadku podważenia ugody z bankiem w sprawie kredytu frankowego, kredytobiorca może podjąć kilka kroków. Przede wszystkim warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w ocenie podstaw do podważenia ugody i wskaże dalsze kroki postępowania. Należy pamiętać, że podważenie ugody może wiązać się z koniecznością prowadzenia sporu sądowego.

Warto również zebrać wszelką dokumentację dotyczącą kredytu, taką jak umowa kredytowa, oświadczenia banku czy korespondencja dotycząca ugody. Takie dokumenty mogą być istotne w procesie podważania ugody i mogą stanowić dowody na nieprawidłowości w jej zawarciu.

Zabezpieczenia przy podważaniu ugody

Podważanie ugody z bankiem w sprawie kredytu frankowego może być skomplikowane i wymagać odpowiednich zabezpieczeń. W tym kontekście, mediacja może być jednym z rozwiązań, które warto rozważyć. Mediacja może pomóc w osiągnięciu porozumienia między kredytobiorcą a bankiem, co może uniknąć długotrwałego procesu sądowego. W przypadku niepowodzenia mediacji, warto skierować sprawę do sądu, gdzie będzie można przedstawić swoje argumenty i dowody na nieprawidłowości w zawartej ugodzie.

Podsumowanie

Podważenie ugody z bankiem w sprawie kredytu frankowego może być możliwe w przypadku nieprawidłowego informowania kredytobiorców o skutkach ugody oraz w przypadku błędów w samej umowie. W takiej sytuacji warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach kredytów frankowych, który pomoże ocenić podstawy do podważenia ugody i wskaże dalsze kroki postępowania. Podważenie ugody może wymagać prowadzenia sporu sądowego, dlatego warto zebrać wszelką dokumentację dotyczącą kredytu i zabezpieczyć się odpowiednio. Mediacja może być również wartościowym rozwiązaniem w przypadku podważenia ugody, umożliwiającym osiągnięcie porozumienia między stronami bez konieczności długotrwałego procesu sądowego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie