Home Edukacja Jak dostać od banku zwrot ubezpieczenia kredytu?

Jak dostać od banku zwrot ubezpieczenia kredytu?

dodał Bankingo

Zwrot ubezpieczenia kredytu może nastąpić w dwóch przypadkach. Może to nastąpić, gdy zobowiązanie zostanie całkowicie spłacone we wcześniejszym czasie, a także, gdy umowa polisy zostanie wypowiedziana. W nowych przepisach istnieje również zapis, który mówi o zwrocie ubezpieczenia pomostowego w przypadku posiadania zabezpieczenia hipotecznego. Jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących ubiegania się o zwrot ubezpieczenia kredytu od banku, to przeczytaj nasz artykuł do końca. Znajdują się w nim informacje, które mogą dostarczyć cennej wiedzy na temat zwrotu środków pobranych przez bank.

Czym jest ubezpieczenie kredytu?

W momencie zaciągania kredytu hipotecznego powstają zobowiązania finansowe, które mają za zadanie zabezpieczenie spłaty. Są one pobierane w postaci ubezpieczeń, które mogą mieć różne formy jest to na przykład ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych, polisa na życie, a nawet polisa od utraty pracy. Oczywiście mogą występować też inne rodzaje polis w zależności od banku. Takie polisy rzadziej można spotkać podczas kredytów gotówkowych. Ubezpieczenia mają za zadnie zabezpieczyć bank udzielający kredytu na wypadek zdarzeń mających charakter losowy, które mogą uniemożliwić spłatę kredytu w wyznaczonym czasie.

Zwrot części składki ubezpieczenia przysługuje każdemu, kto spłaci kredyt przed wyznaczonym przez bank terminem. Bank powinien dokonać takiej wpłaty na konto samoistnie, jednak jeśli tego nie uczyni, to należy wnieść wniosek o zwrot ubezpieczenia kredytu za pozostały okres. Należność zwrotu zapisana jest w prawie cywilnym, dlatego też każdy ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów.

Zgodnie z art. 813 kc „w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej”. Pamiętać jednak trzeba, że warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu kosztów ubezpieczenia kredytu jest wcześniejsza jego spłata – to podstawowy warunek. Takie samo prawo mają osoby, które posiadają kredyt gotówkowy. Jednakże trzeba pamiętać, że pieniądze zostaną zwrócone jedynie za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Najczęściej bank zwraca pieniądze za okres niewykorzystany, jednakże istnieją również sytuacje, gdy bank musi zwrócić całą wniesioną kwotę. W tym przypadku chodzi tu o tak zwane ubezpieczanie pomostowe, które wykupywane jest na czas wpisywania hipoteki do księgi wieczystej. Bank musi zwrócić ubezpieczenie pomostowe po wpisaniu hipoteki do KW- jak zostało zapisane w ustawie z 17 września 2022 roku. Czas oczekiwania na wypłatę to 60 dni. Bank może również pozostawić te pieniądze na poczet spłaty raty kredytu.

Kiedy można ubiegać się o zwrot ubezpieczenia od banku?

Istnieją również inne niż ubezpieczenie pomostowe, przypadki, kiedy można się ubiegać o zwrot ubezpieczenia kredytu:

 • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia – każdy kredytobiorca może zrezygnować z ubezpieczenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który zawarty jest w umowie polisy.
 • Odstąpienie od umowy- w ciągu 30 dni od zawarcia umowy z bankiem każdy kredytobiorca będący konsumentem lub jeśli jest przedsiębiorcą, to 7 dni ma prawo odstąpić od umowy (terminy obowiązują w przypadku kredytów zawartych na dłużej niż 6 miesięcy).
 • Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank – najczęstszą przyczyną tego typu wypowiedzenia jest zadłużenie.
 • Wypowiedzenie umowy kredytowej przez kredytobiorcę- każdy, kto posiada kredyt na dłużej niż 12 miesięcy, może wypowiedzieć taką umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Nie trzeba podawać przyczyny decyzji. Warunkiem koniecznym jest jednak wpłata całego zadłużenia w okresie 30 dni od złożenia wypowiedzenia.
 • Wcześniejsza spłata kredytu- jak wyżej zostało wytłumaczone, w takim przypadku zwracana zostaje jedynie niewykorzystana część ubezpieczenia.

Wyżej wymienione sytuacje sprawiają, iż kredytobiorcy przysługuje ubieganie się o zwrot całości lub części nadpłaconych składek.

Jak uzyskać zwrot ubezpieczenia kredytu?

Choć bank ma możliwość samoistnego wypłacenia środków z ubezpieczenia, to jednakże rzadko korzysta z tej możliwości. W wielu przypadkach to kredytobiorca musi sam napisać wniosek o zwrot powstałej należności. Oczywiste jest, iż zwrot się należy jednak trudnością może okazać się umieszczenie pieniędzy na wskazanym koncie bankowym.

W prawie istnieje zapis, który wskazuje, że w momencie wcześniejszej spłaty kredytu jego koszt powinien zostać obniżony o wydatki okresu, o który został on skrócony. Odnosi się to do wszystkich kosztów poniesionych podczas zaciągania kredytów. Nie odnosi się to jedynie do prowizji, ale także do wydatków, które były rozłożone w czasie, więc także odnosi się to do ubezpieczenia.

Podsumowując, jeśli kredyt zostanie spłacony we wcześniejszym czasie, należy się zwrot ubezpieczenia.

Rezygnacja ze zwrotu ubezpieczenia kredytu- czy jest to możliwe?

Nielogiczne jest to, aby rezygnować ze zwrotu ubezpieczenia kredytu, jeśli ono się należy. Jeśli chce się uzyskać wyżej wymieniony zwrot należy złożyć wniosek do swojego banku (jeśli bank nie uczyni tego automatycznie). Wzory takiego wniosku znajdują się na stronach internetowych, lecz najczęściej bank posiada na swojej stronie własny wzór takiego dokumentu. Można również samemu napisać taki wniosek, wystarczy w nim podać:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego,
 • dane adresowe,
 • numer konta bankowego,
 • numer umowy kredytowej,
 • datę zawarcia umowy kredytowej,
 • okres kredytowania

Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu?

Na stronach banku dostępny jest kalkulator, dzięki któremu można obliczyć swój zwrot ubezpieczenia.

Ile się czeka na zwrot ubezpieczenia kredytu?

Czas jest różny w zależności od banku. Zależy to od formy wypłacania ubezpieczenia. Trwa to najczęściej 14-30 dni od dnia otrzymania przez bank wypowiedzenia lub od momentu wcześniejszego czasu zakończenia ochrony.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie