Home Finanse Jak bezpiecznie brać pożyczki? Uważaj na niebezpieczne praktyki i pożyczki

Jak bezpiecznie brać pożyczki? Uważaj na niebezpieczne praktyki i pożyczki

dodał Bankingo

W ostatnich latach, zasady regulujące rynkowe praktyki firm pożyczkowych poddane zostały surowemu nadzorowi. Wbrew zamierzonym celom, niektóre z tych firm, w odpowiedzi na nowe przepisy, skierowały się ku kontrowersyjnym strategiom, które potencjalnie mogą wpędzić kredytobiorców w spiralę zadłużenia. W tym artykule przyjrzymy się kilku z tych praktyk, od dodatkowych opłat do refinansowania pożyczek, które zdaniem wielu, przekraczają granice etyki biznesowej i zgodności z duchem prawa.

W miarę jak firmy pożyczkowe stają się coraz bardziej wyrafinowane w swoich strategiach, zaczynają pojawiać się nowe narzędzia i techniki mające na celu zwiększenie ich dochodów. Wśród nich są dodatkowe usługi, które klienci muszą wykupić, aby otrzymać pożyczkę. Te „dodatkowe usługi” mogą obejmować pakiety medyczne, kursy językowe, a nawet porady prawne. Niektóre firmy oferują także refinansowanie pożyczek, co może wydawać się pomocne dla kredytobiorców w trudnej sytuacji, ale często tylko pogłębia spiralę zadłużenia.

Na dodatek, wchodzą na rynek również nowe produkty, takie jak certyfikaty zdolności kredytowej, które wydają się poświadczać zdolność kredytobiorców do spłaty długu. Choć takie certyfikaty mogą wydawać się korzystne, często niosą za sobą dodatkowe koszty, które mogą spowodować dalsze zwiększenie zadłużenia klientów.

Jest to złożony i niezwykle istotny problem, który wymaga pełnej uwagi konsumentów, regulatorów i samego sektora pożyczek. Pamiętaj, że zawsze powinieneś dokładnie czytać i zrozumieć warunki każdej pożyczki, zanim zdecydujesz się na jej zaciągnięcie.

Spirala Zadłużenia: Jak Rzekome Certyfikaty Obciążają Pożyczkobiorców

W świecie finansów, rzekome certyfikaty zdolności kredytowej stają się coraz bardziej powszechne, a ich wpływ na pożyczkobiorców może okazać się zgubny. Na pierwszy rzut oka, mogą wydawać się one przydatne – potwierdzenie zdolności spłaty pożyczki w terminie – jednak praktyka pokazuje, że mogą one tylko zaszkodzić.

Certyfikaty te, generowane przez zewnętrzne firmy będące partnerami biznesowymi firm pożyczkowych, często kosztują od 20 do 23 procent wartości pożyczki. Wydaje się to nieco paradoksalne – dla kogoś, kto zaciąga pożyczkę, tak wysokie dodatkowe koszty mogą okazać się problematyczne. Co więcej, ceny te są z góry ustalone i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji finansowej klienta.

Opłaty związane z dystrybucją certyfikatów również budzą kontrowersje. Z badań wynika, że około 90-95 procent ceny certyfikatu trafia do firmy pożyczkowej, co oznacza, że certyfikaty te są dla nich bardzo dochodowe. Kiedy klient kupuje certyfikat, zostaje on dostarczony mailem do firmy pożyczkowej, która przesuwa termin spłaty o 30 dni.

Alternatywą dla certyfikatu jest notarialne poręczenie, ale to również wiąże się z dodatkowymi kosztami i jest czasochłonne. To nie jest realna alternatywa dla większości klientów. Te praktyki pokazują, jak łatwo pożyczkobiorcy mogą popaść w spiralę zadłużenia, co powoduje, że mają coraz większe trudności z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań finansowych.

Masz problem z pożyczką zgłoś się do Rzecznika Finansowego

Zjawisko nadmiernego zadłużenia wśród klientów firm pożyczkowych jest złożonym problemem, który zasługuje na wielowymiarową analizę. Jak zapewnia Biuro Rzecznika Finansowego (RF), różne aspekty tego problemu są obecnie analizowane i podlegają interwencji.

W szczególności, Biuro Rzecznika Finansowego zwraca uwagę na niedawno wprowadzoną ustawę antylichwiarską, która zobowiązuje instytucje pożyczkowe do dokładnego badania zdolności kredytowej potencjalnych klientów. Zgodnie z tą ustawą, udzielenie kredytu konsumenckiego jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta. Te nowe przepisy, które weszły w życie w maju, mają na celu ograniczenie nadmiernego zadłużenia klientów.

W kontekście tego zagadnienia, RF podkreśla również, że widoczny jest wzrost interwencji związanych z refinansowaniem pożyczek. RF wyraźnie wskazuje, że praktyki mające na celu omijanie przepisów poprzez tworzenie fałszywych konstrukcji prawnych są nie do przyjęcia. Takie działania mogłyby obejść przepisy mające na celu ochronę konsumentów przed lichwiarskimi praktykami.

W odpowiedzi na opisane wyżej praktyki, Rzecznik Finansowy zachęca klientów, którzy doświadczyli tego rodzaju praktyk, do zgłaszania ich do Biura RF. Zespół ekspertów RF zobowiązuje się do bezzwłocznej reakcji na zgłoszone problemy, mając na celu eliminację tych szkodliwych dla konsumentów działań z rynku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie