Home Wiadomości Inflacja w Polsce maleje, ale cięcia stóp procentowych mogą poczekać do 2024 roku

Inflacja w Polsce maleje, ale cięcia stóp procentowych mogą poczekać do 2024 roku

dodał Bankingo

Chociaż inflacja w Polsce zaczyna spadać, eksperci uważają, że obniżanie stóp procentowych jeszcze w tym roku może być przedwczesne. Analitycy Banku Citi Handlowego twierdzą, że wysoka i „lepka” inflacja bazowa (bez uwzględnienia cen żywności i energii) uniemożliwi obniżenie stóp procentowych w bieżącym roku. Zdaniem ekspertów, przestrzeń do obniżek stóp procentowych pojawi się dopiero w 2024 roku.

Według krzywej FRA, przestrzeń do obniżek stóp może pojawić się już we wrześniu, a skala zmian do końca roku może wynieść nawet 50 punktów bazowych. Niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w swoich wypowiedziach wskazują na znaczną skalę dezinflacji w najbliższych miesiącach. Mimo to, analitycy Banku Citi Handlowego uważają, że faktyczna przestrzeń do obniżek stóp pojawi się dopiero w 2024 roku. Wysoka i lepka inflacja bazowa stanowi czynnik utrudniający obniżki w bieżącym roku.

Bank przewiduje, że na najbliższym posiedzeniu RPP parametry polityki pieniężnej pozostaną bez zmian, ze stopą referencyjną utrzymaną na poziomie 6,75%. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że inflacja w kwietniu 2023 r. spadła do 14,7% w porównaniu rok do roku, wobec 16,1% w marcu. Inflacja osiągnęła szczyt w lutym, kiedy wyniosła 18,4%. Spadek inflacji jest w dużej mierze wynikiem stabilizacji cen energii i paliw oraz wysokiej bazy porównawczej.

Problemem jest jednak wzrost wskaźnika CPI w ujęciu miesięcznym oraz wzrost inflacji bazowej, co wskazuje na utrzymującą się presję inflacyjną. Firmy nadal mają zdolność do podnoszenia cen dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu. RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1% do 6,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej), a następnie utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie