Home Finanse Ile kosztuje unieważnienie kredytu we frankach w 2024 roku: Wszystko, co musisz wiedzieć

Ile kosztuje unieważnienie kredytu we frankach w 2024 roku: Wszystko, co musisz wiedzieć

dodał Bankingo

Sprawa frankowa jest jednym z najważniejszych tematów, które dotyczą osób posiadających kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego. Jeśli jesteś frankowiczem i zastanawiasz się, ile będzie kosztować Cię prowadzenie takiej sprawy w 2024 roku, to jesteś we właściwym miejscu. W tym artykule przedstawimy Ci wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy frankowej, w tym opłaty sądowe, opłaty skarbowe, wynagrodzenie dla kancelarii oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Zapraszamy do lektury!

Koszty sądowe w sprawie frankowej

Koszty sądowe w sprawie frankowej są stałe i niezależne od wartości przedmiotu sporu. Bez względu na to, czy wartość przedmiotu sporu wynosi 100 000 złotych czy 2 000 000 złotych, opłata sądowa wynosi zawsze 1000 złotych. Jest to jednorazowa opłata, którą frankowicz musi uiścić przy wniesieniu pozwu przeciwko bankowi.

W przypadku żądania ustalenia nieważności umowy, sąd nie powołuje dowodu z opinii biegłego. Natomiast jeśli frankowicz żąda odfrankowienia kredytu (co zdarza się bardzo rzadko), sąd może zobowiązać go do uiszczenia zaliczki na opinię. Koszt takiej opinii to około 2000 złotych. Należy jednak zaznaczyć, że obecnie sądy bardzo rzadko decydują się na odfrankowienie kredytów. Większość wyroków, jakie zapada obecnie, to unieważnienia umów kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF/EUR.

Oprócz opłaty od pozwu, czasami pojawiają się jeszcze drobne opłaty, takie jak opłata od wniosku o uzasadnienie w wysokości 100 złotych czy opłata za stwierdzenie prawomocności wyroku w wysokości 20 złotych. Jeśli frankowicz przegrywa w I instancji i składa apelację, opłata od apelacji wynosi 1000 złotych.

Warto zauważyć, że jeśli frankowicz wygra sprawę, bank zwraca mu wszystkie poniesione opłaty sądowe.

Opłata skarbowa oraz opłata za wydanie zaświadczeń

Zanim frankowicz wytoczy powództwo przeciwko bankowi, musi udzielić pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu do prowadzenia sprawy. W związku z tym, konieczne jest uiścienie opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych na konto Urzędu Miasta.

Przed wytoczeniem powództwa, frankowicz musi również uzyskać zaświadczenie od banku dotyczące historii spłaty kredytu. Koszt wydania takiego zaświadczenia wynosi około 200 złotych.

Wynagrodzenie kancelarii w sprawie frankowej w 2024 roku

Wynagrodzenie kancelarii adwokackiej lub radcowskiej za obsługę sprawy związanej z kredytami indeksowanymi lub denominowanymi do franka szwajcarskiego może obejmować różne elementy. Poniżej przedstawiamy przykładowe etapy prowadzenia sprawy oraz szacunkowe liczby godzin pracy prawnika:

 1. Etap przedprocesowy – obejmuje pozyskanie dokumentacji, analizę, wycenę, wezwanie do zapłaty, reklamacje. W tym etapie prawnik może poświęcić około 20 godzin pracy.
 2. Etap procesowy do prawomocnego wyroku – prawnik reprezentuje klienta przed sądem I i II instancji. W tym etapie praca prawnika może wynosić nawet 250 godzin.
 3. Etap procesowy po prawomocnym wyroku – prawnik reprezentuje klienta przed Sądem Najwyższym. W tym etapie prawnik może poświęcić około 40-50 godzin pracy.
 4. Rozliczenie z bankiem – obejmuje wezwanie do zapłaty, potrącenie, porozumienie kompensacyjne. W tym etapie prawnik może poświęcić około 5 godzin pracy.
 5. Etap egzekucyjny, wykreślenie hipoteki – prawnik może poświęcić około 10 godzin pracy na zrealizowanie tych czynności.

Należy jednak pamiętać, że koszty związane z prowadzeniem takiej sprawy są złożone i zależą od wielu czynników, takich jak zakres pracy, skomplikowanie sprawy, doświadczenie kancelarii oraz ewentualne sukcesy w postępowaniach.

W przypadku wynagrodzenia kancelarii, istnieje kilka typowych modeli rozliczeń:

 1. Opłata godzinowa – kancelaria nalicza opłatę w oparciu o ilość godzin poświęconych na daną sprawę. Stawka godzinowa może być różna w zależności od doświadczenia prawnika. Jednak odradza się takie podejście, ponieważ klient nie wie, ile dokładnie zapłaci za sprawę. Stawki godzinowe wahałyby się od 300 do nawet 600 złotych za godzinę pracy prawnika z renomowanej kancelarii frankowej
 2. Stała opłata za usługę – kancelaria może zaoferować klientowi stałą opłatę za konkretne etapy postępowania lub za całą obsługę sprawy. Taki model rozliczeń daje klientowi pewność co do kosztów, niezależnie od wyniku sprawy. Stawki minimalne dla takich spraw wynoszą zazwyczaj 10 800 złotych za I instancję i 8100 złotych za II instancję.
 3. Opłata na start i premia za sukces – klient wpłaca kancelarii kwotę na początek, na przykład od 5 000 złotych do 15 000 złotych. Następnie, po wygranym procesie, płaci premię za sukces. Premia może być określona procentowo lub kwotowo, w zależności od wielkości kredytu. Jednak należy pamiętać, że wynagrodzenie w postaci premii powinno być określone kwotowo, aby klient od samego początku wiedział, ile dokładnie zapłaci na koniec procesu. Premia za sukces może wynosić od 5 000 złotych do 40 000 złotych, w zależności od wielkości kredytu.

W przypadku zwycięstwa klienta, bank zwraca na jego rzecz wszystkie poniesione opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego. W niektórych przypadkach, kancelarie umawiają się z klientem na podział zasądzonej kwoty, gdzie część stanowi premię za sukces.

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

Jeśli klient zwycięża w postępowaniu sądowym, może domagać się zwrotu poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem adwokata lub radcy prawnego. Stawki minimalne dla zwrotu kosztów zastępstwa procesowego są określone w rozporządzeniu i zależą od wartości przedmiotu sprawy. Przykładowe stawki minimalne to:

 • Do 500 złotych – zwrot kosztów w wysokości 90 złotych.
 • Od 500 złotych do 1500 złotych – zwrot kosztów w wysokości 270 złotych.
 • Od 1500 złotych do 5000 złotych – zwrot kosztów w wysokości 900 złotych.
 • Od 5000 złotych do 10 000 złotych – zwrot kosztów w wysokości 1800 złotych.
 • Powyżej 10 000 złotych do 50 000 złotych – zwrot kosztów w wysokości 3600 złotych.
 • Powyżej 50 000 złotych do 200 000 złotych – zwrot kosztów w wysokości 5400 złotych.
 • Powyżej 200 000 złotych do 2 000 000 złotych – zwrot kosztów w wysokości 10 800 złotych.
 • Powyżej 2 000 000 złotych do 5 000 000 złotych – zwrot kosztów w wysokości 15 000 złotych.
 • Powyżej 5 000 000 złotych – zwrot kosztów w wysokości 25 000 złotych.

W przypadku II instancji, koszty zastępstwa adwokata lub radcy prawnego wynoszą 50% powyższych kwot.

Jeśli klient umówi się z prawnikiem w taki sposób, żeby koszty przysługiwały jemu, może otrzymać z powrotem blisko 19 000 złotych od banku. Jednak należy pamiętać, że niektóre kancelarie umawiają się z klientem na podział zasądzonej kwoty, gdzie część kwoty stanowi premię za sukces.

Podsumowanie

Koszt prowadzenia sprawy frankowej oraz wynagrodzenie dla kancelarii w 2024 roku wynosi od 5 000 złotych do 50 000 złotych w zależności od doświadczenia kancelarii oraz wysokości korzyści uzyskanych w sądzie. Warto zauważyć, że koszt obsługi prawnej w przypadku unieważnienia umowy frankowej jest stosunkowo niski w porównaniu do korzyści, jakie może przynieść taki wyrok. Unieważnienie umowy frankowej może przynieść klientowi korzyść o dziesiątki lub setki tysięcy większą niż ugoda z bankiem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie