Home Bez kategorii Ile długów Getin Noble Bank zgłoszono do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Ile długów Getin Noble Bank zgłoszono do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

dodał Bankingo

Getin Noble Bank ogłosił upadłość, co spowodowało zgłoszenie znacznej liczby wierzytelności do Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). W ciągu jednego miesiąca od ogłoszenia bankructwa, zgłoszono aż 27 tysięcy wierzytelności wobec Getin Noble Banku. Przeważającą większość z tych zgłoszeń stanowią klienci, którzy zaciągnęli kredyty walutowe, zwanych popularnie frankowiczami.

Jakie są szczegóły zgłoszonych wierzytelności?

Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank, Marcin Kubiczek, poinformował, że do 22 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00 czasu polskiego, w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zostało zgłoszonych aż 27 tysięcy wierzytelności wobec Getin Noble Banku. Warto jednak zaznaczyć, że większość z tych zgłoszeń stanowią wierzytelności frankowiczów, czyli osób, które zaciągnęły kredyty walutowe indeksowane do kursu franka szwajcarskiego.

Zgłoszenia wierzytelności zostały dokonane w odpowiednim terminie, który upłynął 21 sierpnia br. Po tym terminie zgłoszenia są obciążone dodatkową opłatą w wysokości 1010,49 złotych. Syndyk masy upadłości Getin Noble Banku przypomina, że zgłoszenia muszą być dokonane za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, z wyjątkiem wierzytelności związanych ze stosunkiem pracy, rent i odszkodowań.

Powody upadłości Getin Noble Banku

Getin Noble Bank powstał w 2010 roku w wyniku połączenia dwóch banków – Getin Banku i Noble Banku. Jednakże, w 2022 roku, bank ogłosił upadłość. Przyczynami upadłości były nieprzerwane straty roczne od 2016 roku oraz negatywny wynik audytu, który wykazał ujemne kapitały własne banku. Na skutek postępowania upadłościowego, powstał VeloBank, który jest kontrolowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Przebieg restrukturyzacji Getin Noble Banku

Wprowadzenie restrukturyzacji Getin Noble Banku rozpoczęło się we wrześniu 2022 roku. Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o przymusowej restrukturyzacji banku ze względu na notowane straty oraz zagrożenie upadłością. Restrukturyzacja była niezbędna w celu ochrony interesów klientów banku oraz utrzymania stabilności sektora finansowego.

W ramach restrukturyzacji, powołano syndyka masy upadłości Getin Noble Banku, Marcin Kubiczka, który zajmuje się zbieraniem zgłoszeń wierzytelności od klientów banku. Zgłoszenia te są następnie rejestrowane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Konsekwencje restrukturyzacji dla klientów

Upadłość Getin Noble Banku ma istotne konsekwencje dla klientów banku, zwłaszcza dla frankowiczów. Wierzytelności zgłoszone w ramach postępowania upadłościowego podlegają procedurze rozliczeniowej, która ma na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli. W przypadku wierzytelności walutowych, ich rozliczenie będzie uzależnione od kursu wymiany walut obowiązującego w dniu zakończenia postępowania upadłościowego.

Klienci, którzy mają zgłoszone wierzytelności wobec Getin Noble Banku, powinni śledzić postępowanie upadłościowe i regularnie informować się o jego aktualnym stanie. Syndyk masy upadłościowej Getin Noble Banku jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowania i podejmowanie decyzji dotyczących zgłoszonych wierzytelności.

Podsumowanie

Upadłość Getin Noble Banku spowodowała znaczne zgłoszenie wierzytelności przez klientów banku. Do Krajowego Rejestru Zadłużonych zgłoszono aż 27 tysięcy wierzytelności, z czego większość stanowią wierzytelności frankowiczów. Restrukturyzacja banku ma na celu ochronę interesów klientów oraz stabilność sektora finansowego. Klienci powinni śledzić postępowanie upadłościowe i być regularnie informowani o jego aktualnym stanie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie