Home Edukacja Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – Kluczowe informacje i korzyści dla kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – Kluczowe informacje i korzyści dla kredytobiorców

dodał Bankingo

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to państwowy mechanizm mający na celu wspieranie kredytobiorców, którzy napotykają trudności finansowe i nie są w stanie spłacić zaciągniętych kredytów. Dzięki tej instytucji, wiele osób może uniknąć poważniejszych problemów finansowych oraz utraty dachu nad głową. W tym artykule przybliżymy działanie FWK, kto może skorzystać z pomocy oraz jakie zmiany wprowadzono w ostatnich latach.

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

FWK to instytucja państwowa, która umożliwia kredytobiorcom odroczenie płatności rat kredytu w sytuacji, gdy nie są oni w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań. Pomoc polega na dofinansowaniu rat kredytu – część kredytu spłaca Skarb Państwa, a część sam kredytobiorca. Dzięki FWK, kredytobiorcy mogą uniknąć utraty nieruchomości oraz zabezpieczyć swoją sytuację finansową.

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Kredytobiorcy, którzy potrzebują wsparcia, składają wniosek do FWK. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 2000 zł miesięcznie, przez okres do 36 miesięcy. Fundusz bada zasadność wniosku i jeśli kredytobiorca spełnia wymagania, otrzymuje pomoc w formie dofinansowania spłaty kredytu. Środki na finansowanie funduszu pochodzą ze składek opłacanych przez banki i inne instytucje finansowe.

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Aby skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, trzeba znajdować się w trudnej sytuacji finansowej. Osoby ubiegające się o wsparcie mogą być:

a. Bezrobotne – w dniu złożenia wniosku wnioskodawca lub przynajmniej jedna z osób wspólnie składających wniosek musi być zarejestrowana jako bezrobotna. Przykład: Pan Robert, który spłaca kredyt z ratą 1900 zł i jest zarejestrowany jako bezrobotny, może złożyć wniosek o wsparcie w wysokości 1900 zł/miesięcznie.

b. Mające bardzo wysoką ratę kredytu – jeśli rata kredytu hipotecznego wynosi więcej niż 50% dochodów netto danej osoby, może ona składać wniosek o wsparcie. Przykład: Pani Agnieszka, która spłaca ratę wysokości 1800 zł, zarabia 4000 zł i samotnie wychowuje dziecko, może wystąpić o wsparcie z FWK.

c. Mające dużo osób na utrzymaniu – jeśli po odliczeniu raty kredytu rodzinie kredytobiorcy zostaje mniej niż 1200 zł/osobę, kredytobiorca może wystąpić o wsparcie. Przykład: Pani Ola i pan Michał spłacają razem kredyt o racie 2400 zł, a pan Michał jest bezrobotny. Mogą złożyć wniosek o wsparcie w wysokości 2000 zł/miesiąc.

Kto nie otrzyma pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Ze wsparcia FWK nie mogą korzystać osoby:

a. Straciły pracę z własnej winy – np. zwolnienie dyscyplinarne.

b. Uzyskały już pomoc z FWK – limit 36 miesięcy wsparcia.

c. Mają wypowiedziane umowy kredytu – wcześniejsza spłata kredytu lub wypowiedzenie przez bank.

d. Jeśli kredytobiorcy przysługuje ubezpieczenie spłaty na wypadek utraty pracy – nie można uzyskać pomocy za okres, w którym kredyt jest spłacany przez ubezpieczyciela.

e. O wsparcie nie mogą występować osoby, które mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, np. są właścicielami lub współwłaścicielami lokalu mieszkalnego, mają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub posiadają roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Wnioskowanie o wsparcie z FWK

Aby ubiegać się o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Warto pamiętać, że mimo spełnienia podstawowych warunków, wniosek może być odrzucony, jeśli wnioskodawca nie kwalifikuje się do pomocy z powodu jednego z wyżej wymienionych powodów.

Podsumowanie

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest instytucją, która pomaga kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej, którzy spłacają kredyt hipoteczny. Aby skorzystać z pomocy funduszu, osoba musi spełniać przynajmniej jeden z wymienionych warunków, takich jak bycie bezrobotnym, posiadanie wysokiej raty kredytu w stosunku do dochodów, lub utrzymanie dużej rodziny.

Osoby, które nie mogą skorzystać z pomocy funduszu, to m.in. te, które straciły pracę z własnej winy, już wcześniej korzystały z pomocy funduszu lub mają wypowiedziane umowy kredytu.

Aby skorzystać z pomocy funduszu, należy złożyć wniosek w banku, który udzielił kredytu. Wniosek można pobrać ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, ale składa się go w swoim banku. Po wypełnieniu wniosku, należy czekać na decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu, co może potrwać do 14 dni. W przypadku przyjęcia wniosku, bank poinformuje o tym kredytobiorcę i przedstawi nowy harmonogram spłat uwzględniający pomoc z funduszu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie