Home Wiadomości Frankowicze w sądzie: Czynniki wpływające na wynik spraw frankowych

Frankowicze w sądzie: Czynniki wpływające na wynik spraw frankowych

dodał Anna Wrona

Sprawy frankowe w sądach zyskują coraz bardziej ujednolicone orzecznictwo, jednak wciąż nie ma pewności co do unieważnienia umów kredytowych. Mimo że większość sędziów uznaje, że umowy kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego są nieważne, istnieją też tacy, którzy uważają je za ważne i skuteczne. Wiele zależy od czynników takich jak rodzaj nieruchomości, jej przeznaczenie oraz zawód kredytobiorcy.

W procesach dotyczących kredytów frankowych kluczowe znaczenie ma czynnik ludzki. W zależności od sędziego, wynik sprawy może się różnić – niektórzy są bardziej przychylni frankowiczom, inni natomiast przeciwni. Sytuacja taka zdarza się również w przypadku sędziów z tego samego wydziału.

W sprawach, w których powództwo zostaje oddalone przez sędziego nieprzychylnego kredytobiorcom, często zdarza się, że wyrok nie uwzględnia najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego czy Trybunału Sprawiedliwości UE. Wówczas, po wniesieniu apelacji, sąd wyższej instancji może zmienić wyrok i unieważnić umowę.

W przypadku apelacji, sąd drugiej instancji może uchylić wyrok sądu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania lub zmienić wyrok, zasądzając roszczenia zgłoszone przez kredytobiorcę. Przebieg sprawy może się wtedy wydłużyć, gdyż trafia ona z powrotem do sądu pierwszej instancji i zostaje prowadzona od początku.

Warto jednak zwrócić uwagę, że liczba takich wyroków maleje, a sędziowie, których wyroki zostały uchylone, często zmieniają swoje stanowisko w przyszłych sprawach. Dlatego też warto wiedzieć, że wynik sprawy frankowej zależy od wielu czynników, w tym od sędziego, na którego się trafi, oraz od postępowania apelacyjnego.

Frankowicze w sądzie: Czy przewlekłość postępowań i brak statusu konsumenta wpływają na wynik spraw?

W sprawach frankowych istnieją sędziowie, którzy wydłużają postępowanie dowodowe, wprowadzając dodatkowe czynności, takie jak wzywanie świadków czy powołanie biegłego, co prowadzi do przewlekłości sprawy i frustracji kredytobiorców. Szybkość postępowania zależy w dużym stopniu od sędziego, który prowadzi sprawę.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wynik sprawy jest status kredytobiorcy jako konsumenta. Niektórzy sędziowie uznają, że wykorzystanie nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą pozbawia kredytobiorcę tego statusu. Warto zaznaczyć, że umowy kredytów powiązanych z walutami obcymi, zawarte w związku z działalnością gospodarczą kredytobiorcy, również mogą zostać uznane za nieważne, jednak część sędziów oddala powództwa, jeśli przeważającym celem kredytu był cel gospodarczy.

Związane z tym są również dwa aspekty – prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz najem mieszkania. Sędziowie pytają w trakcie rozpraw, czy kredytobiorca wykorzystywał nieruchomość na cele działalności gospodarczej. Zarejestrowanie działalności pod adresem nieruchomości nie stanowi problemu, ale faktyczny związek z działalnością gospodarczą może wpłynąć na decyzję sędziego.

W przypadku najmu, oddawanie w najem jednego lub dwóch mieszkań, które miały zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe, zwykle nie stanowi problemu. Jednak sytuacja zmienia się, gdy kredytobiorca posiada wiele mieszkań nabytych w celu wynajmu. Sąd może uznać, że taka działalność ma cechy działalności gospodarczej, co w efekcie może prowadzić do przegranej sprawy.

Wnioskując, zarówno przewlekłość postępowań, jak i brak statusu konsumenta wpływają na wynik spraw frankowych. Warto pamiętać, że wiele zależy od sędziego prowadzącego sprawę, a także od szczegółów danej sytuacji.

Czy błędy procesowe i okoliczności umowy wpływają na wynik spraw frankowych?

Nieważność umowy kredytów powiązanych z walutą CHF nie dotyczy każdej umowy, a tylko niektóre przypadki kwalifikują się do podważenia na drodze sądowej. Przykładowo, umowy określające spłatę kredytu po kursie średnim NBP lub umożliwiające spłatę rat bezpośrednio w CHF od samego początku, mimo wadliwości, nie są na tyle wadliwe, aby uznać je za nieważne. Niektóre kancelarie doradzają klientom drogę sądową w takich sytuacjach, co często kończy się przegraną sprawy. Zdarzają się również bezpodstawne pozwy, które mają małe szanse na wygraną.

Wynik sprawy może również zależeć od błędów procesowych ze strony kredytobiorcy, który ma na swoim barku ciężar wykazania zasadności powództwa. Sąd nie wyręczy pełnomocnika kredytobiorcy ani nie zastąpi go w zgłoszeniu wniosków dowodowych. Problemy mogą się pojawić, gdy żądanie o zapłatę zgłoszone przez konsumenta nie zostało właściwie udowodnione, co skutkuje przegraną sprawą.

Czasem Frankowicze mają obawy przed pozwaniem banku ze względu na pracę w sektorze bankowym czy posiadane wykształcenie prawnicze czy ekonomiczne. W praktyce takie argumenty nie wpływają na wynik sprawy, a byli czy aktualni pracownicy banków, ekonomiści czy prawnicy także odnoszą sukcesy w procesach sądowych.

Podsumowując, zarówno błędy procesowe, jak i okoliczności umowy mają wpływ na wynik spraw frankowych. Ważne jest odpowiednie przygotowanie sprawy, unikanie błędów procesowych oraz ocena zasadności powództwa przed podjęciem decyzji o drodze sądowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie