Home Wiadomości Frankowicze nie podpisujcie ugód z bankami. Na odrzuceniu ugody można zyskać MILIONY złotych?

Frankowicze nie podpisujcie ugód z bankami. Na odrzuceniu ugody można zyskać MILIONY złotych?

dodał Bankingo

W 2023 roku Frankowicze wyraźnie preferują drogę sądową zamiast zawierania mało opłacalnych ugód z bankami. Okazuje się, że coraz częściej to kredytobiorcy odnoszą sukcesy w sądach, wygrywając nawet miliony złotych. Przewaga frankowiczów nad bankami w sądach jest widoczna na podstawie statystyk wyroków. W okresie od stycznia do września 2023 roku aż 97% spraw zakończyło się wygraną kredytobiorców, a odsetek prawomocnych wyroków wyniósł aż 99%. W tym artykule przedstawimy dlaczego unieważnienie umowy kredytowej w sądzie niesie wielokrotnie większe korzyści niż zawarcie ugody z bankiem.

Wyroki w sprawach frankowych

W ciągu trzech kwartałów roku 2023 zapadło przynajmniej 11 187 wyroków w sprawach frankowych, co stanowi około dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku 2022. Warto zauważyć, że odsetek wyroków prawomocnych wzrósł o 135% w porównaniu do poprzedniego roku. Tylko w tym roku sądy wydały już przynajmniej 2 135 wyroków prawomocnych. Najwięcej wyroków zapadło w sprawach dotyczących umów frankowych mBanku, PKO BP oraz Banku Millennium.

Z kolei największy odsetek przegranych spraw zanotowały mBank i Bank Millennium – aż 98%. Frankowicze odnoszą sukcesy zarówno w I, jak i II instancji sądowej, wygrywając odpowiednio 97% i 99% spraw. Większość wyroków to unieważnienia wadliwych umów w całości. W przypadku mBanku unieważnienia takie zapadły w 92,5% spraw, a w przypadku PKO BP aż w 95,4% wszystkich wyroków.

Frankowicze najnowsze statystyki wygranych 

Rok Liczba wyroków Wygrane kredytobiorców Wygrane banków Uchylone wyroki I instancji
3 kwartały 2023 r. 11 187 10 850 (97%) 303 (2,7%) 34 (0,3%)
Cały 2022 r. 9 596 9 316 (97%)
Cały 2021 r. 2 780 2 641 (95%)
Cały 2020 r. 955 884 (92,5%)
Cały 2019 r. 332 256 (77%)

Prawomocne wygrane Frankowiczów 2023

Rok Liczba prawomocnych wyroków Korzystne dla kredytobiorców
3 kwartały 2023 r. 2 167 2 114 (99%)
Cały 2022 r. 1 561

Coraz mniej Frankowiczów decyduje się na ugody

Coraz mniej frankowiczów decyduje się na zawieranie ugód z bankami, nie wierząc w to, co twierdzą instytucje finansowe na temat korzyści z takiego rozwiązania. Banki promują wizję, że ugody są tańsze, pewniejsze i szybsze niż proces sądowy, jednak statystyki i wyroki sądowe świadczą inaczej. Kredytobiorcy zdają sobie sprawę, że unieważnienie umowy kredytowej w sądzie przynosi im wielokrotnie większe korzyści niż zawarcie ugody z bankiem.

Unieważnienie umowy kredytowej w sądzie przynosi kredytobiorcom znacznie większe korzyści niż zawarcie ugody z bankiem. W wyniku unieważnienia umowy kredytowej w sądzie, kredytobiorcy uzyskują rekompensatę, która często sięga nawet kilku milionów złotych. Zyski z wyroku są w stanie zrekompensować koszty procesu, a czasem nawet przewyższyć je.

Wyroki sądowe vs. ugody: Przykłady

Przykład 1: Unieważnienie umowy z mBankiem

Jeden z Frankowiczów zawarł w maju 2008 roku umowę kredytu indeksowanego do CHF o wartości 1 936 000 zł z mBankiem. Po 15 latach regularnych spłat, kredytobiorca wpłacił do banku kwotę 1 873 000 zł, ale bank twierdził, że saldo zadłużenia w PLN wynosi jeszcze 2 559 290 zł. Spór trafił do sądu, gdzie mBank zaoferował kredytobiorcy ugodę, polegającą na obniżeniu zadłużenia do kwoty 1 870 308 zł i wprowadzeniu oprocentowania na bazie WIBOR-u.

Jednak kredytobiorca odrzucił tę propozycję i czekał na wyrok sądu. W rezultacie, Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę mBanku i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 93 602,45 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Kredytobiorcę reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Zysk Frankowicza z Ugody

Opis Kwota (zł)
Saldo zadłużenia według banku 2 559 290
Kwota zadłużenia po ugodzie 1 870 308
Zysk z ugody 688 982

Zysk Frankowicza z Wyroku

Opis Kwota (zł)
Saldo zadłużenia według banku 2 559 290
Kwota już wpłacona przez kredytobiorcę 1 873 000
Brakująca kwota do spłaty po unieważnieniu umowy 63 000
Kwota zasądzona przez sąd 93 602.45
Zysk z wyroku sądowego 2 589 892.45

 

Przykład 2: Unieważnienie umowy z mBankiem

Kolejny frankowicz zawarł umowę kredytową z mBankiem o wartości 756 969 zł w 2008 roku. Po 15 latach spłat, kredytobiorca wpłacił już 631 116 zł, ale bank twierdził, że saldo zadłużenia wynosi jeszcze 1 038 137 zł. Kredytobiorca zdecydował się skierować sprawę do sądu, a mBank zaproponował mu ugodę polegającą na obniżeniu zadłużenia do kwoty 601 633 zł. Propozycję tę odrzucono, a Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę mBanku, zasądzając na rzecz kredytobiorcy kwotę 631 116,51 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni reprezentowali kredytobiorcę w tej sprawie.

Zysk Frankowicza z Ugody

Opis Kwota (zł)
Saldo zadłużenia według banku 1 038 137
Kwota zadłużenia po ugodzie 601 633
Zysk z ugody 436 504

 

Zysk Frankowicza z Wyroku

Opis Kwota (zł)
Saldo zadłużenia według banku 1 038 137
Kwota już wpłacona przez kredytobiorcę 631 116
Brakująca kwota do spłaty po unieważnieniu umowy 125 853
Zysk z wyroku sądowego 912 284

 

Ugody są gorszym rozwiązaniem dla Frankowiczów w 2023 roku

Frankowicze coraz częściej odrzucają ugody proponowane przez banki i decydują się na drogę sądową. Wyroki sądowe przynoszą im znacznie większe korzyści finansowe niż ugody, a odsetek wygranych spraw w sądach wynosi od 97% do 99%. Unieważnienie umowy kredytowej w sądzie to rozwiązanie sprawiedliwe społecznie, które przywraca kredytobiorcom sprawiedliwość po latach walki. Wyroki sądowe potwierdzają nieważność wadliwych umów i zasądzają rekompensatę dla frankowiczów. Dlatego coraz więcej kredytobiorców decyduje się na walkę w sądach, zamiast zawierania niekorzystnych ugód z bankami.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie