Home Wiadomości Frankowicze kontra banki: rosnący konflikt w świecie finansów

Frankowicze kontra banki: rosnący konflikt w świecie finansów

dodał Bankingo

Na pierwszy plan działań Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w 2022 roku wysuwa się coraz większa liczba skarg na działalność banków. Najczęściej skarżącymi się są kredytobiorcy, wśród których znaczącą grupę stanowią tzw. frankowicze, czyli osoby posiadające kredyty denominowane do waluty obcej. Działania RPO mają zostać dokładnie przeanalizowane przez Komisję Etyki Bankowej, działającą przy Związku Banków Polskich (ZBP). W 2022 roku zaobserwowano również wzrost skarg ze strony osób starszych, które zgłaszały zastrzeżenia dotyczące obsługi klienta i procedur rozpatrywania reklamacji.

Wytyczne i problemy frankowiczów

Kredytobiorcy, którzy zawarli umowę o kredyt hipoteczny waloryzowany do waluty obcej, stają się coraz bardziej aktywni w wyrażaniu swoich obaw i niezadowolenia dotyczącego sposobu, w jaki są traktowani przez banki. Szczególnie interesujący jest wzrost zastrzeżeń dotyczących potencjalnego naruszenia praw kredytobiorców. RPO zaznacza, że zwrócił uwagę na tę sprawę, wielokrotnie włączając się w tematykę konsumencką. Stwierdził, że sądy nie zawsze właściwie traktują fakt, iż kredytobiorca jest słabszą stroną postępowania.

Frankowicze nie są jednak jedynymi kredytobiorcami, którzy mają problemy. Ze względu na rosnącą inflację, skargi pojawiają się również od osób z kredytami hipotecznymi w złotówkach, które mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Klienci Idea Banku i Getin Noble Bank również zgłaszali swoje zastrzeżenia do RPO.

Banki, Reklamacje i Skargi

Zarówno klienci posiadający kredyty hipoteczne, jak i osoby starsze zgłaszają skargi dotyczące obsługi klienta w bankach. Znaczna część skarg dotyczyła sposób załatwiania reklamacji dotyczących nieautoryzowanych transakcji. RPO podkreśla, że banki często nie podejmują odpowiednich działań, zgodnie z przepisami, przerzucając całą odpowiedzialność na klienta. Zauważono również, że starsi klienci często mają zastrzeżenia do praktyk sprzedażowych banków, które ograniczają ich dostęp do korzystnie oprocentowanych produktów ze względu na brak korzystania z bankowości elektronicznej.

Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się, że relacje między bankami a kredytobiorcami – zwłaszcza frankowiczami – znajdują się w centrum burzliwej dyskusji na temat etyki bankowej i praw konsumentów. Tylko czas pokaże, jak te rosnące konflikty wpłyną na przyszłość sektora bankowego w Polsce.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie