Home Wiadomości Frankowicze coraz częściej wygrywają w sądach z bankami. Iść do sądu czy czekać na ustawę dla frankowiczów?

Frankowicze coraz częściej wygrywają w sądach z bankami. Iść do sądu czy czekać na ustawę dla frankowiczów?

dodał Bankingo

Frankowicze odnoszą coraz większe sukcesy w sądach przeciwko bankom. Statystyki wskazują, że aż 98% spraw kończy się korzystnie dla kredytobiorców. Tymczasem Ministerstwo Finansów zaleca frankowiczom zawieranie ugód, argumentując, że „nie ma darmowych kredytów”.

Jak pozwać bank za kredyt we frankach?

Aby rozpocząć proces frankowy, kredytobiorca musi najpierw zgromadzić podstawową dokumentację kredytową oraz wybrać pełnomocnika. Następnie kancelaria pozyskuje dodatkowe dokumenty, takie jak zaświadczenia z banku, które służą do wyliczenia wysokości roszczeń. Na tym etapie prawnik ocenia realne szanse wygranej i przygotowuje pozew.

Czas trwania procesu może być różny – od kilku miesięcy do kilku lat. Wpływ na to mają czynniki takie jak obłożenie sądu, wybrany sędzia czy zgłoszone dowody. Koszt procesu jest stosunkowo niski w porównaniu z potencjalną wygraną. Kredytobiorcy muszą liczyć się z opłatami takimi jak opłata od pozwu (1000 zł), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł), zaliczka na biegłego (3000 zł, rzadkość) oraz indywidualne wynagrodzenie kancelarii.

Ministerstwo Finansów zaleca zawieranie ugód, które mają na celu unieważnienie umowy kredytowej lub tzw. odfrankowienie, czyli eliminowanie niedozwolonych postanowień z umowy. W praktyce oznacza to, że umowa nadal obowiązuje, ale nie ma już przeliczeń ani odniesień do waluty obcej.

Ustawa dla frankowiczów – co w niej będzie?

Według przecieków, ustawa frankowa, która jest procedowana w Komisji Nadzoru Finansowego, ma polegać na tym, że banki będą proponować kredytobiorcom ugody oparte na przewalutowaniu ich kredytów na złote. Jeśli kredytobiorca nie zgodzi się na taką ugodę, jego kredyt zostanie rozliczony według kursu NBP. Wprowadzenie takiej ustawy nie może jednak pozbawiać kredytobiorców możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem.

Celem ustawy frankowej jest stworzenie systemowego rozwiązania problemu, ale tak naprawdę ma na celu zniechęcenie kredytobiorców do zwracania się do sądu.

Ustawa frankowa budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście doświadczeń innych krajów, takich jak Węgry, które wprowadziły podobne rozwiązania już w 2014 roku. Tamtejsze regulacje pozwoliły węgierskim kredytobiorcom uniknąć skokowego wzrostu franka szwajcarskiego, który nastąpił w 2015 roku. W Polsce jednak inicjatywa wprowadzenia ustawy frankowej spotkała się z silnym oporem banków, które groziły pozywaniem Skarbu Państwa o odszkodowania przed sądami arbitrażowymi.

W obecnej sytuacji kredytobiorcy muszą dokładnie rozważyć swoje opcje oraz zastanowić się, czy podjęcie walki sądowej przyniesie im korzyści finansowe, biorąc pod uwagę ewentualne zmiany legislacyjne. Ważne jest również uzyskanie profesjonalnego wsparcia prawniczego, które pozwoli na dokonanie właściwej oceny szans wygranej i zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia w sądzie.

Ostatecznie, decyzja o podjęciu walki sądowej czy zawarciu ugody z bankiem zależy od indywidualnych okoliczności każdego kredytobiorcy. Warto jednak pamiętać, że trend rosnącej liczby wygranych spraw przez frankowiczów wskazuje na rosnącą świadomość kredytobiorców oraz skuteczność działań prawnych podejmowanych w ich obronie. Dlatego też, przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto zasięgnąć porady specjalistów oraz uważnie śledzić rozwój sytuacji na rynku kredytów frankowych oraz ewentualne zmiany w ustawodawstwie.

FAQ – Ustawa dla Frankowiczów a pozwanie banku

  1. Jak wygląda proces przygotowania do sprawy sądowej? Proces przygotowania obejmuje zebranie podstawowej dokumentacji kredytowej, wybór pełnomocnika, pozyskanie dodatkowych dokumentów, ocenę szans na wygranie sprawy przez prawnika oraz przygotowanie i złożenie pozwu.
  2. Jak długo może trwać proces sądowy? Proces sądowy może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od obłożenia sądu, sędziego, sposobu procedowania oraz zgłoszonych dowodów.
  3. Jakie są koszty procesu sądowego? Koszty procesu sądowego obejmują opłatę od pozwu (1000 zł), opłatę skarbową od pełnomocnictwa (17 zł), ewentualną zaliczkę na biegłego (3000 zł, rzadkość) oraz indywidualne wynagrodzenie kancelarii.
  4. Czym jest ustawa frankowa i jakie są jej założenia? Ustawa frankowa to projekt ustawy mający na celu stworzenie systemowego rozwiązania problemu kredytów frankowych, oparty na proponowaniu kredytobiorcom ugód przez banki oraz ewentualnym wprowadzeniu podatku w wysokości 100% od różnicy między propozycją ugodową a wygraną kwotą w sądzie.
  5. Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem czy walczyć w sądzie?  Decyzja o podjęciu walki sądowej czy zawarciu ugody z bankiem zależy od indywidualnych okoliczności każdego kredytobiorcy. Ważne jest uzyskanie profesjonalnego wsparcia prawniczego oraz śledzenie rozwoju sytuacji na rynku kredytów frankowych i ewentualnych zmian w ustawodawstwie.
  6. Jaki jest obecny trend w sądach dotyczących spraw frankowiczów?  Obecny trend wskazuje na wzrost liczby wygranych spraw przez frankowiczów, co świadczy o rosnącej świadomości kredytobiorców oraz skuteczności działań prawnych podejmowanych w ich obronie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie