Home Wiadomości Frankowicze chcą kontroli w ważnym polskim urzędzie

Frankowicze chcą kontroli w ważnym polskim urzędzie

dodał Bankingo

Frankowicze cały czas są aktywni i nie zwalniają tempa w walce o swoje pieniądze i uczciwość rynku finansowego. Tym razem wystosowali list do Mariana Banasia – prezesa Najwyższej Izby Kontroli poprzez Stowarzyszenie Stopy Bankowemu Bezprawiu. Wnioskują w nim o rozpoczęcie przez NIK kontroli w Komisji Nadzoru Finansowego twierdzą, że działania nadzoru podejmowane przy hipotekach frankowych zawierają nieprawidłowości. Z kolei nadzór uważając, że jest to konflikt interesów nie chce podjąć działań.

  • Jak podaje stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu polski nadzór finansowy nie dopełnił obowiązków dotyczących kwestionowanych klauzul w umowach frankowych. Komisja Nadzoru Finansowego zdaniem stowarzyszenia nie broniła praw konsumentów, a opowiadała się za bankami.
  • Komisja Nadzoru Finansowego nie zgadza się z twierdzeniem stowarzyszenia. Uważa, że działa w oparciu o dobre interesy wszystkich uczestników ruchu rynku niezależnie od ich przynależności, a najważniejszą kwestią dla nich jest dbanie o stabilność systemu finansowego.

Stowarzyszenie uważa, że działalność Komisji Nadzoru Finansowego była niewłaściwa ze względu na uprzywilejowanie traktowanie banków. Ponadto członkowie twierdzą, że KNF wykazała się nierzetelnością podczas przeprowadzania analiz oraz niezgodnymi z rzeczywistością publikowanymi informacjami na przestrzeni czasu w dokumentach, co skutkowało znacznymi stratami finansowymi. Straty odnotowało Państwo oraz konsumenci. List, w którym zostały zawarte zażalenia został podpisany przez Arkadiusza Szcześniaka, prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

KNF otrzymuje kolejne wnioski od frankowiczów

Stowarzyszenie twierdzi, że tezy, które zostały postawione przez UKNF dotyczące polskiej sprawy frankowej prowadzą do odpowiednich wniosków, w których jasno można stwierdzić, że KNF nie wykonuje swoich obowiązków, które nakłada na nią ustawa. Ponadto nie monitoruje we właściwy sposób zawiązywania przez banki rezerw, które byłyby przeznaczane na roszczenia konsumenckie mające związek z nieważnościami umów kredytów frankowych.

Postępowanie, które jest prowadzone przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej porusza kwestie dotyczącą kompetencji banków w sprawie należytej opłaty za korzystanie z kapitału. W sytuacji kiedy została unieważniona umowa szef KNF Jacek Jastrzębski w swoim wystąpieniu, które miało miejsce w Luksemburgu odniósł się do tej sytuacji twierdząc, że banki mogą ubiegać się o takie opłaty, jednak stowarzyszenie Stopy Bankowemu Bezprawiu twierdzi, iż KNF nieustannie działa w sposób gwarantujący obronę zysku banków, które w swoich umowach zawierają nierzetelne informacje, osiągane w sposób niezgodny z prawem.

Taka sytuacja według członków stowarzyszenia wpływa na zagrożenie systemu finansowego w Polsce. Ponadto wywiera presję na inne organy państwa na przykład sądy, co skutkuje zaniechaniem przez nie obowiązków, które nakłada na nie prawo, a jednocześnie konstytucja. Stowarzyszenie wspomina także o konstrukcji dokumentów prawnych, które jasno dążą do wykazania prac wynikających z egzekwowania wobec banków przepisów prawa.

Nierzetelne umowy ciągle w obrocie

Członkowie stowarzyszenia dodatkowo twierdzą, że urząd KNF nie podjął od 2010 roku żadnych działań, które miałyby usunąć z obrotu umowy zawierające zapisy pomimo zapadających prawomocnych wyroków sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Według frankowiczów jest to umyślne działanie, a z każdym rokiem kwota, którą ustaliły i pobrały banki w niewłaściwy sposób nadal będzie rosła. Dopóki tego typu sytuacji nie ustabilizuje się prawnie to potencjalne roszczenie konsumentów cały czas będą potęgowały. Członkowie stowarzyszenia nadmieniają również, że w 2016 roku KNF zablokowała rozważaną ustawę frankową. Ta miała zawierać znamiona umowy doprowadzającej do przewalutowania kredytów na złote.

Członkowie Stowarzyszenie twierdzą, że KNF mają na celu utrzymanie zysków, które są osiągane przez banki w sposób niezgodny z prawem. Jest to działanie, które nie powinno mieć miejsca o czym jest mowa w artykule 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Według frankowiczów działania KNF wykazują działanie na szkodę konsumentów cały czas promując procedery banków. Stowarzyszenie podkreśla, że działania KNF budzą szereg sprzeczności pod kątem legalności działania tej instytucji. Ponadto frankowicze już po raz kolejny walczą o swoje prawa występując przeciwko Skarbowi Państwa. Rok wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął do rozpoznania postępowanie grupowe, które wszczęli frankowicze.

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego

W tej sprawie głos zabiera także KNF. Przy czym rzecznik instytucji Jacek Barczewski twierdzi, że działania polskiego nadzoru wypływają z jasno ustalonych przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i zapewniają prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego. W szczególności w zakresie stabilności bezpieczeństwa, a także przejrzystości. Rzecznik UKNF nadmienia, że instytucja także chroni interesy uczestników tego rynku dodając, że nadzór nieustannie podejmuje działania, które mają na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego.

Ponadto rzecznik dodaje, że dwa lata wcześniej została przedstawiona propozycja ugodowego rozwiązania sprawy kredytów frankowych. Dokument zawierał informacje związane z doprowadzeniem do ujednolicania sytuacji osób, które zaciągnęły kredyty w złotych polskich z kredytobiorcami posiadającymi kredyty we frankach szwajcarskich. Dodatkowo rzecznik nawiązał do pisma otrzymanego od stowarzyszenia. Pod pismem widnieje podpis wspomnianego wcześniej prezesa stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusza Szcześniaka. Jak podkreślił prezes NIK – jest on stroną w sprawie TSUE C-520/21, dlatego może taka sytuacja wskazywać na konflikt interesów.

Jak nadmienił prezes Najwyższej Izby Kontroli – pan Szcześniak takim działaniem może poszukiwać swoimi działaniami poparcia dla własnych działań i realizacji swoich celów w strategii procesowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie