Home Wiadomości Fala bankructw w Polsce: Najmłodszy bankrut miał 9 lat

Fala bankructw w Polsce: Najmłodszy bankrut miał 9 lat

dodał Bankingo

Bankructwa w Polsce osiągnęły niepokojące poziomy w ostatnich latach, z najmłodszym bankrutem w wieku zaledwie 9 lat. Dane z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) pokazują, że w 2023 roku liczba upadłości osób fizycznych osiągnęła rekordowy poziom. W grudniu ogłoszono 1632 upadłości, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć liczba ta jest niższa niż w październiku, kiedy to zanotowano 2072 bankructwa, pozostaje to najwyższy wynik w historii w ciągu jednego miesiąca.

Rekordowe bankructwa w ostatnim kwartale

Ostatni kwartał 2023 roku był szczególnie niepokojący, z liczbą 5406 upadłości osób fizycznych zgłoszonych do sądów. To kolejny rekord, który przewyższył wynik z pierwszego kwartału roku. W całym 2023 roku liczba bankructw wyniosła 21 tysięcy, a najmłodszy z bankrutów miał zaledwie 9 lat, podczas gdy najstarszy miał 93 lata. Średnia wieku ogłaszających upadłość wynosiła 49 lat.

Mężczyźni okazali się częściej ogłaszać upadłość niż kobiety, z 51,83% przypadków bankructw mężczyzn i 48,17% przypadków kobiet. Najwięcej upadłości zanotowano w województwach śląskim i mazowieckim. W podziale na miasta, Bydgoszcz zajęła piąte miejsce z 460 przypadkami upadłości, ustępując miejscom takim jak Warszawa, Łódź, Kraków i Poznań.

Przyczyny wzrostu bankructw

Wzrost liczby upadłości konsumenckich w Polsce wynika z szeregu czynników, w tym zmian w prawie wprowadzonych w 2020 roku. Wcześniej złożenie wniosku o upadłość nie gwarantowało sukcesu, a sąd mógł odrzucić aplikację, uznając, że dłużnik ponosi winę za swoją sytuację finansową. Ograniczenia te dotyczyły również byłych przedsiębiorców, którzy nie mogli od razu skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej po zakończeniu działalności gospodarczej.

Od wprowadzenia zmian w prawie upadłościowym w 2020 roku, dłużnicy mają większą świadomość możliwości skorzystania z drugiej szansy. Rozwój rynku usług prawnych związanych z oddłużaniem również przyczynił się do wzrostu zainteresowania upadłością konsumencką. Niemniej jednak, upadłość konsumencka nie jest równoznaczna z całkowitym umorzeniem długu, lecz stanowi ostatni etap procesu, w którym bankrut musi regularnie spłacać swoje zobowiązania wobec wierzycieli.

Przyszłość upadłości w Polsce

Czy liczba bankructw nadal będzie rosnąć w Polsce? Pomimo wprowadzonych zmian prawnych, które ułatwiają oddłużenie, upadłość konsumencka nadal będzie wymagała systematycznej spłaty długów. Mimo to, rosnąca świadomość istnienia tej możliwości oraz dostęp do wsparcia prawno-finansowego może przyczynić się do zmniejszenia liczby bankructw w przyszłości.

Wniosek z tych danych jest jasny – Polacy muszą być ostrożni w zarządzaniu swoimi finansami i unikać nadmiernego zadłużenia. Również edukacja finansowa powinna odgrywać kluczową rolę w społeczeństwie, aby pomóc ludziom lepiej zarządzać swoimi środkami i uniknąć pułapek zadłużenia, które mogą prowadzić do bankructwa.

Wnioski z analizy danych dotyczących bankructw w Polsce są niepokojące, ale jednocześnie dają nam wgląd w problemy finansowe, z jakimi borykają się ludzie w naszym kraju. Ważne jest, aby społeczeństwo było świadome tych zagrożeń i podejmowało odpowiednie kroki, aby uniknąć nadmiernego zadłużenia i konsekwencji wynikających z upadłości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie