Home Wiadomości Europejski Cień Kryzysu: Groźba dla Największych Banków Strefy Euro od Sektora Bankowości Cienia

Europejski Cień Kryzysu: Groźba dla Największych Banków Strefy Euro od Sektora Bankowości Cienia

dodał Bankingo

Europejski Bank Centralny (ECB) ostrzega, że największe banki strefy euro mogą ponieść straty, jeżeli ich klienci finansowi – takie jak fundusze, ubezpieczyciele i domy rozliczeniowe – wycofają swoje depozyty lub w inny sposób wpadną w kłopoty.

Bankowość Cienia – Niezauważony Ryzykant?

ECB prowadził badania dotyczące ryzyka przeniesienia wpływów z tak zwanych „banków cienia” – funduszy i innych firm finansowych świadczących finansowanie w jednej formie czy innej – na tradycyjne instytucje bankowe, i odwrotnie.

Badanie ECB wykazało, że narażenie na ryzyko zarówno pod względem aktywów bankowych, takich jak pożyczki, jak i zobowiązań, takich jak depozyty, koncentruje się wśród 13 największych banków strefy euro, w tym ośmiu banków o globalnym znaczeniu.

Największe ryzyko polega na tym, że banki cienia wycofają swoje fundusze z banków, takie jak depozyty i umowy repo. Stanowią one 13% wszystkich zobowiązań tradycyjnych banków – a dla większych banków jeszcze więcej.

Takie wydarzenie może zaistnieć, jeśli banki cienia – lub pośrednicy finansowi nienależący do sektora bankowego (NBFI) w języku regulatorów – zostaną one same dotknięte odpływem środków lub stracą zaufanie do banku.

ECB wskazuje, że „te finansowania mogą być bardzo wrażliwe na jakość kredytową banków-odbiorców i mogą zaostrzyć naciski na finansowanie banków, jeżeli podważono wiarygodność ich podstaw”.

Inne kanały przeniesienia wpływów obejmują wymuszone sprzedaże aktywów przez banki cienia, które spowodują straty w tradycyjnych bankach, ponieważ ich portfele często się pokrywają lub są skorelowane, jak podaje ECB.

ECB dodaje, że kłopoty w bankach systemowo ważnych również oznaczałyby problemy dla banków cienia. „Jeżeli jeden lub grupa takich (banków) wpadłaby w kłopoty, prawdopodobnie byłoby to miało znaczne konsekwencje dla zdolności znacznej części sektora NBFI do zarządzania płynnością i ryzykiem rynkowym”, twierdzi ECB.

ECB, który wykorzystał poufne dane, które uzyskał w swojej roli najważniejszego nadzorcy bankowego strefy euro, nie wymienił żadnej firmy w raporcie.

Czy Nadchodzi Czas Trudnych Decyzji?

Globalnie ważne banki strefy euro to BNP Paribas, Deutsche Bank, BPCE, Credit Agricole, ING, Santander, Societe Generale i UniCredit. Czy ich decyzje w najbliższym czasie zaważą na stabilności finansowej strefy euro? Biorąc pod uwagę ostrzeżenia ECB, mogą mieć one niebagatelny wpływ na losy europejskiego sektora finansowego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie