Home Wiadomości Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe! Kolejna zła wiadomość dla Frankowiczów i kredytobiorców

Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe! Kolejna zła wiadomość dla Frankowiczów i kredytobiorców

dodał Bankingo

14.09.2023 roku Europejski Bank Centralny (EBC) podjął decyzję o podwyżce stóp procentowych w strefie euro. Ta decyzja ma na celu zwalczanie rosnącej inflacji, która nadal utrzymuje się na zbyt wysokim poziomie. Wzrost stóp procentowych ma jednak wpływ nie tylko na kraje strefy euro, ale również na inne gospodarki, w tym Polskę. W tym artykule przyjrzymy się skutkom podwyżek stóp procentowych dla polskiej gospodarki i kredytobiorców.

Podwyżka stóp procentowych w strefie euro

Decyzja EBC o podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych, do poziomu 4,0%, jest kolejną podwyżką w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Odnotowano już dziesięć kolejnych podwyżek kosztu pieniądza. Ta podwyżka stóp procentowych sprawia, że koszty kredytu w strefie euro osiągnęły rekordowo wysoki poziom, który nie był widziany od 1999 roku.

Podwyżka stóp procentowych ma na celu zwalczanie inflacji, której poziom wciąż przekracza akceptowalne poziomy. Europejski Bank Centralny walczy o to, aby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie.

Skutki podwyżek stóp procentowych dla Polski

Podwyżka stóp procentowych w strefie euro ma również wpływ na Polskę. Wzrost kosztów kredytu w strefie euro oznacza, że raty kredytowe dla osób posiadających kredyty waloryzowane do waluty obcej stanowią większe obciążenie dla budżetów domowych.To oznacza, że polscy kredytobiorcy będą musieli płacić wyższe raty kredytowe co miesiąc.

Dodatkowo, ostatnie obniżenie stóp procentowych przez krajową Radę Polityki Pieniężnej doprowadziło do osłabienia polskiej waluty (PLN). W związku z tym notowane są znaczne wzrosty kursów walut obcych, zwłaszcza euro (EUR) i franka szwajcarskiego (CHF). Wyższe kursy walut obcych mają wpływ na koszty spłaty kredytów walutowych, co zwiększa obciążenia dla polskich kredytobiorców.

Reakcja Szwajcarskiego Banku Narodowego

Podwyżka stóp procentowych w strefie euro może również wpłynąć na Szwajcarski Bank Narodowy (SNB). SNB podjął już sześć podwyżek stóp procentowych z rzędu, a obecnie notuje najwyższy poziom od jesieni 2008 roku. Szwajcarski bank centralny walczy z inflacją, która przekracza 2% od początku 2022 roku.

Warto zauważyć, że SNB zastrzega sobie prawo do interweniowania na rynkach walutowych w razie potrzeby. Podnoszenie stóp procentowych ma na celu przeciwdziałanie wzrostowi presji inflacyjnej. Decyzje podejmowane przez EBC mogą wpływać na politykę monetarną SNB, co może mieć dalsze konsekwencje dla polskiej gospodarki.

Wpływ podwyżek stóp procentowych na sytuację kredytową

Podwyżka stóp procentowych ma istotny wpływ na sytuację kredytową kredytobiorców. Wyższe raty kredytu stanowią większe comiesięczne obciążenie dla budżetów domowych. Osoby posiadające kredyty waloryzowane do waluty obcej odczuwają jeszcze większy wzrost kosztów spłaty kredytów.

Warto jednak zauważyć, że podwyżka stóp procentowych ma również pozytywne aspekty. Wyższe stopy procentowe mogą przyczynić się do zahamowania wzrostu inflacji. Długoterminowo, stabilizacja inflacji przyniesie korzyści gospodarce i konsumentom.

Perspektywy dla polskiej gospodarki

Wzrost stóp procentowych w strefie euro i obniżenie stóp procentowych przez polską Radę Polityki Pieniężnej mają wpływ na perspektywy dla polskiej gospodarki.Wzrost kosztów kredytu i osłabienie polskiej waluty mogą wpływać na rozwój gospodarczy ale też sytuację osób posiadających kredyty we frankach, które obecnie mierzą się z gwałtownym wzrostem kursu franka po obniżkach stóp procentowych w Polsce.

Eksperci prognozują niższy wzrost gospodarczy w Polsce w najbliższych latach. Wpływ na to mają zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, takie jak podwyżki stóp procentowych w strefie euro i osłabienie waluty.

Podsumowanie

Podwyżka stóp procentowych w strefie euro ma znaczący wpływ na Polskę. Wyższe koszty kredytu, osłabienie waluty i spodziewane spowolnienie wzrostu gospodarczego stanowią wyzwanie dla polskich kredytobiorców i gospodarki jako całości.Niemniej jednak, podwyżki stóp procentowych mają na celu zwalczanie rosnącej inflacji i długoterminowo mogą przynieść korzyści dla stabilności gospodarczej. Warto monitorować dalszy rozwój sytuacji i dostosować się do zmieniających się warunków na rynku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie