Home Wiadomości Ekstremalnie dużo pieniędzy dla Frankowiczów w 2023 roku

Ekstremalnie dużo pieniędzy dla Frankowiczów w 2023 roku

dodał Bankingo

W roku 2023 sektor bankowy może doświadczyć szczytu rezerw związanych ze starym portfelem kredytów frankowych. Analitycy wskazują, że banki zmieniają swoje podejście do prawdopodobieństwa odzyskania świadczeń od klientów, co przekłada się na poziom odpisów na ryzyko prawne. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z czerwca 2023 r. ma kluczowe znaczenie dla oszacowania rezerw bankowych. Warto zauważyć, że pięć banków, w tym B. Millennium, mBank, Santander BP, PKO BP i BNP Paribas BP, zgłosiło już szacunki kosztów ryzyka prawego dla drugiego kwartału 2023 r., które przewiduje się na poziomie 5,7 mld zł, czyli o 76% wyższe niż w pierwszym kwartale. Poniżej przedstawione są szczegóły dotyczące tej sytuacji.

Wyrok TSUE a rezerwy bankowe

Wyrok TSUE z czerwca 2023 r., w sprawie C-520/51, ma kluczowe znaczenie dla bankowych rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi. Jest to jeden z elementów branych pod uwagę przy oszacowaniu rezerw, ale ma największy wpływ na przyjęte przez banki scenariusze i kwartalny poziom rezerw. Banki już reagują na ten wyrok poprzez dostosowanie swojej strategii procesowej i zmianę prawdopodobieństwa odzyskania świadczeń od klientów. Prawdopodobieństwo to obecnie ustawione jest na zerowe lub niskie, zgodnie z zasadami konserwatywnego podejścia.

Odpisy na ryzyko prawne w drugim kwartale

Pięć banków zgłosiło szacunki kosztów ryzyka prawego związane z kredytami frankowymi w drugim kwartale 2023 r. Odpisy te wyniosą łącznie 5,7 mld zł, co oznacza wzrost o 76% w porównaniu z pierwszym kwartałem. Banki różnią się podejściem do prawdopodobieństwa odzyskania kosztu kapitału. PKO BP zakładało 30% prawdopodobieństwo odzyskania kosztu kapitału, podczas gdy mBank uwzględniał to prawdopodobieństwo na poziomie 70%. BNP Paribas BP natomiast nie uwzględniało wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w swoim modelu rezerw.

Prognozy na przyszłość

Analitycy przewidują, że rok 2023 może przynieść szczyt rezerw związanych ze starym portfelem kredytów frankowych. Choć w trzecim kwartale można spodziewać się niższego poziomu rezerw, to na koniec roku poziom pokrycia rezerwami może wzrosnąć na tyle, że problem frankowy przestanie ciążyć sektorowi. Banki mogą również wykorzystać obecne sprzyjające środowisko, czyli podwyższone stopy procentowe, aby zredukować ryzyko i dorezerwować swoje portfele dla bardziej niekorzystnych scenariuszy.

Wpływ ustawy przedłużającej wakacje kredytowe

Premier Morawiecki zapowiedział uchwalenie ustawy przedłużającej wakacje kredytowe jeszcze w tym roku. Jeśli taka ustawa zostanie przyjęta, może ona stanowić dodatkowe obciążenie dla banków. Obecnie trudno jest przewidzieć, jak koszty ryzyka prawego rozłożą się na poszczególne kwartały. Część odpisów może zostać przeniesiona na przyszły rok, jeśli nie pojawią się dodatkowe ryzyka.

Eksptremalnie dużo pieniędzy dla frankowiczów

Szczyt rezerw frankowych może nastąpić w roku 2023, a wyrok TSUE z czerwca 2023 r. ma kluczowe znaczenie dla oszacowania rezerw bankowych. Banki dostosowują swoje strategie procesowe i zmieniają prawdopodobieństwo odzyskania świadczeń od klientów na zerowe lub niskie. Odpisy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi w drugim kwartale wzrosły o 76% w porównaniu z pierwszym kwartałem. Przewiduje się, że na koniec roku poziom pokrycia rezerwami może wzrosnąć, a problem frankowy przestanie ciążyć sektorowi. Wpływ ustawy przedłużającej wakacje kredytowe może stanowić dodatkowe obciążenie dla banków. Rok 2023 jeszcze się nie skończył, więc wiele zależy od ewentualnych dodatkowych ryzyk. Banki muszą być gotowe na różne scenariusze i dostosować swoje strategie, aby zminimalizować ryzyko.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie