Home Finanse Do kiedy płacić podatek dochodowy? i inne Ważne terminy podatkowe 2023/24

Do kiedy płacić podatek dochodowy? i inne Ważne terminy podatkowe 2023/24

dodał Bankingo

Podatki są nieodłączną częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek regulowania różnych podatków, takich jak podatki dochodowe, podatki VAT czy podatki lokalne. Istnieją określone terminy, w których te podatki muszą być uregulowane, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorca znał wszystkie istotne terminy podatkowe. W tym artykule przedstawiamy pełną listę ważnych terminów podatkowych oraz informacje na temat konsekwencji związanych z nieterminowym uregulowaniem podatków.

Podstawowe ważne terminy podatkowe

Terminy podatkowe różnią się w zależności od formy opodatkowania oraz zgłoszenia do VAT. Poniżej przedstawiamy podstawowe terminy podatkowe w tabeli:

Rodzaj obowiązku Termin
Rozliczenie na karcie podatkowej 7 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
Rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
Rozliczenie w przypadku podatku liniowego lub skali podatkowej 20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
Rozliczenie VAT miesięczne 25 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
Rozliczenie VAT kwartalne 25 dzień miesiąca za I i II miesiąc kwartału – część ewidencyjną, 25 dzień miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy – część ewidencyjna za III kwartał miesiąca i deklaracyjna za cały kwartał
Wysyłka informacji podsumowującej VAT-UE 25 dzień miesiąca za miesiąc w którym miała miejsce transakcja WNT, WDT lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług
Rozliczenie VAT z procedury unijnej VAT OSS Ostatni dzień miesiąca następującego po zakończonym kwartale
Rozliczenie VAT z procedury importu VAT IOSS Ostatni dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Od stycznia 2020 r. zobowiązania podatkowe z tytułu VAT, PIT i CIT (w przypadku osób prawnych) wpłacane są na indywidualny mikrorachunek podatkowy, którego numer jest stały i nie ulega zmianie po zmianie właściwości urzędu skarbowego.

Ważne terminy podatkowe – roczne zeznania

Oprócz terminów miesięcznych i kwartalnych, istnieją również terminy związane z rocznymi zeznaniami podatkowymi. Przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym w określonym terminie. Poniżej przedstawiamy ważne terminy roczne:

  • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć zeznanie PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. W tym terminie należy również wpłacić różnicę między podatkiem należnym a sumą przekazanych na konto urzędu skarbowego zaliczek należnych za dany rok.
  • PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą należy złożyć do 31 stycznia za rok poprzedni wyłącznie elektronicznie do US, zaś pracownikom należy ją wydać do końca lutego.
  • PIT-4R składa się do 31 stycznia.
  • PIT-8AR składa się do 31 stycznia za rok poprzedni.

Przedsiębiorcy muszą również pamiętać o rozliczeniach z innymi instytucjami niż urząd skarbowy. Jedną z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a terminy rozliczenia zależą od faktu zatrudniania pracowników. Poniżej przedstawiamy terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek:

  • Do 5. dnia następnego miesiąca dla jednostek i zakładów budżetowych.
  • Do 15. dnia następnego miesiąca dla płatników posiadających osobowość prawną, takich jak spółki akcyjne, spółki z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje.
  • Do 20. dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników składek, takich jak przedsiębiorcy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorcy i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe.

Pozostałe ważne terminy podatkowe

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru lub zmiany formy opodatkowania. W tym celu konieczne jest złożenie odpowiednich formularzy w odpowiednim terminie. Poniżej przedstawiamy ważne terminy dotyczące zmiany formy opodatkowania:

  • Termin złożenia formularza CEIDG-1 (lub jego aktualizacji) upływa 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód, albo na koniec roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.
  • Wniosek CEIDG-1 należy złożyć w terminie 7 dni od momentu zaistnienia zmiany.
  • Zmiana opodatkowania na kartę podatkową musi nastąpić najpóźniej 20 stycznia roku podatkowego, w którym będzie stosowana nowa forma. Przedsiębiorca nie może przejść na kartę podatkową z innej formy opodatkowania.

Od stycznia 2020 r. obowiązują również przepisy dotyczące białej listy podatników VAT. Zgodnie z tymi przepisami, nabywca nie będzie miał prawa do ujęcia wydatków w kosztach uzyskania przychodów, jeśli dokona płatności na rachunek spoza białej listy podatników VAT. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, wystarczy złożyć w urzędzie zawiadomienie ZAW-NR w terminie 7 dni od dnia wykonania przelewu.

Wnioski o zmianę formy opodatkowania, zgłoszenia do VAT i inne dokumenty powinny być złożone we właściwym terminie, aby uniknąć kar i odsetek za zwłokę. Znajomość ważnych terminów podatkowych jest niezwykle istotna dla każdego przedsiębiorcy, dlatego warto śledzić zmiany w przepisach podatkowych i terminach regulacji podatkowych. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z ekspertem lub skorzystać z profesjonalnych usług księgowych, aby mieć pewność, że wszystko zostało uregulowane we właściwym terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie