Home Wiadomości DLACZEGO warto zastrzec numer PESEL?

DLACZEGO warto zastrzec numer PESEL?

dodał Bankingo

Ochrona naszych danych osobowych, zwłaszcza przed zaciągnięciem niechcianych pożyczek, stanowi ważny aspekt w dzisiejszych czasach. Jednak usługa zastrzeżenia numeru PESEL oferuje znacznie więcej korzyści dla przeciętnego konsumenta. Pozwala ona na zarządzanie naszymi danymi w sposób, który zwiększa nasze bezpieczeństwo w razie potrzeby. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej usłudze, jej zasadom działania oraz korzyściom, jakie można z niej czerpać.

O co chodzi z zastrzeżeniem numeru PESEL?

Ochrona numeru PESEL jest możliwa dzięki specjalnemu rejestrowi, który jest prowadzony przez ministra odpowiedzialnego za informatyzację. Rejestr ten zawiera numer PESEL, informacje o zastrzeżeniu oraz o momencie zastrzeżenia. Dodatkowo, istnieje możliwość cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL. Baza zapisów w rejestrze jest stale aktualizowana i nie jest usuwana, co pozwala na śledzenie historii zleceń użytkownika.

Jak zastrzec numer PESEL?

Najprostszym sposobem na zastrzeżenie numeru PESEL jest skorzystanie z opcji online, np. za pośrednictwem usługi mObywatel. W niektórych przypadkach, urzędy gminy, Poczta Polska oraz banki mogą również udostępnić tę usługę. Warto dodać, że Biuro Informacji Kredytowej może pełnić rolę pośrednika w dostępie do rejestru zastrzeżeń.

Korzyści wynikające z zastrzeżenia numeru PESEL

Najbardziej oczywistą korzyścią wynikającą z zastrzeżenia numeru PESEL jest zablokowanie możliwości zaciągania kredytów i pożyczek na nasze dane. Banki są zobowiązane do weryfikacji statusu numeru ewidencyjnego przy zawieraniu umów rachunku oszczędnościowego, umów o świadczenie usług płatniczych oraz umów kredytowych. Jeśli okazuje się, że numer PESEL jest zastrzeżony, bank powinien odmówić zawarcia umowy.

Dodatkowo, zastrzeżenie numeru PESEL może skutkować zablokowaniem wypłaty gotówki w niektórych sytuacjach. Na przykład, jeśli konsument wypłaca kwotę przekraczającą trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie wypłat będzie działać przez kolejne 12 godzin. Ignorowanie zastrzeżenia numeru PESEL może prowadzić do konsekwencji finansowych dla banków, które nie będą mogły dochodzić należności z umów zawartych w takiej sytuacji.

Usługa zastrzeżenia numeru PESEL jest również skierowana do innych podmiotów, takich jak SKOK-i, instytucje płatnicze, kredytodawcy oraz notariusze. Operatorzy telekomunikacyjni również muszą zweryfikować status numeru ewidencyjnego klienta przy wydawaniu kopii lub wtórnika karty SIM.

Zabezpieczenia i przyszłość usługi

Choć głównym celem usługi zastrzeżenia numeru PESEL jest zwalczanie kradzieży tożsamości, to warto zaznaczyć, że nie jest to rozwiązanie ostateczne i nie zapewnia pełnej ochrony przed wykorzystaniem kradzionych danych. Jak każdy system, również i ten może być podatny na luki i nadużycia. Niemniej jednak, zastrzeżenie numeru PESEL stanowi jeden z kroków w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa naszych danych osobowych.

Opłaca się zastrzec numer Pesel

Usługa zastrzeżenia numeru PESEL oferuje wiele korzyści dla przeciętnego konsumenta. Dzięki możliwości blokady zaciągania kredytów i pożyczek na nasze dane oraz zabezpieczeniom wypłat gotówki, możemy czuć się bardziej bezpiecznie. Niemniej jednak, warto pamiętać, że żadne zabezpieczenie nie jest niezawodne, dlatego należy zachować ostrożność w korzystaniu z naszych danych osobowych. Usługa zastrzeżenia numeru PESEL stanowi jednak krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie